Pam Strategaeth Farchnata Integredig?

marchnata integredig

Beth yw marchnata integredig? Mae Wikipedia yn ei ddiffinio fel y dull cwsmer-ganolog, wedi'i yrru gan ddata o gyfathrebu â'r cwsmeriaid. Marchnata integredig yw cydgysylltu ac integreiddio'r holl offer cyfathrebu marchnata, llwybrau, swyddogaethau a ffynonellau o fewn cwmni i raglen ddi-dor sy'n sicrhau'r effaith fwyaf posibl ar ddefnyddwyr a defnyddwyr terfynol eraill am gost isel.

Er bod y diffiniad hwnnw'n dweud beth ydyw is, nid yw'n dweud pam rydym yn ei wneud.

O Neolane: Mae gan farchnatwr heddiw yr her (neu'r cyfle) i gyrraedd eu cwsmeriaid trwy'r hyn a all ymddangos fel nifer anfeidrol o sianeli marchnata. Mae angen i farchnatwyr roi'r cwsmer yn sedd y gyrrwr, gan ganiatáu iddynt ddewis sut a phryd y maent yn dymuno derbyn gwybodaeth berthnasol a / neu brynu. Cyfrifoldeb y marchnatwr yw trosoli'r holl ddata hwn sydd ar gael am gwsmeriaid a rhagolygon i gyfathrebu â nhw trwy'r sianelau dewisol hyn mewn modd sy'n gyson ac wedi'i bersonoli'n fawr.

Y rheswm rydyn ni'n ei wneud? Canlyniadau. Y gwir yw bod gweithio o fewn seilo yn effeithio ar gost y strategaeth sengl honno ac nid yw'n elwa'n llawn. Trwy integreiddio strategaethau ar draws cyfryngau chwilio, cymdeithasol, e-bost, symudol, fideo a chyfryngau eraill, mae gan y buddsoddiad gyfle i gael canlyniadau cymhleth. Nid yw defnyddwyr a busnesau yn prynu un seilo ... maen nhw'n defnyddio'r holl offer sy'n angenrheidiol i ymchwilio i'w penderfyniad prynu nesaf. Os nad yw'ch busnes yn integreiddio'ch strategaethau yn rhagweithiol, mae'r cyfle i ymgysylltu â gobaith yn cael ei leihau'n sylweddol.

map ffordd marchnata integredig yn llawn

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.