Infograffeg MarchnataCynnwys MarchnataMarchnata E-bost ac Awtomeiddio Marchnata E-bostMarchnata Symudol a ThablediGalluogi GwerthuChwilio MarchnataCymdeithasol Cyfryngau Marchnata

Wooing Mwy o Brynwyr a Lleihau Gwastraff Trwy Gynnwys Deallus

Mae effeithiolrwydd marchnata cynnwys wedi'i gofnodi'n dda, gan esgor ar 300% yn fwy o arweinwyr ar gost 62% yn is na marchnata traddodiadol GalwMetrig. Does ryfedd bod marchnatwyr soffistigedig wedi symud eu doleri i gynnwys, mewn ffordd fawr.

Y rhwystr, fodd bynnag, yw ei bod yn anodd dod o hyd i ddarn da o'r cynnwys hwnnw (65%, mewn gwirionedd), wedi'i genhedlu'n wael neu'n anneniadol i'w gynulleidfa darged. Mae hynny'n broblem fawr.

“Gallwch chi gael y cynnwys gorau yn y byd,” rhannodd Ann Rockley, sylfaenydd y Cynhadledd Cynnwys Deallus, “Ond os na allwch ei gael i'ch cwsmeriaid a'ch rhagolygon ar yr amser iawn, y fformat cywir, ac ar y ddyfais o'u dewis, does dim ots."

Yn fwy na hynny, nid yw cynnwys crefftwaith llaw dro ar ôl tro ar gyfer sawl sianel yn gynaliadwy, rhybuddiodd Rockley: “Ni allwn fforddio’r broses hon sy’n dueddol o gamgymeriad.”

I ryw bersbectif, mae'r Sefydliad Marchnata Cynnwys yn adrodd bod marchnatwyr B2B a arolygwyd yn gynharach eleni yn defnyddio 13 tacteg cynnwys ar gyfartaledd:

 • 93% - cynnwys cyfryngau cymdeithasol
 • 82% - astudiaethau achos
 • 81% - blogiau
 • 81% - cylchlythyrau
 • 81% - digwyddiadau personol
 • 79% - erthyglau ar wefan y cwmni
 • 79% - fideos
 • 76% - lluniau / lluniau
 • 71% - papurau gwyn
 • 67% - ffeithluniau
 • 66% - gweminarau / gweddarllediadau
 • 65% - cyflwyniadau ar-lein
 • 50% neu lai - adroddiadau ymchwil, microsites, e-lyfrau, cylchgronau print, llyfrau print, apiau symudol, a mwy.

(Mae'r canrannau'n cyfeirio at farchnatwyr a arolygwyd gan ddefnyddio'r dacteg honno.)

Ac eto, mae mwy na hanner y cynnwys marchnata yn broblemus, yn ôl a Penderfyniadau Sirius adroddiad:

 • 19% yn amherthnasol
 • 17% yn anhysbys i ddefnyddwyr
 • 11% yn anodd dod o hyd iddo
 • 10% dim cyllideb
 • 8% o ansawdd isel

Os yw 65% o'ch cynnwys wedi'i silffio neu'n gwrthyrru darllenwyr, rydych chi'n gwybod bod yn rhaid i rywbeth newid.

Felly, apêl ac addewid cynnwys deallus: cynnwys sy'n ddigon craff i ailddyfeisio ac addasu ei hun i bob darllenydd a'i hoff sianel. Y canlyniad: Cynnwys newid siâp, addasadwy sy'n cydio yng nghalonnau, meddyliau a waledi darllenwyr.

Nodweddir cynnwys deallus gan y canlynol:

 1. Yn gyfoethog yn strwythurol - Mae strwythur yn gwneud awtomeiddio yn bosibl, ac mae pob agwedd ar gynnwys deallus yn dibynnu arno.
 2. Categori Semantig - Defnyddio metadata i sicrhau bod ystyr a chyd-destun yn berthnasol i'r darllenydd.
 3. Gellir ei ddarganfod yn awtomatig - Perchnogion cynnwys a defnyddwyr yn hawdd i'w ddarganfod a'i fwyta.
 4. Gellir eu hailddefnyddio - Y tu hwnt i ailgylchu cynnwys confensiynol, gellir ailosod ac addasu ei gydrannau mewn sawl ffordd.
 5. Ail-gyfluniadwy - Yn gallu cael ei ad-drefnu yn nhrefn yr wyddor, yn ôl pwnc, fformat, personol a mwy, ar gyfer profiad defnyddiwr wedi'i deilwra'n fawr.
 6. Addasadwy - Gan addasu'n awtomatig o ran ymddangosiad a sylwedd i'r derbynnydd, dyfais, sianel, amser o'r dydd, lleoliad, ymddygiadau yn y gorffennol, a newidynnau eraill. Mae'r ffeithlun canlynol (ar waelod y swydd hon) yn plymio'n ddyfnach i gynnwys deallus, a sut y gall drwsio mater cynnwys sy'n cael ei wastraffu a chyflawni ei bwrpas o ddenu, tyfu a throsi prynwyr. (Hefyd, gostyngwch y costau cynhyrchu plwm yn sylweddol, er mwyn cychwyn.)

Os na wnewch unrhyw beth arall, gallwch uwchraddio'ch cynnwys a'i berfformiad ar unwaith trwy feithrin yr arferion canlynol:

 • Defnyddiwch ymchwil ddwfn a phriodoleddau digonol i lywio'ch cynnwys, yn debyg iawn i newyddiadurwr.
 • Gwneud cynnwys yn benodol i bersona prynwr.
 • Defnyddiwch tagiau meta i helpu cwsmeriaid i ddod o hyd i'r hyn maen nhw ei eisiau.
 • Ail-osod, ailddefnyddio a gwneud y cynnwys yn addasadwy.
 • Llogi ysgrifennwyr copi.
 • Dadansoddwch berfformiad cynnwys.
 • Arbrofi, olrhain, dysgu ac addasu.

Mae popeth a ystyrir, cynnwys gwych heb yr offer cywir fel llogi gyrrwr car rasio a rhoi beic iddo i ennill y ras. Efallai ei bod hi'n bryd masnachu'ch beic am beiriant cynnwys gwell.

Edrychwch ar yr anhygoel hwn ffeithlun gan Widen, ymgynghoriad gan ein tîm, ar sut i hybu IQ eich cynnwys a darllenwyr sy'n ymgysylltu â thir.

rhoi'r gorau i golli darllenwyr yn infograffig

Jenn Lisak Golding

Mae Jenn Lisak Golding yn Llywydd a Phrif Swyddog Gweithredol Strategaeth Sapphire, asiantaeth ddigidol sy'n cyfuno data cyfoethog â greddf cefn-brofiadol i helpu brandiau B2B i ennill mwy o gwsmeriaid a lluosi eu ROI marchnata. Yn strategydd arobryn, datblygodd Jenn Fodel Cylch Bywyd Sapphire: offeryn archwilio ar sail tystiolaeth a glasbrint ar gyfer buddsoddiadau marchnata sy'n perfformio'n dda.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol