Ysbrydoliaeth: Tom Peters

Cefais ddiwrnod garw. Dwi wedi cael wythnos arw. Efallai ei bod wedi bod yn fis. Roeddwn i angen rhywfaint o ysbrydoliaeth. Heddiw, fe wnes i adolygu cryn dipyn o sleidiau o Tom Peters, dyma rai ffefrynnau i'w rhannu:

Os nad ydych chi'n hoffi newid, rydych chi'n mynd i hoffi amherthnasedd hyd yn oed yn llai. - Cyffredinol Eric Shinseki, Pennaeth Staff. Byddin yr UD

Dim ond mynd ar drywydd arloesi yn gyson all sicrhau llwyddiant hirdymor. - Daniel Muzyka, Deon, Ysgol Fusnes Sauder, Univ o British Columbia (FT / 2004)

The Cracked Ones Let in the Light - Tom Peters

Mae angen trallwysiad enfawr o dalent ar ein busnes, a chredaf fod talent yn fwyaf tebygol o fod ymhlith anghydffurfwyr, anghydffurfwyr a gwrthryfelwyr. - David Ogilvy

Mae pobl eisiau bod yn rhan o rywbeth mwy na nhw eu hunain. Maen nhw eisiau bod yn rhan o rywbeth maen nhw wir yn falch ohono, y byddan nhw'n ymladd drosto, aberthu drosto, ymddiried ynddo. - Howard Schultz, Starbucks (IBD / 09.05)

Os yw pethau'n ymddangos o dan reolaeth, nid ydych chi'n mynd yn ddigon cyflym. - Mario Andretti

Y cam cyntaf mewn â ?? dramatigâ ?? rhaglen newid sefydliadol yn amlwgâ ?? newid personol dramatig! - RG

Gall corff esgus gofalu, ond ni allant esgus bod yno. - Texas Bix Bender

Naw deg y cant o'r hyn rydyn ni'n ei alw'n â ?? managementâ ?? yn cynnwys ei gwneud hi'n anodd i bobl gyflawni pethau. â ?? Peter Drucker

Mae gweithredu yn broses systematig o drafod sut a beth yn drylwyr, gan ddilyn drwodd a sicrhau atebolrwydd. - Larry Bossidy & Ram Charan / Dienyddiad: Disgyblaeth Cyflawni Pethau

Mae'r datblygwyr meddalwedd uchaf yn fwy cynhyrchiol na'r datblygwyr meddalwedd cyffredin nid yn ôl ffactor o 10X neu 100X, neu hyd yn oed 1,000X, ond 10,000X. - Nathan Myhrvold, cyn Brif Wyddonydd, Microsoft

A ffefryn gen i:

Rhowch bob cyfle i'ch gweithwyr lwyddo, ac os na allant lwyddo rhowch gyfle iddynt lwyddo yn rhywle arall. Weithiau mae hynny'n golygu eu tanio. - Ni allaf gofio pwy ddywedodd hyn wrthyf, ond mae'n sownd gyda mi.

Hoffwn pe gallwn gerdded o gwmpas trwy'r dydd ac ailadrodd y rhain drosodd a throsodd a throsodd a throsodd…. a gobeithio bod o leiaf un person yn gwrando.

3 Sylwadau

 1. 1
 2. 2

  Eeps, Gobeithio nad ydw i wedi gwaethygu'ch wythnos, efallai fy mod i'n tynnu sylw'n feddylgar?

  Mae'n debyg mai fy ffefryn yw, “The Cracked Ones Let in the Light” - Tom Peters, gan fy mod yn sicr wedi cracio. Yn dilyn yn agos at hynny mae dyfyniad Mario Andretti, gan fod gwir angen i mi wrando ar hynny a pheidio â bod mor ofalus. Yn olaf, rwy'n hoffi, ”Y cam cyntaf mewn â ?? dramatigâ ?? rhaglen newid sefydliadol yn amlwgâ ?? newid personol dramatig! " - RG, er fy mod i wedi clywed gwell brawddeg iddo, fel, aralleirio, “Os ydych chi am goncro'r byd, yn gyntaf mae'n rhaid i chi goncro'ch hun” neu, “Nid yw chwyldro yn dechrau gyda strwythur economaidd-gymdeithasol cymdeithas a gweithio ei ffordd i lawr i'r unigolyn, ond o fewn un unigolyn, gan weithio mae i fyny i strwythur economaidd-gymdeithasol cymdeithas ”. Unwaith eto aralleiriadau yw'r rhain, y cyntaf o bosibl o'r Art of War, o leiaf gan athronydd dwyreiniol dwi'n meddwl; yr ail yw, coeliwch neu beidio, gan Joseph Bueys, un o fy hoff artistiaid, sy'n weithgar yn y 60au a'r 70au yn bennaf.

  A phwy yw RG?

 3. 3

  Summae,

  Mae siarad â chi wedi bod yn bleser. Nid yw fy amserau anodd wedi ymwneud â fy mlogio, fy allfa yw hi!

  Dwi ddim yn siŵr pwy yw RG ... roedd yn gyfeiriad ar un o gyflwyniadau Tom Peter.

  Rwy'n cytuno â chi ac yn hoffi'r ffaith bod pob un o'r dyfyniadau hynny yn ei gwneud yn ofynnol i rywun weithredu ar yr unig beth sydd ganddyn nhw reolaeth wrth newid = eu hunain!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.