Mewnosod: Nodweddion Ymgysylltu Ap Symudol Codless

mewnosod

Mewnosod ei gynllunio fel y gallai ymgyrchwyr ap symudol gael eu gweithredu gan farchnatwyr heb fod angen datblygu apiau symudol. Mae gan y platfform ystod eang o nodweddion ymgysylltu y gellir eu mewnosod, eu diweddaru a'u rheoli'n hawdd. Mae'r amrywiaeth o nodweddion wedi'u hadeiladu ar gyfer marchnatwyr a thimau cynnyrch i bersonoli taith y defnyddiwr, sbarduno unrhyw bryd, cynyddu ymgysylltiad, a mesur a dadansoddi perfformiad yr ap. Mae'r apiau'n frodorol i iOS ac Android.

Rhennir y nodweddion yn wyth maes swyddogaethol, gan gynnwys Arweiniad, Cyfathrebu, Mireinio, Trosi, Ymgysylltu, Caffael, Deall a Dyfeisio. Mae'r canlynol yn y disgrifiadau nodwedd o'r Mewnosod Canllaw Cynnyrch.

Mewnosod Catalog Ap Symudol

canllaw mae mewnosodiadau yn eich helpu chi ar fwrdd defnyddwyr newydd yn llwyddiannus ac yn dangos nodweddion a galluoedd ychwanegol i'r rhai sy'n bodoli eisoes.

 • App Walkthrough - Optimeiddio profiad app tro cyntaf eich defnyddwyr. Sicrhewch eu bod yn deall gwerth yr ap trwy arddangos prif nodweddion yr ap gan ddefnyddio carwsél sy'n ymddangos pan fydd y defnyddiwr yn agor yr ap gyntaf.
 • Highlight App App - Cyfeirio sylw defnyddwyr at faes ap penodol trwy “dynnu sylw” at y maes hwn gyda thestun esboniadol. Gwych ar gyfer mynd ar fwrdd y llong, neu i yrru defnydd o nodweddion newydd.
 • Tip Offer Symudol - Darparu cyngor offer symudol sy'n esbonio botwm neu nodwedd, gyda thestun sy'n pwyntio at yr elfen ap benodol honno, nodwedd neu alwad i weithredu.
 • Awgrymwch Nodwedd Ap - Yn y cyd-destun cywir, awgrymwch i ddefnyddwyr eu bod yn defnyddio nodwedd ap benodol a mynd â nhw yn uniongyrchol i'r sgrin app berthnasol, gan ddefnyddio dolen ddwfn.

cyfathrebu mae mewnosodiadau yn creu sgyrsiau wedi'u targedu â defnyddwyr trwy anfon y neges ar yr amser cywir, wedi'i sbarduno gan ddefnydd penodol o'r app, gan hanes y defnyddiwr neu weithgaredd ap amser real a mwy, a gellir ei dargedu i gynyddu ymgysylltiad y defnyddiwr â'r neges.

Mewnosod Ymgyrch Ap Symudol

 • Neges mewn-app - Mae negeseuon mewn-app yn hysbysu'r defnyddiwr, a gellir dod gyda dolen neu ddolen ddwfn iddynt, gan yrru gweithredu ar unwaith. Mae negeseuon fel arfer yn cynnwys delwedd a botwm galw i weithredu a all arwain y defnyddiwr i sgrin ap benodol.
 • Interstitial - Mae rhyngserol yn ddelweddau cliciadwy sgrin lawn sy'n cael eu actifadu rhwng sgriniau, ar ôl un sgrin a chyn y nesaf.
 • Neges fideo - Mae defnyddwyr yn caru fideo, ac mae negeseuon fideo yn ffordd wych o gyfleu neges fwy 'emosiynol' neu gymhleth sy'n mynd y tu hwnt i'r nodyn gwybodaeth safonol.
 • Banner - Yn wahanol i groestoriadol, mae baneri yn ddelweddau llai y gellir eu clicio y gellir eu cyflwyno ar wahanol rannau o'r sgrin. Trwy ychwanegu baner waelod i'ch app, gallwch gyfathrebu â'ch defnyddwyr heb darfu ar eu defnydd ap, gan nad yw'r faner yn eu hatal rhag defnyddio'r app.

mireinio yn galluogi brandiau i wneud newidiadau cyd-destunol i'r ap i ysgogi ymgysylltiad, trwy addasu testun, delweddau neu themâu'r ap.

 • Addasu Testun - Oes gennych chi typo neu eisiau profi A / B sawl opsiwn testun? Am newid testunau ap ar gyfer achlysur arbennig neu wyliau? Am newid testunau ar ôl i ddefnyddiwr gwblhau gweithred benodol ar yr ap? Marciwch y testun rydych chi am ei ddisodli ar sgrin yr ap, rhowch y testun newydd yn ei le ac rydych chi'n dda i fynd.
 • Addasu Delwedd - Newid delweddau ap i drwsio materion ap neu i weld pa ddelweddau sy'n ysgogi ymgysylltiad gwell. Dim codio syml iawn, hyd yn oed pan fydd newidiadau delwedd yn cael eu sbarduno ar gyfer cyd-destun penodol yn unig, rhai cynulleidfaoedd neu amseru.
 • Addasu Thema - Newid yr ap i ddarparu themâu tymhorol, fel gwyliau neu negeseuon yn ôl i'r ysgol.

Trosi gwnaed mewnosodiadau i greu bwriad prynu ac i sicrhau ei fod yn gorffen mewn pryniant gwirioneddol. Maent yn creu bwriad i brynu, tra gall amseru defnyddio nodiadau atgoffa cart ailgyfeirio defnyddwyr i ailddechrau pryniannau a adawyd.

Mewnosod Cynulleidfa Ap Symudol

 • Cwpon - Er mwyn hysbysu darpar brynwyr o'r hyn sydd ar gael a pham y dylent brynu nawr, gallwch arddangos cynnig y gellir ei weithredu gyda chwpon. Mae clicio arno yn mynd â defnyddwyr i'r sgrin app berthnasol neu'n agor porwr.
 • Nodyn atgoffa cart (gwthio) - Pan fydd gan ddefnyddwyr eitemau yn eu trol o hyd, gofynnwch iddynt ddychwelyd a chwblhau'r pryniant gyda hysbysiad wedi'i bersonoli sy'n cysylltu'n ddwfn â sgrin drol yr ap.
 • Neges Mewn-app - mewn neges ap gellir defnyddio mewnosodiadau i atgoffa defnyddwyr o'u trol siopa segur y tro nesaf y byddant yn lansio'r app.
 • Glanio Page - creu tudalennau glanio wedi'u haddasu yn hawdd yn eu app, gan sicrhau bod cwsmeriaid yn cyrraedd o hysbysiadau gwthio personol, hysbysebion, cyfryngau cymdeithasol neu e-byst i dudalennau glanio wedi'u personoli sydd wedi'u optimeiddio ar gyfer yr addasiadau mwyaf posibl.
 • Interstitial - Mae rhyngserol yn ddelweddau cliciadwy sgrin lawn sy'n cael eu actifadu rhwng sgriniau, ar ôl un sgrin a chyn y nesaf. Maent yn cyfeirio defnyddwyr at sgrin ap neu dudalen we ac fe'u defnyddir yn nodweddiadol i gyfleu gwybodaeth sy'n sensitif i amser fel gwerthu heddiw, hyrwyddo ac ati.

Ymgysylltu - Targedu mewnosodiadau a'u sbarduno, hyd yn oed gyda llifoedd gwaith cymhleth.

Mewnosod Personoli Ap Symudol

 • Ail-gyflogi defnyddwyr segur - Ail-gyflogi defnyddwyr segur trwy ddefnyddio cynigion amser cyfyngedig arbennig, negeseuon wedi'u targedu a mwy. Diffinio a segmentu defnyddwyr segur a thargedu gwahanol offrymau ar gyfer pob segment.
 • Croeso i Ddefnyddwyr Segur - Diffiniwch pwy yw eich defnyddwyr pŵer, yn seiliedig ar eu patrymau defnydd a mwy, a dangoswch eich gwerthfawrogiad gyda chynigion arbennig, gostyngiadau, hygyrchedd neu hyrwyddiadau.
 • Uwchraddio fersiwn - Creu neges hysbysu mewn-app sy'n hysbysu defnyddwyr bod fersiwn app newydd ar gael, gan gysylltu â hi.

Caffael - Mae mewnosodiadau caffael yn tyfu sylfaen defnyddwyr yr ap trwy raddfeydd ap gwell neu draws-hyrwyddo app. Mae'r categori hwn yn ei gwneud yn ofynnol i berchennog yr ap arbrofi gyda'r amseriad cywir, fel bod defnyddwyr yn derbyn mewnosodiadau caffael na fyddant yn osgoi eu defnydd o'r app.

Mewnosod Dangosfwrdd Ap Symudol

 • Mewnosodiadau Caffael Sampl - Defnyddiwch y mewnosodiad hwn i annog defnyddwyr i rannu'r ap neu ei gynnwys yn y cyfryngau cymdeithasol.
 • Traws hyrwyddo - Traws-hyrwyddo apiau eraill, trwy eu hawgrymu i ddefnyddwyr yr ap.
 • Ap cyfradd - Gofynnwch i ddefnyddwyr am sgôr app ar yr amser iawn - pan fyddant wedi cael profiad symudol da - a heb darfu arnynt. Rydym yn argymell dewis defnyddwyr pŵer eich app, gan eu bod yn fwy tebygol o roi sgôr uchel.

Deall - Mae cael yr atebion cywir i gwestiynau am ddewisiadau, nodweddion neu adborth defnyddwyr yn elfen hanfodol o ymgysylltu ag apiau symudol. Mae'r categori hwn yn cynnwys arolwg, analytics a mewnosodiadau cefnogi.

Mewnosod Arolwg Ap Symudol

 • Sampl Deall Mewnosodiadau - Cysylltu â'ch defnyddwyr i gael adborth amser real ar nodweddion app newydd, gwerth app, dewisiadau personol, ac unrhyw bwnc arall, gan ddefnyddio arolwg un cwestiwn.
 • Arolwg cwestiynau lluosog - Gellir cyflwyno arolwg gyda sawl cwestiwn mewn sgrin sengl neu gyda llithrydd.
 • Allforio i google Analytics - Mae'r mewnosodiad hwn yn caniatáu ichi farcio'r digwyddiad yr hoffech ei olrhain ar y sgrin, gan ddefnyddio ein rhyngwyneb gwe, a chael analytics am y digwyddiad hwnnw a anfonwyd mewn amser real i'ch cyfrif Google Analytics.

Dyfeisiwch yn galluogi brandiau i greu mewnosodiadau wedi'u teilwra gan ddefnyddio unrhyw gynnwys HTML, i ddangos unrhyw le yn eich app, gyda'r un galluoedd i sbarduno mewnosodiadau yng nghyd-destun yr app, rhyngwyneb defnyddiwr ac i dargedu cynulleidfaoedd penodol.

Gofyn am Demo

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.