Beth yw ffeithlun?

Amser Darllen: <1 munud Mae ffeithluniau wedi bod o gwmpas ers tro ond yn ddiweddar maent wedi dod yn gynddaredd i gyd. Gyda safleoedd fel Digg yn marw, mae marchnatwyr sydd am gael llif o draffig i'w gwefan yn ymgorffori graffeg addysgiadol sy'n adrodd stori wych. Am gwpl o filoedd o ddoleri, gallwch logi cwmni infograffig i gynhyrchu arddangosfa addysgiadol cydraniad uchel sy'n egluro problem yn weledol. Bydd y cwmni Infograffig yn gwneud yr ymchwil a'r dyluniad. Rhai

#Twitter effeithiol #Marchnata gyda #Hashtags

Amser Darllen: 2 Cofnodion Na, nid yw hwn yn un o'r ymgyrchoedd annifyr hynny Cael mwy o ddilynwyr i chwyddo'ch canlynol yn artiffisial ar ddilynwyr amherthnasol. Dyma sut i gynyddu eich llais ar Twitter yn effeithiol fel bod cynulleidfaoedd perthnasol nad ydyn nhw'n eich dilyn chi yn dod o hyd i'ch trydariadau. Gelwir yr ateb yn hashnod. Mae yna dunelli o bobl a rhaglenni yn chwilio Twitter ar hyn o bryd am newyddion a digwyddiadau amser real sy'n chwilio am hashnodau. Hashnod yw'r bunt