Instapage: Eich Datrysiad Tudalen Glanio Ymgyrch PPC All-In-One

Llwyfan Tudalen Glanio Instapage

Fel marchnatwr, craidd ein hymdrechion yw ceisio priodoli'r mentrau gwerthu, marchnata a hysbysebu rydyn ni wedi'u cymryd i symud ein rhagolygon ar hyd taith y cwsmer. Fodd bynnag, nid yw darpar gwsmeriaid bron byth yn dilyn llwybr glân trwy drawsnewid, waeth pa mor anhygoel yw'r profiad.

Fodd bynnag, o ran hysbysebu, gall costau caffael fod yn eithaf drud ... felly rydym yn gobeithio eu cyfyngu fel y gallwn arsylwi a gwella canlyniadau ein hymgyrch. A. platfform tudalen glanio yn aml yn cael ei ddefnyddio ar gyfer hyn. Dyma 5 budd:

Buddion Tudalen Glanio

 1. Priodoli - trwy gadw tudalennau glanio i ffwrdd o lwybrau trosi eraill, gallwn gael dealltwriaeth glir o'n dychweliad ar fuddsoddiad hysbysebu.
 2. Ymddygiad - trwy gyfyngu ar ymgysylltiad ag adnoddau eraill, rydym yn culhau'r opsiynau a'r camau y mae ein rhagolygon yn eu cymryd, gan sicrhau eu bod yn fwy tebygol o drosi yn hytrach na phori.
 3. Symlrwydd - trwy ddylunio tudalennau glanio hardd, cyflym a syml, rydym yn cynyddu'r tebygolrwydd y bydd ymwelydd yn trosi, waeth beth yw'r ddyfais.
 4. Rheolaeth Arweiniol - y gallu i ddilysu, storio, cyflwyno, llwybr ac ymateb yn hawdd i arweinwyr wrth iddynt lenwi ffurflenni cofrestru.
 5. Profi - trwy ddefnyddio platfform sy'n ymgorffori methodolegau profi, gallwn ddefnyddio gwahanol benawdau, cynnwys, meysydd ffurf, a dyluniadau sy'n cynyddu cyfraddau trosi yn ystadegol.

Enghraifft o Dudalen Glanio

Sylwch ar rai o nodweddion allweddol tudalen lanio syml isod - llai o fordwyo, elfennau cyferbyniol cryf, galw sengl i weithredu, pennawd, trosolwg a phwyntiau bwled ... i gyd yn gyrru'r defnyddiwr i drosi:

tudalen lan yn ysgrifennu copi papur gwyn

Llwyfan Tudalen Glanio Instapage

Dyma gyflwyniad fideo a throsolwg o'r Llwyfan tudalen glanio instapage:

Nodweddion Llwyfan Tudalen Glanio

Mae adeiladwr cwbl addasadwy Instapage yn galluogi busnesau i greu tudalennau glanio syfrdanol, cyfeillgar i drosi. Gyda golygu elfennau cyd-destunol, dros 5,000 o ffontiau, a 33 miliwn o ddelweddau i weithio gyda nhw, mae'r adeiladwr tudalennau glanio Instapage yn tynnu'r boen allan o gynhyrchu tudalennau glanio ar frand, sy'n gyfeillgar i drosi. Ymhlith y nodweddion mae:

Llwyfan Tudalen Glanio Instapage

 • Cynlluniau Templed Yn Seiliedig ar Achos Diwydiant a Defnydd - Mae 200+ o dempledi wedi'u haddasu a'u optimeiddio'n llawn wedi'u cynllunio i gynyddu eich addasiadau.
 • Cydweithrediad Gweledol Ar Dudalen - Cydweithio'n uniongyrchol â chyd-chwaraewyr a chleientiaid mewn amser real i symleiddio'r broses adolygu dyluniad. Sicrhewch fod eich tudalennau'n cael eu creu, eu hadolygu, eu cyhoeddi, a'u trosi'n gyflymach.
 • ffurflen Builder - Ychwanegwch ffurflenni y gellir eu haddasu gyda sawl maes, gwymplen, neu fotymau radio mewn ychydig gliciau yn unig. Yn hawdd, casglwch wybodaeth ychwanegol o'ch gobaith trwy droi ffurflenni cymhleth yn sawl cam. Gostyngwch bwyntiau ffrithiant a chael defnyddwyr i ymgysylltu â'ch brand.
 • Rheolaeth Arweiniol - Storio, ffordd osgoi, allforio, neu arwain llwybr yn Instapage neu eu hintegreiddio a'u trosglwyddo i'ch CRM neu integreiddio arall. Derbyn hysbysiad e-bost a dangosfwrdd pan fyddwch chi'n cynhyrchu arweinyddion newydd.
 • Negeseuon Cadarnhau - Addaswch y neges gadarnhau sy'n ymddangos pan fydd ymwelwyr yn llenwi'ch ffurflen.
 • Tudalennau Diolch a Cadarnhau - Gadewch i'ch tanysgrifwyr mwyaf newydd wybod eich bod yn gwerthfawrogi eu diddordeb ar ôl iddynt gyflwyno eu gwybodaeth yn eich ffurflen optio i mewn gyda thudalen diolch ar frand.
 • Cyflawni Asedau Digidol - Arbedwch gam i'ch hun trwy sefydlu system cyflenwi asedau digidol awtomatig. Gydag ychydig o gliciau, gallwch sicrhau pan fydd eich arweinydd yn optio i mewn i'r cynnig, ei fod ar gael iddynt i'w lawrlwytho ar unwaith.
 • Instablocks - Adeiladu cannoedd o dudalennau glanio wedi'u personoli'n gyflym trwy ddefnyddio blociau tudalennau unigol y gallwch eu haddasu, eu cadw a'u hailddefnyddio. Dewiswch o ddetholiad o dempledi bloc a ddyluniwyd ymlaen llaw, fel penawdau, troedynnau, tystebau, a mwy, neu crëwch eich blociau arfer eich hun o'r dechrau.
 • Widgets - Ychwanegwch haenau o ymarferoldeb i'ch tudalennau glanio gyda barochr yn ddiymdrech.
 • Blociau Symudol - Cynhyrchu tudalennau glanio sy'n ymateb i ffonau symudol mewn un clic yn unig. I gael eu haddasu ymhellach, gallwch guddio blociau tudalennau er mwyn i'r olygfa symudol greu profiad pori mwy optimaidd. Cynyddu trosiadau trwy greu'r profiad symudol delfrydol i'ch ymwelwyr, heb ddefnyddio datblygwr.
 • Blociau Byd-eang - Rheoli templedi byd-eang yn ddiymdrech i sicrhau bod pob tudalen yn cydymffurfio â'r brand. Adeiladu Instablocks arfer, ar-frand fel pennawd, troedyn, neu flociau cynnyrch i'w defnyddio ar draws cannoedd neu filoedd o dudalennau. Yna, golygu bloc unwaith a chael eich newidiadau wedi'u hadlewyrchu ar bob tudalen y mae'r bloc yn ymddangos.
 • Ffurflenni Bwriad Allanol a Ffurflenni Dal Arweiniol - Creu pop-ups customizable yn seiliedig ar sbardunau penodol gyda OptinMonster, prif ddarparwr meddalwedd popup allanfa-fwriad, i gynyddu cyfraddau trosi ar eich tudalennau glanio i'r eithaf.
 • Ffontiau Custom (Google & Typekit) - Mae ffontiau personol yn eich galluogi i arddangos hunaniaeth eich brand. Instapage yw'r unig blatfform sy'n darparu mynediad i 5,000+ o Webfonts premiwm bron i 100 gwaith yn fwy o ddewisiadau ffont na phob meddalwedd tudalen lanio arall ar y farchnad.
 • Rheolwr Asedau Delwedd - Ychwanegu a golygu eich lluniau eich hun yn offeryn dylunio tudalen glanio Instapage i bersonoli'ch hyrwyddiad neu'ch cynnig ymhellach.
 • Profi Hollt A / B Gwir ochr y gweinydd - Optimeiddiwch eich tudalennau glanio ar gyfer trawsnewidiadau gyda galluoedd profi A / B ar ein tudalennau glanio safonol a'n tudalennau CRhA. Trac ymddygiad ymwelwyr, profi amrywiadau gydag elfennau newydd, cynlluniau a / neu ddyluniadau, a chynyddu eich cyfraddau trosi.
 • Tudalennau Glanio AMP - Adeiladu tudalennau symudol sy'n llwytho ar unwaith, yn creu profiad pori gwell, ac yn gyrru mwy o drosiadau gyda thudalennau glanio wedi'u pweru gan Google AMP. Mae gan Instapage yr unig adeiladwr sy'n eich galluogi i greu a thudalennau glanio profion A / B gan ddefnyddio'r fframwaith CRhA, nid oes angen datblygwr.
 • Golygu Cod Custom - Creu addasiadau arbenigol gyda Javascript, HTML / CSS, neu sgriptiau trydydd parti. Defnyddiwch olygu cod wedi'i deilwra i alw tagiau i mewn yn ôl yr angen ar gyfer ail-argraffu a thracio trosi.
 • Llwytho a Lawrlwytho Templed - Llwytho templedi yn gyflym ac yn hawdd o ThemeForest (neu greu eich un eich hun o'r dechrau). Dadlwythwch i rannu eich dyluniadau tudalen glanio gyda'r byd.
 • Amddiffyn drosysgrifennu - Gwella cynhyrchiant a symleiddio llif gwaith trwy atal defnyddwyr rhag trosysgrifo gwaith ei gilydd.
 • Fersiwn - Adfer fersiynau cynharach o dudalen lanio er mwyn tawelwch meddwl wrth greu, dylunio neu olygu.
 • Mapiau gwres - Mae mapiau gwres yn rhoi mewnwelediadau manwl i sut mae'ch ymwelwyr yn rhyngweithio â'ch tudalennau glanio. Mae hyn yn eich hysbysu'n well ar ba elfennau tudalen i brawf A / B.
 • Dadansoddeg Trosi - Integreiddiwch yn uniongyrchol â Google AdWords a Analytics i gael eu priodoli'n haws a gwneud metrigau cost-fesul-ymwelydd a chost-fesul-amser amser real yn weladwy yn y platfform Instapage. Yna, pasiwch metadata plwm i lawr i'ch CRM neu system awtomeiddio marchnata.
 • Olrhain Pixel Galw Heibio - Defnyddiwch olrhain picsel galw heibio i olrhain trosiadau allanol neu i ail -getio ymwelwyr nad ydyn nhw'n trosi ar eich tudalen lanio.
 • Grwpio Tudalen ar gyfer Rheoli Ymgyrchoedd - Mae Instapage wedi symleiddio rheolaeth ymgyrchu fel y gall marchnatwyr PPC adeiladu grwpiau hysbysebu yn gyflym ar gyfer eu gwahanol sianeli hysbysebu, cynhyrchion, nodweddion a demograffeg.
 • Adroddiadau Amser Real - Sicrhewch ddata amser real, dros unrhyw gyfnod amser, ar draws eich holl ddyfeisiau, unrhyw bryd.
 • Personoli - Creu profiadau tudalen glanio ôl-glicio unigryw ad-i-dudalen 1: 1 yn gyflym ar gyfer pob cynulleidfa gyda'r Rheolwr Profiad. Rhyfeddu i'ch cwsmeriaid â phrofiadau tudalen wedi'u personoli a fydd yn eich helpu i wneud y mwyaf o drawsnewidiadau, cynyddu ROI hysbysebu digidol, a lleihau costau caffael.
 • integrations - Integreiddiwch Instapage yn hawdd â llwyfannau hysbysebu, dadansoddeg, CRM, marchnata e-bost a marchnata awtomeiddio mwyaf poblogaidd heddiw.

Dechreuwch gyda Instapage

Nodweddion Llwyfan Tudalen Glanio Asiantaeth yn Cynnwys

Ar gyfer Talu Fesul Clic (PPC) ac asiantaethau hysbysebu, Instapage yw'r ateb Asiantaeth perffaith hefyd. Ymhlith y nodweddion ar gyfer asiantaethau mae:

 • Prif Gyfrifon - Rheoli cyfrifon cleientiaid lluosog yn hawdd trwy newid rhwng eich cyfrifon heb orfod mewngofnodi i wahanol gyfrifon. Gweld y rhestr o gyfrifon y mae gennych fynediad iddynt, newid i'r cyfrif rydych chi am weithio arno, a gweld gwybodaeth y cyfrif / perchennog ar gyfer y cyfrif rydych chi ar hyn o bryd o fewn un rhyngwyneb unedig.
 • Gweithleoedd Preifat i Gleientiaid - Trefnu lleoedd gwaith tîm, rheoli rhyngweithiadau tîm yn well, a chynnal preifatrwydd cleientiaid trwy wahodd aelodau'r tîm i weithleoedd penodol. Gallwch chi ganiatáu mynediad i barthau cyhoeddi yn gyflym i weithleoedd penodol, rheoli integreiddiadau personol a, chyhoeddi'n ddiogel i CMS allanol trwy system docynnau.
 • Caniatadau Aelodau Tîm - Nid yw rhannu eich gwaith â thîm neu gleientiaid bellach yn golygu pasio'ch gwybodaeth mewngofnodi. Gyda Instapage, gallwch chi ddarparu mynediad darllen yn unig yn hawdd i'r aelodau tîm neu'r rhanddeiliaid cywir, ar gyfer y tudalennau glanio cywir.
 • Cyhoeddi i Barthoedd Diderfyn - Yn wahanol i lwyfannau tudalennau glanio eraill, mae Instapage yn caniatáu ichi gyhoeddi tudalennau i gynifer o barthau unigryw ar draws sawl system rheoli cynnwys.

Gofynnwch am Demo Instapage

Datgeliad: Rwy'n defnyddio fy nghysylltiadau cyswllt ar gyfer Instapage, Themeforest, a OptinMonster ewch yma.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.