Anatomeg Torri Trwodd Yn 2020, A'r Brandiau Sy'n Ei Wneud

Eiliadau Torri Mewnol InMarket 2020

Mae COVID-19 wedi newid byd marchnata yn sylfaenol. Ynghanol cyfyngiadau pellhau cymdeithasol, ailadeiladwyd normau tymhorol ymddygiad defnyddwyr mewn amrantiad. O ganlyniad, drosodd dwy ran o dair o frandiau gostyngiadau mewn refeniw.

Ac eto, hyd yn oed yn ystod yr aflonyddwch i'r norm, roedd yr Americanwr cyffredin yn dal i fod yn agored i gymaint â 10,000 o hysbysebion y dydd, tra bod llawer o frandiau wedi esblygu eu cynnig o gwmpas yr arferol newydd ac yn ceisio cynnal Cyfran y Llais sy'n hafal i Gyfran y Farchnad. Mewn gwirionedd, credaf os edrychwn yn ôl ar yr adeg hon yn y dyfodol agos, byddwn yn rhyfeddu at arloesedd a dyfeisgarwch llawer o frandiau sy'n arwain y farchnad i addasu a chysylltu ag anghenion defnyddwyr. Gwnaeth COVID-19 ymgysylltiad effeithiol yn yr amgylchedd anniben ac ansicr hwn hyd yn oed yn fwy beirniadol i frandiau, a oedd yn teimlo pwysau aruthrol i daro cwota. Un maes penodol o bwys yw yn eu gallu i dorri trwy'r sŵn gyda negeseuon pwerus, wedi'u targedu a hyper-berthnasol. 

Gyda llawer o Americanwyr yn hunan-ynysu yn eu cartrefi a thraffig traed ar Main Street wedi dod i ben, newidiodd diddordebau defnyddwyr. Cododd y galw am wasanaethau ffrydio, offer ymarfer corff, dosbarthu bwyd, a phrynu alcohol yn gyflym wrth i Americanwyr geisio cadw'n heini a difyrru wrth fwynhau pryd o fwyd o'u hoff fwytai lleol. I hysbysebwyr, roedd ennill yn ystod yr “normal newydd” hwn o ymddygiad yn golygu symud targedau, nodau a thactegau i gwrdd â chwsmeriaid lle maen nhw a sicrhau gwerth ar eu telerau.

Bob blwyddyn, InMarket yn nodi ymgyrchoedd standout sy'n adlewyrchu'r cyfuniad perffaith o gelf a gwyddoniaeth i dorri trwy'r annibendod a chreu eiliadau brand effeithiol. Mae ein henillwyr hanner cyntaf 2020 yn sefyll allan hyd yn oed yn fwy oherwydd yr amgylchiadau anarferol sy'n ein hwynebu nawr. Gellir cyfateb eu llwyddiant ar lawer ystyr i'w gallu i gipio'r foment a chyfuno amseru, perthnasedd a chyd-destun i danio eiliadau a phrofiadau unigryw.  

Ymhob achos, y brandiau a amlygwyd sy'n gysylltiedig â defnyddwyr ar lefel ddyfnach, boed yn awydd i fynd allan i'r awyr agored a chofleidio eu hochr DIY neu trwy gynnig gwerth yn ystod amseroedd economaidd ansicr. Er enghraifft, brandiau fel Jameson a Contadina, a amlygwyd yn Eiliadau Torri Newydd, wedi sbarduno ychydig o hiraeth a chysur wrth ein hatgoffa o amseroedd symlach, hapusach.

Yn y diwedd, mae'r ymgyrchoedd buddugol hyn yn adlewyrchiad gwych o'n hamgylchiad a'r arferol newydd, gan arwain at weladwyedd eithriadol a Chyfraddau Cliciwch Trwodd (CTR) - mor uchel â 18.1% - fwy na 30 gwaith yn uwch na meincnod y diwydiant. 

Yn gyffredinol ar gyfer brandiau sydd am gysylltu ac ymgysylltu â defnyddwyr ei orau i gadw'r canlynol mewn cof: 

Dosbarthu ac Amseru

Mae marchnata ar sail lleoliad yn pwysleisio prydlondeb i hysbysebwyr yn anad dim. Mae gan yr ymgyrchoedd hysbysebu a gafodd eiliadau arloesol i gyd hynny yn gyffredin: maent yn ymgysylltu â'r defnyddwyr cywir ar yr amser cywir ac yn y sianeli cywir gan gynnwys ar-lein ac yn y siop - pan oeddent yn y broses brynu. 

Ymgysylltu â Chreadigol

Wrth wraidd pob ymgyrch sy'n perfformio'n dda mae negeseuon a chreadigol gwych. Ymhob achos, tapiodd y creaduriaid hyn a berfformiodd orau i dueddiadau macro allweddol ac roeddent mewn rhai ffyrdd yn hiraethus gyda chysylltiad cryf â thraddodiad - fel Jameson's Diwrnod Sant Patrick Dewch â'r Bar adref.

eiliadau arloesol jameson 1

Llwyddodd pob eiliad i fachu’r defnyddiwr â delweddau cryf gan gynnwys animeiddio, rhyngweithiol ynghyd â chopi pwerus. 

Gwybodaeth a Chynnig 

Ar ddiwedd y dydd, mae'r cynnig a'r cynnwys yn bwysig, boed yn ostyngiad, gwobr neu wybodaeth am gynnyrch gan gynnwys buddion cynnyrch. Mae hyn yn arbennig o bwysig ac yn wir yn ystod cyfnod lle mae ansicrwydd economaidd yn parhau. Cyfunodd Eiliadau uchaf hanner cyntaf y flwyddyn gydnabyddiaeth brand â negeseuon yn seiliedig ar werth yn amrywio o brydau bwyd The Fresh Market Dinner, gan ddechrau ar $ 3.75 y pen, i Gwraig werinolcwponau digidol ar gyfer swmp-brynu.    

eiliadau arloesol contadina

Er bod 2020 yn sicr yn gyfnod digynsail yn ein hanes, fe wnaeth effaith y digwyddiadau o amgylch COVID-19 helpu i yrru ac efallai wella perfformiad ein henillwyr Breakthrough Moments. Fodd bynnag, waeth beth fo'u hamgylchiadau allanol, bydd brandiau sy'n cadw'n driw i roi anghenion cwsmeriaid yn gyntaf, meistroli dosbarthu ac amseru eu negeseuon o amgylch yr anghenion hynny - yn enwedig mewn amser real ac yn ystod y broses brynu ac adeiladu ymgysylltu creadigol â negeseuon gwerth eu hunain yn llwyddo i dorri trwodd.

Dadlwythwch InMarket Breakthrough Moments 2020

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.