Cost Go Iawn y Cyfryngau Cymdeithasol

cost cyfryngau cymdeithasol

Mae'r bobl yn Ffocws rhowch yr ffeithlun hwn allan, gan rannu data gwirioneddol ar gost, budd ac enillion ar fuddsoddiad cyfryngau cymdeithasol. Rwy'n gwerthfawrogi'r ffaith eu bod yn brasamcanu'r oriau a dreulir i reoli'r cyfrwng a hyd yn oed yn darparu cymhareb cost i fudd i'r brandiau gorau sy'n defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol. Oeddech chi'n gwybod mai gwerth misol cyfartalog dilynwr Twitter yw $ 2.38 tra mai'r gost fisol i'w cadw yw $ 1.67. Ddim yn ddrwg trydar ar fuddsoddiad!

Infograffig Cost Go Iawn Cyfryngau Cymdeithasol

Mae gormod o bobl yn gweld cyfryngau cymdeithasol fel rhad ac am ddim. O ystyried faint o gyfryngau y mae'n rhaid i'r marchnatwr cyffredin eu rheoli, yr adnoddau cyfyngedig, aneffeithiolrwydd offer a rhaniad y farchnad - mae yna hollol a cost i'r cyfryngau cymdeithasol. Wedi dweud hynny, mae cyfle anhygoel hefyd i ddal cyfran y farchnad trwy ymgysylltu â rhagolygon a chwsmeriaid trwy'r cyfryngau cymdeithasol - yn enwedig pan nad yw'ch cystadleuaeth wedi gwneud hynny!

4 Sylwadau

 1. 1

  A all rhywun esbonio'r stats twitter os gwelwch yn dda? fel petai'n dangos bod buddsoddiad yn fwy nag enillion - a'r costau misol yn union y nifer sydd wedi'i rannu â 10 ...?!

 2. 2

  A all rhywun esbonio'r stats twitter os gwelwch yn dda? fel petai'n dangos bod buddsoddiad yn fwy nag enillion - a'r costau misol yn union y nifer sydd wedi'i rannu â 10 ...?!

 3. 3

  Yn hollol wir bod yn rhaid rhoi cyfrif am gost cyfryngau cymdeithasol fel rhan o'r gymysgedd marchnata gyffredinol. Fy her fwyaf yw cleientiaid sydd am “ymuno NAWR” gyda'r cyfryngau cymdeithasol, heb ystyried ei le yn y strategaeth gyffredinol, nac i'r ffaith nad yw'n iachâd i fusnes newydd ddod yn llwyddiannus dros nos yn sydyn diolch dros nos diolch i ychydig o bostiadau blog!

 4. 4

  O Doug ... Peidiwch â dweud wrthyf nad ydych chi'n gweld rhywbeth o'i le ar y llun hwn ...

  Y cyntaf un mater bach amlwg: Trosir rhifau buddsoddiad / enillion misol Twitter wrth fapio i werth / cost fesul dilynwr. Ddim yn siŵr pa un yw, ond o ystyried maint yr adran honno yn y ffeithlun, credaf mai'r niferoedd ffafriol o enillion yn uwch na'r buddsoddiad a oedd i fod i gael ei arddangos. Beth bynnag, rhoddais yr un hwnnw o dan “typo”.

  Y gwir fater gyda'r llun hwn yw cydberthynas yn erbyn achosiaeth. Casgliad ymhlyg y graff hwn yw bod cael pobl i'ch dilyn neu ddod yn gefnogwr ohonoch yn achosi iddynt wario mwy. Mae cydberthynas rhwng gwariant a ffan, ond nid yw hynny'n golygu bod achosiaeth yma. “Mae ffans 28% yn fwy tebygol na phobl nad ydyn nhw'n gefnogwyr o barhau i brynu'ch brand”? Nid wyf yn credu bod angen ffeithlun ar y casgliad hwnnw. Pe bawn i'n rhoi hynny mewn termau mwy amlwg, a fyddech chi'n dweud bod pobl sy'n ystyried eu hunain yn gefnogwyr Colts yn mynychu mwy o gemau Colts ac yn berchen ar fwy o grysau Colts na'r rhai nad ydyn nhw'n ystyried eu hunain yn gefnogwyr Colts? Ateb hawdd gyda'r un hwnnw, ynte? Felly nid yw bod eich cefnogwyr McDonalds Facebook yn gwario mwy o arian oherwydd mai nhw yw eich cefnogwyr Facebook. Mae hyn oherwydd eu bod yn ôl pob tebyg yn gwario llawer o arian yn barod ac maen nhw fel chi eisoes wedi iddyn nhw benderfynu dod yn gefnogwr Facebook i chi. Nid yw hyn ar y ffurf gyfredol hon yn cefnogi'r traethawd ymchwil rydych chi'n mynd i wneud i rywun wario mwy ar eich brand trwy wneud iddyn nhw ddod yn gefnogwr Facebook neu'n ddilynwr Twitter i chi. Felly ni fyddwn mewn gwirionedd yn rhestru'r adran honno o dan “Budd-daliadau” ond yn syml o dan deitl sy'n darllen “Hmm…”.

  Nawr yr hyn a fyddai’n ddiddorol mewn niferoedd mewn gwirionedd yw os gallant ddangos hynny allan o’r holl gefnogwyr Facebook sydd gennych, faint yr oeddent yn ei wario’n flynyddol / misol / beth bynnag CYN iddynt ddod yn gefnogwyr ichi vs faint a wariwyd AR ÔL iddynt ddod yn gefnogwr a oherwydd yr ymgyrchoedd rydych chi'n eu cynnal ar Facebook. Dyna'r enillion gwirioneddol ar eich buddsoddiad. Wrth gwrs, mae hynny bron yn amhosibl ei olrhain.

  Nid wyf yn dweud nad oes gan bresenoldeb cyfryngau cymdeithasol fuddion. Rwy'n dweud nad yw niferoedd sydd wedi'u paratoi'n wael fel y'u dangosir yn y ffeithlun hwn yn helpu i wneud yr achos hwnnw nac yn helpu rhywun i wneud y penderfyniad i fynd i mewn i'r cyfryngau cymdeithasol. Os rhywbeth, byddai'r niferoedd cost yn dychryn pobl sy'n sylweddoli nad yw'r buddion a ddangosir yn y ffeithlun yn dangos unrhyw wir fudd i gyfiawnhau'r gost.

  * yn tynnu het eiriolwr y diafol *

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.