Mae Infusionsoft Nawr yn Cynnwys Tudalennau Glanio Ymatebol, Di-god, Llusgo a Gollwng

Templedi Tudalen Glanio Infusionsoft

Dim ond heddiw roeddwn i'n gweithio gyda chleient a oedd ag erthyglau gwych a oedd yn denu llawer o sylw i'w gwefan. Roedd yr ymgysylltiad yn dda, ac roedd y cynnwys yn gyrru traffig organig, ond roedd yna ddim un problem. Nid oedd gan y cwmni unrhyw fath o alwad i weithredu i yrru'r awenau drwodd i'w tîm gwerthu.

Yn optimaidd, roedd angen galwad i weithredu arnynt a agorodd yr ymwelydd i dudalen lanio berthnasol iawn sy'n helpu i wthio'r ymwelydd ar hyd taith y cwsmer - o ymwybyddiaeth i ymgysylltu, i chwilfrydedd, ymddiriedaeth a thrwodd i drosi. Heb fodd i ddal plwm, pam gweithio mor galed ar gynnwys?

Llwyfan awtomeiddio marchnata rydw i erioed wedi'i barchu yn y diwydiant yw Infusionsoft. Arweiniodd eu hadeiladwr llusgo a gollwng y diwydiant, gan ddarparu ffordd resymegol, syml i farchnatwyr sicrhau eu bod yn segmentu traffig yn iawn ac yn darparu gweithredoedd wedi'u mesur a'u profi a fyddai'n darparu llwybr clir i ymwelwyr drawsnewid yn dennynau, ac efallai hyd yn oed arwain at gwsmeriaid.

Awtomeiddio Tudalen Glanio Infusionsoft

Cyhoeddodd Infusionsoft lansiad ei Tudalennau Glanio Newydd galluogi defnyddwyr i gyhoeddi tudalennau ymatebol symudol sydd wedi'u cynllunio'n hyfryd ac sy'n trosi mewn munudau. Mae'r cynnyrch newydd yn cynnwys adeiladwr llusgo a gollwng, templedi a ddyluniwyd ymlaen llaw, a chyflymder llwyth tudalen cystadleuol.

Gwnaethom arolwg o 3,500 o gwsmeriaid yn ddiweddar a dywedodd 90 y cant fod tudalennau glanio yn chwarae rhan bwysig yn eu busnes bach, ”meddai Infusionsoft. Fodd bynnag, nid oes gan y mwyafrif o fusnesau bach yr amser na'r adnoddau i godio a dylunio tudalennau glanio sy'n edrych yn broffesiynol. Gyda'n Tudalennau Glanio Newydd, gall busnesau bach nawr gyhoeddi tudalennau hardd, modern sy'n trosi, gydag addasiad diymdrech a llwythi tudalennau hynod gyflym, gan sicrhau y bydd ymwelwyr yn cael profiad cwsmer deniadol ar unrhyw ddyfais. Is-lywydd Cynnyrch Infusionsoft, Rupesh Shah

Gallwch edrych ar dudalen lanio enghreifftiol a adeiladwyd yn Infusionsoft yma.

Tudalennau Glanio Infusionsoft Nodweddion a Buddion Allweddol:

  • Templedi tudalennau glanio - Mae gan ddefnyddwyr fynediad at amrywiaeth o dempledi tudalennau glanio trosi uchel sy'n benodol i'w diwydiannau, gan roi arferion gorau ac ysbrydoliaeth iddynt ar gyfer eu tudalennau eu hunain.

Templedi Tudalen Glanio Infusionsoft

  • Llusgo a gollwng adeiladwr tudalen glanio - Ni allai adeiladu tudalennau glanio fod yn haws gydag adeiladwr llusgo a gollwng. Mae ychwanegu blociau cynnwys, addasu'r cynlluniau, a newid nodweddion mor syml â phwynt a chlicio. Gall defnyddwyr greu a lansio tudalen mewn munudau, nid oriau.

Llusgo a Gollwng Tudalen Glanio Infusionsoft

  • Delweddau heb freindal - Mae gan ddefnyddwyr fynediad at filoedd o ddelweddau heb freindal i ychwanegu apêl weledol. Gallant nawr dreulio llai o amser yn chwilio am ddelweddau o safon ar wefannau ffotograffiaeth stoc ac yn lle hynny dewis delwedd o ddetholiad eang o ffotograffiaeth stoc am ddim sydd ar gael yn yr adeiladwr.

Delweddau Stoc Tudalen Glanio Infusionsoft

  • Cyflymder Llwyth Tudalen Cyflym - Profwyd bod tudalennau llwytho cyflymach yn trosi'n well. Gall defnyddwyr wneud y gorau o bob arweiniad gydag amseroedd llwytho cyflymaf y diwydiant, gan restru 99 ar fewnwelediadau cyflymder tudalen Google.
  • Tudalennau Glanio Ymatebol Symudol - Ymgysylltu â phrofiadau defnyddwyr ar unrhyw ddyfais - unrhyw bryd: mae 70% o chwiliadau #mobile yn arwain at weithredu ar wefannau o fewn awr, a dyna pam mae'r Tudalennau Glanio Newydd yn trosi'n awtomatig i olygfeydd symudol neu gyfeillgar i benbwrdd.
  • Gwell SEO - Mae tudalennau ymatebol yn perfformio'n well mewn safleoedd peiriannau chwilio, felly bydd defnyddwyr hefyd yn gallu cynyddu traffig gyda SEO gwell.
  • Dim Cost Ychwanegol - Gall defnyddwyr roi'r gorau i dalu'n ychwanegol am offer trydydd parti oherwydd bod Landing Pages wedi'i gynnwys heb unrhyw gost ychwanegol yn eu tanysgrifiad Infusionsoft.

Beth oedd gan gwsmeriaid Infusionsoft i'w ddweud am y Tudalennau Glanio Newydd

Rwyf wrth fy modd â'r teclyn Glanio Tudalen newydd yn Infusionsoft! Mae sylfaen templed dda ac mae mor hawdd ei haddasu mewn ychydig funudau o'ch amser yn unig. Rwyf hefyd wrth fy modd sut y gallwch ei gyhoeddi ar-lein yn uniongyrchol o Infusionsoft i'ch cyfryngau cymdeithasol ac mae ganddo god syml i'w nodi ar dudalen we i'w ychwanegu at eich gwefan! Cheryl Thacker, Hyfforddwyr Llwyddiannus

Am Infusionsoft

Mae Infusionsoft yn symleiddio gwerthu a marchnata i filiynau o fusnesau bach. Mae'r platfform yn cyfuno CRM, awtomeiddio marchnata, e-fasnach, a datrysiadau taliadau gyda marchnad fywiog o apiau, integreiddiadau, a phartneriaid. Mae Infusionsoft yn helpu busnesau bach i raddfa eu gwerthiant a'u marchnata a chyflymu twf.

Darllenwch Mwy am Dudalennau Glanio Infusionsoft