Canllaw i Farchnatwyr ynghylch Eiddo Deallusol (IP)

Eiddo Deallusol

Mae marchnata yn ymgymeriad parhaus. P'un a ydych chi'n gorfforaeth fenter neu'n fusnes bach, mae marchnata yn fodd hanfodol i gadw busnesau i fynd yn ogystal â helpu i yrru busnesau tuag at lwyddiant. Felly mae'n bwysig sicrhau a chynnal enw da eich brand er mwyn sefydlu llyfn ymgyrch farchnata ar gyfer eich busnes.

Ond cyn llunio ymgyrch farchnata strategol, mae angen i farchnatwyr sylweddoli'r gwerth yn llawn yn ogystal â chyfyngiad eu brand. Mae rhai pobl yn tueddu i ostwng pwysigrwydd hawliau eiddo deallusol i'w hymgyrchoedd marchnata. Gan wybod yn rhy dda y gall hawliau eiddo deallusol ddarparu sylfaen wych i frand neu gynnyrch, buom yn trafod rhai o'i fuddion yn ogystal â'i fanteision.

Eiddo Deallusol Yw Eich Mantais Gystadleuol

Mae hawliau eiddo deallusol fel amddiffyniadau patent a nod masnach yn caniatáu i farchnatwyr gyflwyno eu cynhyrchion i'r cyhoedd yn hawdd.

Mae gan farchnatwyr un i fyny eisoes os yw eu cynnyrch yn cael patent. Gan fod amddiffyn patentau yn rhoi’r hawl i fusnesau gael gwared â chynhyrchion tebyg yn y farchnad, mae’n gwneud swydd marchnatwyr yn llai anodd yn sylweddol. Gallant ganolbwyntio'n syml ar feddwl am strategaeth farchnata effeithiol ar sut i gyflwyno eu cynnyrch yn y farchnad, a pheidio â phoeni am ragori na churo eu cystadleuwyr. 

Mae amddiffyn nod masnach, ar y llaw arall, yn cefnogi ac yn rhoi sylfaen i'r ymgyrch farchnata. Mae'n rhoi hawl unigryw i fusnesau dros logo, enw, slogan, dyluniad, ac ati. Mae nod masnach yn amddiffyn enw da a delwedd eich brand trwy atal eraill rhag manteisio ar eich marc yn fasnachol. Gall marc fod yn ddynodwr i gwsmeriaid gydnabod eich cynnyrch yn y farchnad. Trwy gael amddiffyniad nod masnach, gallwch fod yn sicr, ni waeth pa ymgyrch neu strategaeth farchnata a wnewch, fod y cyhoedd yn derbyn neges sy'n gyson ag ansawdd eich cynhyrchion yn y farchnad.

Er enghraifft, nid yw gwneuthurwr batri gwreiddiol o reidrwydd yn gyfrifol am fatri dynwaredol a ffrwydrodd. Fodd bynnag, efallai na fydd cwsmeriaid yn gallu nodi bod y batri wedi'i efelychu oherwydd bod eich logo i'w weld yn y cynnyrch. Unwaith y byddai gan y cwsmer brofiad gwael gyda chynnyrch, yna byddai'n effeithio ar ei benderfyniad prynu ac efallai y byddai'n troi at frandiau eraill i gael dewisiadau eraill. Felly does dim rhaid dweud bod amddiffyn patentau a nod masnach yn un o elfennau hanfodol ymgyrch farchnata lwyddiannus.

Ymchwilio i Eiddo Deallusol Eich Cystadleuwyr

Mae angen i farchnatwyr wybod bod yn rhaid i fusnesau gynnal chwiliad patent neu nod masnach cyn ffeilio am gais patent neu nod masnach i Swyddfa Batent a Nodau Masnach yr Unol Daleithiau (USPTO). Yn ystod y cam hwn, mae angen i farchnatwyr gymryd rhan oherwydd gallai canlyniadau'r chwiliad patent neu nod masnach esgor ar wybodaeth bwysig y gellir ei defnyddio i ddyfeisio cynllun marchnata effeithiol. Mae gwybodaeth sydd ar gael i'r cyhoedd am eiddo deallusol yn offeryn marchnata effeithlon i'w ddefnyddio er mwyn nodi darpar gystadleuwyr.

Gan fod ceisiadau patent fel arfer yn cael eu ffeilio gan fentrau masnachol, gallwch chi chwilio'n hawdd am fusnesau sy'n cynhyrchu cynhyrchion cysylltiedig neu rywsut yn debyg i chi. Trwy wneud hynny, byddech chi'n gallu gwybod potensial a chyfyngiadau eich cynnyrch yn y farchnad cyn i chi hyd yn oed ddechrau ymgyrchu drosto.

Mae bod â dealltwriaeth o sut i wneud chwiliad patent yn ddefnyddiol yn y bôn ar gyfer marchnata busnes-i-fusnes hefyd. Byddwch yn gallu adnabod busnesau neu gwmnïau a all elwa o'ch cynhyrchion. Er enghraifft, os ydych chi mewn busnes sy'n cynhyrchu microsgop electronig, byddech chi'n gallu chwilio am gwmnïau eraill sy'n gysylltiedig â'r maes gweithgaredd hwnnw.

Canlyniadau chwiliad patent proffesiynol ynghyd â barn gyfreithiol gan Atwrnai Patent yw'r union beth y mae angen i bob dyfeisiwr a pherchennog / entrepreneur busnes ei dderbyn (a'i ddeall yn llawn) cyn symud ymlaen â'u dyfais.

JD Houvener o Patentau Beiddgar

Atal achosion cyfreithiol torri IP

Mae'n bwysig eich bod chi'n gyfarwydd â rhai o hanfodion cyfraith eiddo deallusol cyn marchnata'ch cynnyrch at ddibenion masnachol. Trwy wneud hynny, byddech chi'n gallu osgoi rhwystrau busnes ac ymgyfreitha costus sy'n gysylltiedig â thorri'r gyfraith.

O ran hawlfraint, roedd y rhan fwyaf o farchnatwyr eisoes yn gwybod rhaffau a maint cyfraith hawlfraint o ran marchnata deunyddiau. Gall defnyddio delweddau, fideos, caneuon sain, cerddoriaeth, ac ati y gallwch chi ddim ond Google neu chwilio ar beiriant chwilio arall roi eich busnes mewn perygl. Felly, mae'n rhaid i chi sicrhau bod y gweithiau creadigol rydych chi'n eu defnyddio ar gyfer eich deunyddiau marchnata yn rhydd o hawlfraint neu mae crëwr / awdur y gwaith yn caniatáu ichi ei ddefnyddio at ddibenion masnachol. Fel hyn, gallwch osgoi achosion cyfreithiol torri a ffioedd costus am ymgyfreitha.

Fel ar gyfer patent neu nod masnach, gall gwybod trosolwg y broses yn y bôn helpu marchnatwyr i osgoi achosion cyfreithiol torri. Gan y gall y broses ymgeisio a chynnal a chadw fod ychydig yn gymhleth, mae perchnogion busnes fel arfer yn llogi nod masnach neu atwrnai patent i'w helpu. Ar y nodyn hwnnw, mae angen i farchnatwyr fel chi fod yn rhan o'r broses hon ac yn ymwybodol ohoni er mwyn i chi allu llunio gwell strategaeth farchnata na fydd yn peryglu'ch busnes.

Archebwch Ymgynghoriad IP Am Ddim

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.