Yn 2018, bydd Data'n Tanwydd yr Economi Mewnwelediad sy'n Dod i'r Amlwg

Mewnwelediadau Data

Y gobaith o deallusrwydd artiffisial Fe wnaeth (AI) newid popeth gynhyrchu cryn wefr mewn cylchoedd marchnata yn 2017, a bydd hynny'n parhau yn 2018 a'r blynyddoedd i ddod. Arloesi fel Salesforce Einstein, yr AI cynhwysfawr cyntaf ar gyfer CRM, yn rhoi mewnwelediadau digynsail i weithwyr proffesiynol gwerthu i anghenion cwsmeriaid, yn helpu asiantau cymorth i ddatrys problemau cyn i gwsmeriaid hyd yn oed eu canfod a gadael i farchnata bersonoli profiadau i raddau nad oedd yn bosibl o'r blaen.

Y datblygiadau hyn yw mantais shifft sy'n digwydd bron yn amgyffredadwy: ymddangosiad y Economi Mewnwelediad. Yn union fel yr arweiniodd yr Oes Ddiwydiannol mewn economi gynhyrchu sy'n canolbwyntio ar weithgynhyrchu, mae'r Oes Wybodaeth yn gyrru'r Economi Mewnwelediad, gyda data'n darparu'r tanwydd. Gall yr offer AI gorau drawsnewid data crai yn fewnwelediadau gweithredadwy.

Ond mae'n bwysig cofio, er ei fod yn hynod soffistigedig, yn greiddiol iddo, bod AI yn rhaglen feddalwedd, ac os yw'r data sy'n cael ei fwydo iddo yn anghyflawn neu'n anghywir, bydd ansawdd yr allbwn yn cael ei leihau. Er mwyn cyflawni addewid AI, mae angen i farchnatwyr ddod o hyd i ffordd i gasglu data, cymhwyso safonau, diweddaru'r wybodaeth a glanhau'r data fel sy'n briodol.

Mae'n hanfodol bwysig gallu nodi ansawdd data a throsi data yn fewnwelediadau. Er bod yr Economi Mewnwelediad yn ffenomen sy'n dod i'r amlwg, mae'r tanwydd sydd ei angen i'w yrru ymlaen yn glir: data o ansawdd uchel. Dros y flwyddyn i ddod, bydd mwy o gwmnïau'n gweithredu prosesau pedwar cam fel hyn i gyflawni'r ansawdd data sydd ei angen arnynt i gynhyrchu mewnwelediadau sy'n newid gemau:

  1. Cam 1: Cynllunio - Mae marchnatwyr yn defnyddio data hanesyddol i greu cynlluniau yn y cam hwn, gan weithio gyda gwerthiannau i nodi nodau a phennu maint y fargen ar gyfartaledd, cyfaint plwm a chyflymder sydd ei angen i gyflawni'r amcanion. Yna, maen nhw'n pennu cyfraddau trosi yn seiliedig ar berfformiad yn y gorffennol ac yn nodi'r hyn sydd angen iddyn nhw ei wneud (ee, faint sy'n arwain at gynhyrchu, y cylch gwerthu gorau posibl, ac ati) i gyflawni'r nodau cyfredol.
  2. Cam 2: Cyflawni - Ar y cam hwn, mae marchnatwyr yn gwerthuso perfformiad ymgyrchoedd i fesur eu cynnydd tuag at amcanion a chasglu mewnwelediadau. Yn y modd hwn, gallant drosi data yn fewnwelediadau i greu dolen adborth. Un enghraifft o hyn yw'r argymhellion cynnyrch “efallai yr hoffech chi hefyd” y mae llwyfannau e-fasnach yn eu darparu, sy'n cael eu diweddaru wrth i ddata newydd lifo i mewn.
  3. Cam 3: Optimeiddio - Fel y mae'r enw'n awgrymu, mae'r cam hwn yn cynnwys gwella prosesau yn barhaus, megis y trosglwyddiad rhwng marchnata a gwerthu. Wrth i wybodaeth newydd ddod i mewn, mae marchnatwyr sy'n optimeiddio prosesau yn cynnal adolygiadau gofalus ac yn nodi technegau y gallant eu defnyddio i wella canlyniadau. Addasir prosesau, a mesurir y canlyniadau.
  4. Cam 4: Gwerthuso - Yn y cam hanfodol hwn, mae marchnatwyr yn gwerthuso eu rhaglenni ac yn darganfod pa ymgyrchoedd a greodd yr enillion uchaf. Maent yn edrych ar sianeli, negeseuon a ffactorau eraill i bennu ROI fel y gallant gynllunio ymgyrchoedd yn y dyfodol yn seiliedig ar ba ddull a brofodd fwyaf llwyddiannus. Daw'r wybodaeth a gasglwyd ar y cam hwn o fewnwelediadau a gynhyrchwyd gan y data.

Wrth i fwy o arweinwyr busnes ganfod y newid i'r Insights Economy, edrychwch am gwmnïau i ddechrau cydgrynhoi data ar systemau record fel eu platfform CRM a chymhwyso'r camau hyn. Mae AI yn rhan bwysig o esblygiad marchnata, ond mae'n gofyn bod data bulletproof yn gweithio yn ôl y bwriad, sy'n golygu bod angen un ffynhonnell o wirionedd data ar werthu a marchnata.

Pan fydd gwerthu a marchnata yn defnyddio pentwr datrysiadau cyffredin, gall y timau weithio'n agosach, gan ddefnyddio'r camau a amlinellir uchod i gynyddu ansawdd data yn gyson - a chynhyrchu mewnwelediadau cynyddol werthfawr. Mae'r gallu i ddangos effaith ymgyrchu a chael gafael ar ddata ar system ganolog fel Salesforce yn rhoi hygrededd i farchnata ac yn gwella cydweithrediad y tîm â gwerthiannau.

Felly, wrth i 2018 ddatblygu, bydd cwmnïau'n parhau i geisio atebion AI. Mae'n gam cadarnhaol - mae'r posibiliadau gyda thechnolegau AI fel Einstein yn wirioneddol anhygoel. Ond mae'n bwysig cofio bod data'n tanio AI. Bydd y rhai sy'n cydnabod rôl ganolog data ac yn defnyddio strategaeth ymwybodol fel y pedwar cam hyn i wella ansawdd yn ffynnu wrth i'r Economi Mewnwelediad barhau i ddod i'r amlwg.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.