Beth yw POE? Cyfryngau taledig, perchnogol, wedi'u hennill ... A Rhannu ... a Chydgyfeiriedig

POE - Cyfryngau taledig, perchnogol, wedi'u hennill

POE yn acronym ar gyfer y tri dull o ddosbarthu cynnwys. Mae cyfryngau taledig, perchnogaeth ac enillion i gyd yn strategaethau hyfyw ar gyfer adeiladu eich awdurdod a lledaenu eich cyrhaeddiad yn y cyfryngau cymdeithasol.

Cyfryngau taledig, perchnogaeth, wedi'u hennill

 • Cyfryngau taledig - yw'r defnydd o sianeli hysbysebu taledig i yrru traffig a neges gyffredinol y brand i'ch cynnwys. Fe'i defnyddir i greu ymwybyddiaeth, neidio i fyny mathau eraill o gyfryngau ac i gael cynulleidfaoedd newydd i weld eich cynnwys. Mae tactegau'n cynnwys print, radio, e-bost, talu fesul clic, hysbysebion facebook, a thrydariadau wedi'u hyrwyddo. Gellir talu dylanwadwyr hefyd yn gyfryngau taledig pan ddaw cytundeb am iawndal.
 • Cyfryngau Perchnogaeth - yn gyfryngau, cynnwys a llwyfannau sydd ym mherchnogaeth neu reolaeth y busnes yn rhannol neu'n llwyr. Y rôl yw cartrefu'r cynnwys, adeiladu awdurdod a pherthnasoedd, ac yn y pen draw ymgysylltu â'r darpar neu'r cwsmer. Ymhlith y tactegau mae cyhoeddi postiadau blog, datganiadau i'r wasg, papurau gwyn, astudiaethau achos, e-lyfrau a diweddariadau cyfryngau cymdeithasol.
 • Cyfryngau a Enillwyd - yw caffael cyfeiriadau ac erthyglau ar sianeli sefydledig nas enillwyd trwy hysbysebu - lawer gwaith mae hyn yn sylw newyddion. Yn nodweddiadol mae gan ffynonellau cyfryngau a enillir eisoes awdurdod, safle a pherthnasedd i ddiwydiant neu bwnc penodol, felly mae cael crybwylliadau yn helpu i adeiladu eich awdurdod a lledaenu eich cyrhaeddiad. Mae tactegau yn cynnwys cysylltiadau cyhoeddus, chwilio organig, a rhaglenni allgymorth di-dâl i ddylanwadwyr a blogwyr y diwydiant yn ogystal â rhwydweithio cymdeithasol.

Beth Am Gyfryngau a Rennir?

Weithiau mae marchnatwyr hefyd yn gwahanu Cyfryngau a Rennir siarad yn uniongyrchol â strategaethau ar gyfer gyrru traffig trwy rannu cyfryngau cymdeithasol. Gellir darparu ar gyfer hyn trwy hysbysebu cyfryngau cymdeithasol, marchnata dylanwadwyr, neu ddatblygu strategaethau rhannu cymdeithasol yn unig. Gall strategaethau cyfryngau a rennir fod yn gyfuniad o gyfryngau taledig, perchnogol ac wedi'u hennill wedi'u lapio i mewn i un.

Arhoswch ... A Chyfryngau Cydgyfeiriedig?

Mae hon yn strategaeth gynyddol ar gyfer marchnatwyr cynnwys. Mae cyfryngau cydgyfeiriedig hefyd yn gyfuniad o gyfryngau taledig, dan berchnogaeth ac a enillir. Enghraifft o bosib fyddai fy ysgrifen ar gyfer y Forbes. I. ennill man ysgrifennu gyda'r Cyngor Asiantaeth Forbes… Ac mae'n a dalu rhaglen (flynyddol). Mae'n sy'n eiddo gan Forbes sydd â staff golygyddol a hyrwyddiadau wedi'u neilltuo sy'n sicrhau bod unrhyw gynnwys a gyhoeddir yn cwrdd â'u canllawiau sicrhau ansawdd llym ac yn cael ei ddosbarthu'n eang.

Nid yw POE yn Gyfyngedig i'r Cyfryngau Cymdeithasol

Dyma ffeithlun gwych ar POE o'r Swyddfa Hysbysebu Rhyngweithiol Canada ac Y Grŵp Taflu Syniadau. Mae'n siarad yn uniongyrchol â POE o ongl cyfryngau cymdeithasol sydd, yn fy marn i, ychydig yn gyfyngol. Marchnata cynnwys, hysbysebu, marchnata chwilio, marchnata symudol ... mae pob sianel farchnata wedi'i chydblethu'n llwyr ag unrhyw strategaeth cyfryngau taledig, perchnogol neu a enillir.

A gall y strategaethau hyn ehangu'n llwyr y tu hwnt i'r byd digidol i farchnata traddodiadol. Mae busnesau yn ail-osod deunyddiau print, er enghraifft, yn rhai digidol. Mae busnesau'n prynu lle hysbysebu ar hysbysfyrddau i yrru traffig i wefannau sy'n eiddo iddynt. Unwaith eto ... mae POE yn greiddiol i unrhyw strategaeth farchnata organig â thâl.

Mae ffeithlun POE yn eich tywys trwy:

 • Diffinio modelau POE
 • Enghreifftiau o strategaethau POE
 • Sut i Gynllunio Eich strategaeth POE
 • Tactegau gyda strategaethau POE
 • Strategaethau POE digidol ar draws dyfeisiau
 • Ffactorau ymgysylltu mewn perthynas â POE
 • Mathau o Gyfryngau Taledig, Perchnogol ac Enillion
 • Mesur llwyddiant POE

Perchnogaeth a Enillwyd

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.