Cyflwr Marchnata Cynnwys 2014

marchnata cynnwys y wladwriaeth

Ydych chi wedi meddwl beth mae marchnatwyr digidol eraill yn ei gyflawni o ran strategaethau marchnata cynnwys, gan gynnwys blogio, cynhyrchu, rhannu a mesur? Ynghyd â Pencadlys LookBook, Mae Oracle Eloqua wedi darlunio sut mae marchnatwyr digidol yn ymateb i ofynion strategaethau cynnwys yn yr ffeithlun hwn.

Gwnaethom geisio meincnodi marchnata cynnwys gyda mewnwelediad penodol i strategaethau cyfryngau a enillwyd, a berchnogwyd ac a delir - pa bolisïau y mae marchnatwyr yn eu dilyn - yn ogystal â sut mae cynnwys yn cael ei fapio ar hyd taith y prynwr, a'r metrigau perfformiad allweddol sy'n bwysig.

Mae'r llawn Adroddiad Meincnod Marchnata Cynnwys yn cwmpasu ymatebion gan dros 200 o farchnatwyr ar gwestiynau fel:

  • Pa fathau o gynnwys y mae marchnatwyr modern yn eu cynhyrchu, pa mor rheolaidd ac at ba ddibenion.
  • Sut mae marchnatwyr modern yn defnyddio cynnwys pobl eraill.
  • Beth yw'r heriau allweddol sy'n wynebu marchnata cynnwys modern.
  • Pa mor dda y mae marchnatwyr modern yn alinio cynnwys â thaith y prynwr.
  • Pa fetrigau y mae marchnatwyr modern yn eu dal a sut maen nhw'n asesu effeithiolrwydd marchnata cynnwys.
  • Y prif dueddiadau sy'n effeithio ar weithgareddau marchnata cynnwys.

Cyflwr Cynnwys-Marchnata-2014_Infographic-FV

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.