Pobi mewn “Cudd-wybodaeth” i Ymgyrchoedd Gyrru i'r We

deallus

Mae'r ymgyrch fodern “gyrru i'r we” yn llawer mwy na dim ond gwthio defnyddwyr i dudalen lanio gysylltiedig. Mae'n defnyddio technoleg a meddalwedd marchnata sy'n esblygu'n barhaus, ac yn deall sut i greu ymgyrchoedd deinamig a phersonol sy'n cynhyrchu canlyniadau ar y we.

Newid mewn Ffocws

Mantais sydd gan asiantaeth ddatblygedig fel Hawthorne yw'r gallu i edrych nid yn unig analytics, ond hefyd i ystyried profiad ac ymgysylltiad cyffredinol y defnyddiwr. Dyma'r allwedd i ddenu a chadw ymwelwyr gwefan sy'n gweithredu, y gallu i baru cynnwys ag ymddygiadau a galw defnyddwyr. Mae angen i gwmnïau baru eu cynnwys â'r holl sianeli sydd ar gael, p'un a yw'n deledu llinol, OTT, neu'r cyfryngau cymdeithasol - dylai'r cynnwys gael ei lywio gan ymddygiadau gwirioneddol. Rhaid i negeseuon creadigol fod yn seiliedig ar arferion defnydd sy'n rhannu'r gwylwyr a fwriadwyd, felly mae'r marchnata bob amser yn cyrraedd y targedau cywir gyda'r negeseuon cywir.

Gall cwmnïau marchnata uwch weld y cydberthynas rhwng ymatebion cryfach ac addasiadau a phrofiad ac ymddygiadau defnyddwyr, ac yna gwneud y gorau o'r cynnwys ar y hedfan i wella'r metrigau gyrru i'r we.

Y Dechnoleg Angenrheidiol

Mae paru data parti cyntaf a thrydydd parti yn hanfodol. Mae hyn yn golygu nid yn unig deall yr hyn y mae'r ymwelydd yn ei wneud ar y wefan mewn amser real, ond y camau yr oeddent yn eu cymryd cyn iddynt gyrraedd y wefan. Mae gwneud hyn yn alinio ymgyrchoedd a safleoedd â'r duedd ehangach tuag at bersonoli, lle mae data o wahanol lwyfannau gwahanol yn cael eu dwyn ynghyd i ddatblygu mewnwelediadau sydd wedi'u targedu at yr unigolyn. Mae angen Data Mawr i integreiddio ffynonellau data lluosog yn effeithiol analytics a dealltwriaeth o'r hyn y mae data'n wirioneddol bwysig o ran cynhyrchu canlyniadau cadarnhaol sy'n canolbwyntio ar y cwsmer.

Mae adeiladu strategaeth o ddata ynghylch gweithredoedd ymwelwyr ar wefan yn gofyn am strategaeth wedi'i chynllunio'n dda. Sylfaen dechnolegol y dull hwn yw defnyddio olrhain picsel i fonitro gweithredoedd pob ymwelydd. Gyda mwy na 1,000 o dracwyr picsel, gall rheolwyr ymgyrchoedd adeiladu “llyfr chwarae” ar gyfer pob ymwelydd. Efallai y byddant yn dechrau gyda phicsel olrhain UX, sydd wedyn yn caniatáu i wefan wneud gwelliannau fesul tipyn sy'n gwneud llywio / prynu / defnyddio'r wefan yn gyflymach ac yn haws. Defnyddir picsel darparwr data trydydd parti hefyd fel y gallwch weld y cwcis eraill yn olrhain yr ymwelydd - gan ddarparu haen werthfawr o ddata trydydd parti. Mae olrhain ymgysylltu â'r cyfryngau cymdeithasol yn gam arall i gasglu data, trwy ddefnyddio offer olrhain i gydberthyn gweithgareddau ac ymgyrchoedd cymdeithasol. Pwynt yr holl gamau hyn? Galluogi segmentu amser real a thargedu gwell tra hefyd yn gwella'r wefan ar gyfer ymwelwyr y dyfodol.

Rhoi Optimeiddiad ar Waith

Wrth i'r marchnatwr dynnu data i mewn, gallant ddatblygu cynnwys gwirioneddol addasol sy'n cyd-fynd ag ymddygiadau a phriodoleddau. Mae'r cynnwys yn personoli'r unigolyn a'r ddyfais wirioneddol. Dyma beth mae pawb yn y diwydiant gyrru i'r we wedi'i anelu ato, ond maen nhw'n baglu ar sut i reoli'r holl rannau symudol. Diolch byth, mae yna offer technolegol ar gael (a phobl brofiadol wrth y llyw) sy'n gallu darparu'r mewnwelediadau i lunio'r cynnwys a'r neges a gyflwynir.

Ystyriwch yr arferion gorau hyn ar gyfer ymgyrchoedd hysbysebu gwell gyrru i'r we:

  • Deall y cynnyrch. Mae angen alinio rhwng y negeseuon sydd eu hangen i ddisgrifio'r cynnyrch a'r hyn y bydd yn ei gymryd i gael y defnyddiwr i fynd o ymwybyddiaeth i weithredu.
  • Negeseuon wedi'u teilwra i ddyfeisiau. Bydd gan ymgyrchoedd uwch sy'n cael eu gyrru gan ddadansoddeg ddata ar y dyfeisiau gwylio cynnwys a ffefrir ac yna byddant yn addasu cynnwys yn unol â hynny.
  • Addasu cynllunio'r cyfryngau. Teilwra'r gymysgedd cyfryngau i alinio ag ymddygiadau defnyddwyr a gafwyd gan y defnyddiwr analytics, deall y gwahaniaethau mewn diwydiannau (p'un a yw'n gynnyrch gofal croen neu'n dechnoleg.)

Esblygiad y We

Mae ychwanegu mathau mwy o “ddeallusrwydd” i'r ymgyrch gyrru i'r we yn tanlinellu'r sifftiau gwe ehangach. Rydyn ni wedi symud o'r “wefan ddeallus” i dudalennau glanio a phyrth, i “we 2.0.” Ac yn awr rydym yn symud i ffurf arall, gyda'r wefan symudol y prif leoliad, a'r gallu i gynnig negeseuon cynnwys i bobl benodol. Nid yw'r wefan bellach yn lle i gymryd archebion yn unig, mae'n ffynhonnell ddelfrydol o fewnwelediadau y gall brandiau eu defnyddio i adeiladu cylchraniad, ac ar yr un pryd wella a gwneud y gorau o ymgyrchoedd a chyfryngau. Dyma'r ffordd newydd o yrru i'r we, yn hytrach na'r dull cyffredinol o gyrraedd cymaint o lygaid â phosib a gobeithio y bydd rhai ohonyn nhw'n gweithredu.

Mae olrhain ymwelwyr â gwefannau yn hynod o fanwl gywir, er enghraifft y gallu i fesur pa mor hir y mae prynwr yn hofran dros “brynu nawr” cyn iddynt glicio. Bydd cwmnïau hysbysebu a brandiau sydd eisiau llwyddiant hirdymor yn eu hymgyrchoedd gyrru i'r we yn cofleidio gwybodaeth ddata. Nid ymwybyddiaeth bellach yw'r nod, mae'n ymwneud â thargedu'r ymddygiadau.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.