Sut mae Arloesi yn Lladd Eich Cwmni

Heno roeddwn mewn trafodaeth frwd gyda mentor i mi. Nid yw'n syndod fy mod wedi cynhesu ... nid y mentor;). Wrth wraidd y drafodaeth roedd cwmni y mae gan y ddau ohonom ddiddordeb ynddo. Fy mhryder gyda'r cwmni yw eu bod ddim yn cyflawni ar addewid eu datrysiad. Ei ddadl yw ei fod yn credu eu bod ill dau arloesol ac wedi llwyddo i ddal llygad dylanwadwyr allweddol yn y diwydiant.

Jason FriedMae arloesi yn rhy fawr. Ni ddylai eich nod fod arloesol, eich nod ddylai fod ddefnyddiol. Fideo: Oddi wrth 37 Arwydd, Jason Fried ar Arloesi

Cytunaf yn llwyr.

Cyn i'ch pen ffrwydro ... bod yn ddefnyddiol Gall byddwch yn arloesol. Ond nid yw bod yn arloesol bob amser yn golygu ei fod ddefnyddiol. Mae'r cwmni rydyn ni'n siarad amdano yn system rheoli cynnwys sy'n ei gwneud hi'n haws cyhoeddi a threfnu cynnwys yn ogystal â'i optimeiddio ar gyfer peiriannau chwilio. Mae'n blatfform craig gadarn gyda seilwaith anhygoel. Taflwch dîm o awduron cynnwys arno a gallant gyhoeddi'n ddiymdrech.

Y broblem yw bod y cynnwys, yn aml heb ei optimeiddio. I'r gwrthwyneb, mae yna rai bylchau enfawr yn yr optimeiddio sy'n lleihau'r siawns y bydd y peiriannau chwilio yn mynegeio'r cynnwys yn iawn. Hynny yw, mae'r platfform yn ddim yn ddefnyddiol.

Cyfaddefodd fy mentor eu bod yn cael trafferth wrth gael eu rhoi yn yr ystafell gyda’r dynion SEO o’r cwmnïau. Wrth gwrs maen nhw'n gwneud! Pam ei fod yn synnu? Os ydych chi'n colli rhai o elfennau sylfaenol optimeiddio'ch platfform, rydych chi'n mynd i golli gwerthiannau i'r dyn SEO mewnol bob tro. Ac fe ddylen nhw.

Mae ffocws y cwmni wedi bod yn ymwneud yn llwyr â'r dathliad Rhyngrwyd nesaf i gynnal gweminar, arweinydd diwydiant i gyd-fynd ag ef, awdur i hyrwyddo'r busnes, dylanwadwr i dalu ar ei ganfed, neu nodwedd newydd i syfrdanu gobaith. Yn fy marn onest, rwy’n credu bod pob un o’r tactegau hyn yn wastraff amser, egni ac… yn y pen draw… arian. Rwy'n credu bod y cwmni'n gwneud anghymwynas â'u cwsmeriaid ... ac yn talu amdano. Nid ydyn nhw'n cwrdd â'r disgwyliad y gwnaethon nhw ei osod yn y broses werthu ... eu bod nhw ddefnyddiol.

O ganlyniad, nid yw eu cwmni'n tyfu ar gyfradd cychwyniadau iach eraill. I'r gwrthwyneb, mae eu timau cymorth yn rhwystredig, mae trosiant gweithwyr wedi bod yn uchel, ac mae eu cadw yn dioddef. Mae pob rhyddhad yn dod â nodweddion mwy arloesol sy'n cynhyrchu problemau a heriau newydd.

Mae hyn i gyd yn arwain at enw da'r cwmni mewn perygl. Rwyf wedi bod yn betrusgar i wthio cwmnïau i'r platfform er fy mod i'n gweld y potensial anhygoel yn y cwmni. Unwaith maen nhw'n cyrraedd yn ôl ddefnyddiol, Nid oes gennyf unrhyw amheuaeth y byddant yn ffrwydro mewn twf.

Ar hyn o bryd, serch hynny, mae arloesi yn eu lladd.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.