13 Enghreifftiau o Sut Effeithiodd Cyflymder Safle ar Ganlyniadau Busnes

cyflymder

Rydyn ni wedi ysgrifennu cryn dipyn am y ffactorau sy'n effeithio ar allu eich gwefan i lwytho'n gyflym a rhannu sut cyflymderau arafach brifo'ch busnes. Rwy'n synnu'n onest gan nifer y cleientiaid rydyn ni'n ymgynghori â nhw sy'n treulio llawer iawn o amser ac egni ar strategaethau marchnata a hyrwyddo cynnwys - i gyd wrth eu llwytho ar westeiwr is-safonol gyda safle nad yw wedi'i optimeiddio i'w lwytho'n gyflym. Rydym yn parhau i fonitro cyflymder ein gwefan ein hunain ac yn gwneud addasiadau bob mis i leihau'r amser y mae'n ei gymryd i lwytho.

Mae cyflymderau araf yn rhwystredig i ddefnyddwyr, gan effeithio ar werthiannau, profiad symudol, profiad y cwsmer, graddio peiriannau chwilio, ac addasiadau; mae pob un ohonynt yn effeithio ar eich refeniw. Mae'r ffeithlun hwn o Medrus, cerdded trwy 12 astudiaeth achos sy'n dangos sut roedd gwella amser llwyth tudalen wedi effeithio ar ganlyniadau busnes:

 1. symudol mPulsecyfradd trosi yw 1.9% pan fydd tudalennau'n llwytho mewn 2.4 eiliad, ond mae hynny'n gostwng i 0.6 unwaith y byddant yn fwy na 5.7 eiliad llwyth.
 2. Yahoo! mae traffig yn cynyddu 9% os ydyn nhw'n lleihau amser llwytho tudalen 0.4 eiliad.
 3. Amazon gallai golli $ 1.6 biliwn mewn refeniw blynyddol bob blwyddyn pe bai eu hamser llwytho tudalen 1 eiliad yn arafach.
 4. Bing yn adrodd bod oedi o 2 eiliad yn arwain at golli 4.3% o refeniw fesul ymwelydd, 3.75% yn llai o gliciau, ac 1.8% yn llai o ymholiadau chwilio.
 5. Dodrefn Smart llwyddodd gwelliannau cyflymder i sicrhau 20% iddynt mewn traffig organig, cynnydd o 14% mewn golygfeydd tudalennau, a chynyddu graddfeydd ar gyfartaledd o 2 safle yr allweddair.
 6. Shopzilla Datgelodd bod tudalennau cyflymach yn darparu 7% i 12% yn fwy o drawsnewidiadau na'r tudalennau arafach.
 7. microsoft yn adrodd y gall oedi o 400 milieiliad leihau cyfaint yr ymholiad 0.21%.
 8. Firefox yn nodi y gall lleihau amseroedd llwyth cyfartalog 2.2 eiliad gynyddu lawrlwythiadau 15.4%.
 9. google yn adrodd bod cynyddu hwyrni 100 i 400 milieiliad yn lleihau chwiliadau dyddiol 0.2% a 0.6% yn y drefn honno.
 10. AutoAnything torri cyflymderau llwyth tudalen yn ei hanner a phrofi cynnydd o 13% mewn gwerthiannau a chynnydd o 9% mewn cyfraddau trosi.
 11. Edmunds wedi eillio 7 eiliad oddi ar amser llwyth a phrofi cynnydd o 17% yn nifer y tudalennau a chynnydd o 3% mewn refeniw ad.
 12. eBay a Walmart gwella amseroedd cyflymder eu tudalennau, gan arwain at gynnydd ar bron pob metrig ymgysylltu a throsi ar y wefan!

Mae'n bwysig nodi nad oes angen i chi aberthu dyluniad ar gyfer cyflymder. Gwnaethom gynorthwyo cwmni menter adnabyddus a oedd wedi buddsoddi mewn safle ail-frandio a hollol syfrdanol. Adeiladodd yr asiantaeth ddylunio a ddewiswyd ganddynt thema hardd o'r dechrau, prosiect drud iawn. Pan lansiwyd y wefan ar werthwr cynnal premiwm, roedd y tudalennau'n llwytho mewn 13+ eiliad, yn annerbyniol i'r mwyafrif o ddefnyddwyr. Gwelsom dunnell o faterion - gan gynnwys sgriptiau diangen yn llwytho safle cyfan, fideos na chawsant eu optimeiddio, delweddau nad oeddent wedi'u cywasgu, dwsinau o sgriptiau allanol, a thaflenni arddull lluosog. O fewn ychydig wythnosau, cawsom y wefan yn llwytho mewn 2 eiliad gan ddefnyddio nifer o strategaethau.

Ein hasiantaeth, DK New Media, nodi a chywiro tunnell o faterion - gan gynnwys sgriptiau diangen yn llwytho safle cyfan, fideos na chawsant eu optimeiddio, delweddau nad oeddent wedi'u cywasgu, dwsinau o sgriptiau allanol, a thaflenni arddull lluosog. O fewn ychydig wythnosau, cawsom y wefan yn llwytho mewn 2 eiliad gan ddefnyddio nifer o strategaethau. Ni wnaeth trwsio'r wefan newid y profiad dylunio un darn - ond mae'n amlwg ei fod wedi gwella profiad y defnyddiwr.

378cyflymder gwefan Infographic

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.