Seicoleg Sneaky Hysbysebu

galw allan

Mae hwn yn ffeithlun braf gan BuySellAds, o'r enw Seicoleg Sneaky Hysbysebu. Nid hysbysebu yn unig yw rhywfaint o hyn, mae hefyd yn strategaeth farchnata brand gyffredinol. Rwy’n tueddu i edrych ar Hysbysebu fel y digwyddiad… neu bachyn.. ond Marchnata yw'r holl gynllunio a strategaeth sy'n arwain at ddatblygiad yr Hysbysebu.

Mae pob un ohonom yn destun datguddiadau brand 3,000 i 10,000 bob dydd trwy hysbysebion teledu, hysbysfyrddau awyr agored, baneri gwefannau, a hyd yn oed crysau-T neu fygiau coffi coworkers. Oherwydd ein bod yn llawn dop o hysbysebion, mae marchnatwyr yn llunio'r ymchwil seicolegol ddiweddaraf ac yn defnyddio amrywiaeth o driciau i ddal ein sylw a magu hyder ein defnyddwyr.

11.06.13 Hysbysebion Sneaky

Ydych chi'n meddwl bod hyn yn slei bach? Neu a yw'n syml chwarae i'r hyn yr ydym i gyd ei eisiau? Rydyn ni eisiau bod yn fwy creadigol ... os yw prynu Afal yn ein helpu ni i gredu ein bod ni, ydy hi mor ddrwg? A chyda steil uwch Apple o'u caledwedd - oni fyddent fel rheol yn prynu Apple yn fwy, beth bynnag? Felly ... o edrych yn ôl ... a yw defnyddwyr Apple yn fwy creadigol? Rwy'n credu y gallent fod!

3 Sylwadau

 1. 1

  Rwy'n credu bod gan Apple y marchnata technoleg gorau yn y byd. Nid eu cynhyrchion yw'r gorau ym mhob categori eto bod logo Apple wedi'i beiriannu i filiynau ac yn fy marn i yw'r brand technoleg gorau yn y byd ar hyn o bryd.

  Mae brandio Android (trwy HTC a chlonau) yn dechrau cael effaith debyg ym marchnad Ffôn OS ac mae gan Samsung / Sony rywfaint o frandio clyfar hefyd ond nid yw'n ymddangos mor llwyddiannus ym marchnad yr UD ond yn gryf iawn yn Asia.

  Mae'r miliynau o fechgyn ffan Apple yn golygu bod tonnau awyr Cyfryngau Cymdeithasol yn cael eu llenwi â phobl sy'n cefnogi'r brand a phryd bynnag mae gan Apple nam ar y cynnyrch, maen nhw'n neidio i amddiffynfa Apple yn gyflym nes bod Apple yn datrys y broblem (Ee problem antena gynnar gydag iphone4)

 2. 2

  Mae'r rhan fwyaf o bobl yn ymddangos yn hollol anghofus i faint mae cyfryngau a chyflyru addysgol yn effeithio ar eu hymddygiad. Yn ffodus nid yw'n gweithio ar bawb. Mae angen i ni ddeall beth sy'n cymell darpar gwsmeriaid i fod o fudd i'n cleientiaid; fodd bynnag, mae llawer o gwmnïau wedi mynd â hyn yn rhy bell gyda hysbysebu rhywiol rhywiol.

  Gellir gweld pa mor anghofus ydym ni trwy'r ffordd yr ydym yn cael ein portreadu gan lawer o gorfforaethau fel chwilod neu 'adnoddau'. Ar hyn o bryd mae hysbyseb car upscale yn rhedeg ar Hulu sy'n dangos pob math o bobl yn eistedd ar y ffordd yn ei beintio â brwsys bach neu'n hwfro neu'n dringo ar olau stryd i esgid adar i ffwrdd. Mae'r ddau o'r rhain yn portreadu'r hyn y mae'r cwmnïau hyn yn ei feddwl ohonom: chwilod neu gaethweision.

  Rwy'n falch bod yr infograffig hwn yn crybwyll logos. Rwy’n annog pobl i roi sylw i symbolaeth logos, mewn hysbysebion a darllediadau cyfryngau. Mae YouTube yn lle ardderchog i ddod o hyd i fideos sy'n ein gwneud ni i gyd yn fwy ymwybodol o'r hyn y mae logos yn ei olygu. Rhowch gynnig ar chwilio am symbolaeth logo.

 3. 3

  Mae'r rhan fwyaf o bobl yn ymddangos yn hollol anghofus i faint mae cyfryngau a chyflyru addysgol yn effeithio ar eu hymddygiad. Yn ffodus nid yw'n gweithio ar bawb. Mae angen i ni ddeall beth sy'n cymell darpar gwsmeriaid i fod o fudd i'n cleientiaid; fodd bynnag, mae llawer o gwmnïau wedi mynd â hyn yn rhy bell gyda hysbysebu rhywiol rhywiol.

  Gellir gweld pa mor anghofus ydym ni trwy'r ffordd yr ydym yn cael ein portreadu gan lawer o gorfforaethau fel chwilod neu 'adnoddau'. Ar hyn o bryd mae hysbyseb car upscale yn rhedeg ar Hulu sy'n dangos pob math o bobl yn eistedd ar y ffordd yn ei beintio â brwsys bach neu'n hwfro neu'n dringo ar olau stryd i esgid adar i ffwrdd. Mae'r ddau o'r rhain yn portreadu'r hyn y mae'r cwmnïau hyn yn ei feddwl ohonom: chwilod neu gaethweision.

  Rwy'n falch bod yr infograffig hwn yn crybwyll logos. Rwy’n annog pobl i roi sylw i symbolaeth logos, mewn hysbysebion a darllediadau cyfryngau. Mae YouTube yn lle ardderchog i ddod o hyd i fideos sy'n ein gwneud ni i gyd yn fwy ymwybodol o'r hyn y mae logos yn ei olygu. Rhowch gynnig ar chwilio am symbolaeth logo.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.