Ymestyn Cyrhaeddiad Digidol mewn Byd Ôl-Gwci Symudol yn Gyntaf

Adnabod Symudol

Wrth i ymddygiad defnyddwyr barhau i symud yn ddramatig tuag at ddyfeisiau symudol, mae marchnatwyr brand wedi symud eu ffocws tuag at strategaethau marchnata symudol. Ac, gan fod defnyddwyr yn defnyddio apiau ar eu ffonau smart i raddau helaeth, nid yw'n syndod bod hysbysebu mewn-app yn gorchymyn cyfran y llew o wariant hysbysebu symudol. Roedd gwariant hysbysebion symudol cyn pandemig ar y trywydd iawn i weld cynnydd o 20 y cant yn 2020, yn ôl eMarketer.

Ond gyda chymaint o bobl yn defnyddio dyfeisiau lluosog ac yn defnyddio cyfryngau mewn cymaint o wahanol ffyrdd, mae'n anodd i farchnatwyr ddeall hunaniaeth defnyddiwr ar draws eu tirwedd ddigidol gyfan. Roedd cwcis trydydd parti yn arfer bod y prif ddull i ymgysylltu â defnyddwyr trwy sianeli cymdeithasol a digidol; fodd bynnag, mae cwcis wedi dod o dan gyfyngiadau cynyddol gan y prif ddarparwyr porwr fel Google, Apple a Mozilla. Ac mae Google wedi cyhoeddi y bydd yn dod â chwcis trydydd parti i ben yn Chrome erbyn 2022.

IDau Hysbysebu Symudol

Wrth i farchnatwyr brand geisio dulliau amgen i adnabod defnyddwyr mewn amgylchedd ôl-gwci, mae marchnatwyr bellach yn symud eu strategaethau digidol i IDau hysbysebu symudol (MAIDs) i gysylltu ymddygiad defnyddwyr ar draws dyfeisiau. Mae MAIDs yn ddynodwyr unigryw a roddir i bob dyfais symudol ac yn cysylltu MAIDs â phriodoleddau allweddol fel oedran, rhyw, segment incwm, ac ati yw sut y gall hysbysebwyr wasanaethu cynnwys perthnasol yn effeithiol ar draws sawl dyfais - yr union ddiffiniad o farchnata omnichannel digidol. 

Ni ellir cyfateb data defnyddwyr all-lein traddodiadol y mae marchnatwyr yn dibynnu arno megis rhifau ffôn, cyfeiriadau, ac ati ar gyfer adeiladu proffil trwy ddata digidol yn unig. Mae datrys hunaniaeth yn helpu i lenwi'r bwlch hwn ac yn cyflogi algorithmau cymhleth i benderfynu a yw marcwyr hunaniaeth allweddol i gyd yn perthyn i'r un unigolyn. Mae cwmnïau fel arbenigwr rheoli hunaniaeth defnyddwyr Infutor yn adeiladu'r mathau hyn o hunaniaethau ar-lein ac all-lein. Mae infutor yn agregu data defnyddwyr sy'n cydymffurfio â phreifatrwydd, ynghyd â data o ffynonellau gwahanol eraill fel data priodoledd cam bywyd trydydd parti a data CRM parti cyntaf brand, ac yn ei lunio i broffil deinamig defnyddiwr. 

Cyflwyno Cyfanswm IDau Ad Symudol gan Infutor

Datrysiad Cyfanswm Ad ID Symudol Infutor yn ffordd hanfodol o helpu marchnatwyr i lenwi'r bwlch hunaniaeth ôl-gwci trwy baru IDau hysbysebu symudol di-enw di-PII â chyfeiriadau e-bost cyflym. Mae hyn yn galluogi marchnatwyr i adeiladu proffiliau hunaniaeth sy'n cydymffurfio â phreifatrwydd ac yn sicrhau eu bod yn cyrraedd perchnogion y dyfeisiau y maent am eu cyrraedd. 

Wedi'i bweru gan ei TrueSourceTM Mae Graff Dyfais Ddigidol, Cyfanswm IDau Ad Symudol Infutor yn cynnwys mynediad at 350 miliwn o ddyfeisiau digidol a 2 biliwn o barau e-bost MAID / hashed. Mae'r gronfa ddata Ad Symudol hon ac e-bost cyflym (MD5, SHA1, a SHA256) yn cydymffurfio â phreifatrwydd, ac fe'i ceir yn ganiataol. Mae'r dynodwyr anhysbys hyn yn amddiffyn gwybodaeth bersonol adnabyddadwy (PII) wrth helpu marchnatwyr i ddatrys a chysylltu hunaniaethau defnyddwyr digidol ar draws llwyfannau ac o fewn eu graff hunaniaeth plaid gyntaf. 

Cyfanswm IDau Ad Symudol Infutor

Cyfanswm IDau Ad Symudol Infutor datrysiad yn rhoi haen ychwanegol o ddiogelwch i farchnatwyr a mynediad ar unwaith i ddatrys hunaniaeth yn gyflym. Mae'r datrysiad yn darparu dimensiwn arall o ddata sy'n ymestyn cyrhaeddiad marchnatwyr trwy hunaniaeth ddigidol a datrys traws-ddyfais wrth gynnal rheolaeth dros PII plaid gyntaf. Mae hyn yn galluogi negeseuon omnichannel cyson trwy wella cylchraniad a phersonoli cynulleidfaoedd ar gyfer profiad ystyrlon i ddefnyddwyr.

Mae cyfanswm data ID Ad Symudol yn cael ei lanhau'n drylwyr a'i gael o gymwysiadau sy'n seiliedig ar ganiatâd trwy sawl ffynhonnell ddibynadwy, gan sicrhau data digidol o'r ansawdd uchaf. Mae Sgôr Hyder (1-5) yn trosoli algorithm perchnogol gan ddefnyddio ffactorau fel amlder a derbyniad y parau MAID / hash sy'n cael eu harsylwi gyda'i gilydd, yn ogystal â chystrawen a dilysiadau eraill fel y bydd marchnatwyr yn gwybod tebygolrwydd pâr yn weithredol.

Rhoi Data MAIDs i Weithio

Mae platfform cyfnewid data BDEX yn agregu data o sawl ffynhonnell ac yn ei lanhau'n drylwyr i sicrhau cywirdeb ac arian cyfred ei graff adnabod. Mae Graff Hunaniaeth BDEX yn cynnwys mwy na thriliwn o signalau data ac yn grymuso marchnatwyr i adnabod y defnyddiwr y tu ôl i bob signal data.

Mewn partneriaeth â Infutor, BDEX ymgorffori data datrysiad Cyfanswm MAIDs yn y gyfnewidfa ddata. Cynyddodd hyn nifer y data hunaniaeth ddigidol BDEX i roi mynediad i frandiau a marchnatwyr at gasgliad cynhwysfawr o Parau e-bost MAID / hashed. O ganlyniad, mae BDEX wedi cryfhau'r set ddata ddigidol y gall ei chynnig i gleientiaid trwy gynyddu nifer yr IDau ad symudol yn sylweddol ac wedi cyflymu cyfeiriadau e-bost yn ei fydysawd.

Mewn byd data sy'n chwilio am ddewisiadau amgen i dargedu digidol ar sail cwcis, mae'r bartneriaeth BDEX-Infutor yn anhygoel o amserol. Adeiladwyd ein cyfnewidfa ddata i rymuso cysylltedd dynol ac mae Cyfanswm Datrysiad Ad Symudol Infutor yn ychwanegiad cryf i'n helpu i wasanaethu'r angen hwn sy'n tyfu'n gyflym yn y farchnad.

David Finkelstein, Prif Swyddog Gweithredol BDEX

Mynediad i Cyfanswm IDau Ad Symudol Infutor Mae datrysiad, sy'n cael ei gynnal ar y safle ac ar gael mewn amleddau cyflenwi lluosog, yn fuddugoliaeth i farchnatwyr sy'n ceisio'r data datrys hunaniaeth mwyaf cyflawn a chyfredol. Mae marchnatwyr yn defnyddio'r data symudol cyfoethog hwn i ehangu eu cyrhaeddiad trwy ddefnyddio hunaniaethau digidol i dargedu defnyddwyr ar draws dyfeisiau symudol, creu negeseuon omnichannel cyson, gwella cyfraddau ysgubol ar gyfer targedu digidol a rhaglennu a grymuso cysylltu dyfeisiau a datrys hunaniaeth.

Mewn symudol-gyntaf, ôl-gwci byd, mae'r marchnatwyr digidol mwyaf llwyddiannus yn defnyddio data graff hunaniaeth a datrys hunaniaeth i ddarparu parhad ar draws dyfeisiau a'r profiad personol y mae defnyddwyr ei eisiau. Mae data cadarn MAIDs yn hanfodol i wella datrysiad hunaniaeth ac adeiladu proffil all-lein i ar-lein mewn amgylchedd ôl-gwci ac yn darparu'r cysondeb angenrheidiol sy'n gwella cyfraddau trosi ac yn cynyddu'r ROI o wariant marchnata digidol. 

Darllen Mwy Am Gyfanswm Datrysiad Ad Symudol Infutor

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.