inMotionNow Yn Lansio Llif Gwaith Prawf Ar-lein ar gyfer E-byst Marchnata

InMotion Nawr

inMotionNow, darparodd atebion rheoli llif gwaith ar gyfer timau marchnata a chreadigol, y diweddariad diweddaraf i'w gynnyrch, inMotion, gan gynnwys un newydd nodwedd adolygu ar gyfer marchnata e-byst ac UX / UI y genhedlaeth nesaf.

Mae'r offeryn adolygu e-bost yn galluogi defnyddwyr i brosesu e-byst o'u platfform marchnata e-bost o'u dewis yn uniongyrchol i inMotion i'w hadolygu a'u cymeradwyo. Nid yw timau marchnata a chreadigol bellach yn sownd wrth roi a derbyn adborth ar ymgyrchoedd e-bost dros edafedd e-bost. Yn lle hynny, gallant ddefnyddio nodweddion adolygu, cydweithredu a chymeradwyo inMotion i farcio e-byst fel y byddent yn brawf printiedig.

platfform proses adolygu e-bost inmotionnow

Uchafbwyntiau'r Swyddogaeth Adolygu E-bost Ar-lein:

  • Adolygiadau Cyflymach: Gall defnyddwyr anfon e-byst prawf yn uniongyrchol o'u platfform marchnata e-bost i inMotion, lle mae'r e-bost yn cael ei ategu gan wybodaeth ymgyrchu a'i gyflwyno yn ei gyd-destun fel prawf i'w gyfeirio i'w adolygu a'i gymeradwyo.
  • Cyd-destun Beirniadol: Yn ogystal â chyhoeddi cynnwys corff yr e-bost yn yr amgylchedd adolygu ar-lein, mae inMotion hefyd yn cyflwyno gwybodaeth bwysig i adolygwyr ar gyfer pob e-bost, fel llinell pwnc, dyddiad anfon, a chynulleidfa darged, y gallant ei marcio neu ei chymeradwyo.
  • Adborth Cliriach: Mae defnyddio inMotion ar gyfer cymeradwyo e-bost yn golygu bod adolygwyr yn osgoi'r frwydr i egluro eu hadborth ar e-bost prawf a dderbynnir yn eu blwch derbyn, gan ddefnyddio offer adolygu syml a greddfol yn yr amgylchedd prawf ar-lein i wneud sylwadau a marciau hawdd eu darllen.
  • Cymeradwyaethau Wrth fynd: Gydag ap adolygu symudol InMotion, gall defnyddwyr gymeradwyo proflenni e-bost yn gyflym lle bynnag y maent yn defnyddio 'bodiau i fyny' neu 'bodiau i lawr' syml.

Yn ogystal ag adolygiad e-bost, mae gan InMotionNow wedd a theimlad newydd o fewn inMotion. Wedi'i angori gan egwyddorion dylunio deunydd cyfarwydd, adeiladwyd UX / UI y genhedlaeth nesaf yn benodol ar gyfer timau marchnata a chreadigol i hwyluso'r broses fabwysiadu a gyrru effeithlonrwydd ledled y sefydliad. Mae'r profiad defnyddiwr greddfol wedi'i gynllunio ar gyfer defnyddwyr o bob gallu technolegol, gan ddarparu mynediad haws i'r nodweddion.

Rydym wedi buddsoddi adnoddau sylweddol yn gyson mewn datblygu cynnyrch yn barhaus i gynnal safle arweinydd marchnad o fewn y gofod rheoli llif gwaith creadigol. Mae'r diweddariadau diweddaraf hyn yn cadarnhau mwy o sment fel datrysiad llif gwaith gorau'r dosbarth yn y diwydiant. Prif Swyddog Gweithredol inMotionNow Ben Hartmere.

Gyda chydrannau integredig sy'n cyfleu ceisiadau i mewn i brosiectau, prosiectau yn broflenni, a phroflenni i'w cymeradwyo'n derfynol, mae InMotion yn osgoi cymhlethdod offer rheoli prosiect generig, gan ganolbwyntio yn lle hynny ar y nodweddion sydd eu hangen ar ddefnyddwyr marchnata a chreadigol i gadw cynnwys i symud ymlaen.

Ynglŷn â inMotionNow, Inc.

inMotionNow yn brif ddarparwr datrysiadau rheoli llif gwaith ar gyfer timau marchnata a chreadigol, gan hwyluso effeithlonrwydd a chynhyrchedd o gic gyntaf y prosiect i gymeradwyaeth derfynol. Mae inMotion, prif gynnyrch SaaS y cwmni, yn symleiddio pob cam o'r broses llif gwaith creadigol, gan ddarparu gwerth mesuradwy i gleientiaid menter ledled y byd. Mae'r cais yn caniatáu i randdeiliaid prosiect reoli, olrhain, ac adolygu ar y cyd eu prosiectau e-bost print, fideo a marchnata mewn amgylchedd canolog ar-lein. Gyda rhyngwyneb hawdd ei ddefnyddio a thîm llwyddiant cwsmeriaid ymroddedig, mae inMotionNow yn helpu timau creadigol a marchnata o bob amrywiaeth i wneud y gwaith maen nhw'n ei garu ac awtomeiddio'r gweddill.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.