Diwydiant Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol

diwydiant marchnata cyfryngau cymdeithasol

Mae GO-Globe.com wedi datblygu ffeithlun, y Diwydiant Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol, sy'n dewis data allweddol o Archwiliwr Cyfryngau Cymdeithasol Adroddiad Diwydiant Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol 2012. Mae'r Infograffig yn cwmpasu'r Tueddiadau Cyfryngau Cymdeithasol diweddaraf, Heriau Cyfryngau Cymdeithasol, Strategaeth marchnatwyr cyfryngau cymdeithasol a llawer mwy.

sme diwydiantreport2012

Yn fy marn i, mae'r prif heriau i'w gweld. Tra bod ein technolegau yn parhau i wella, mae cwmnïau'n dal i gael trafferth trosoledd cyfryngau cymdeithasol yn llawn, dod o hyd i ddylanwadwyr, mesur enillion ar fuddsoddiad, adeiladu cynulleidfaoedd, a datblygu methodolegau nad oes angen cymaint o adnoddau arnynt. Y gwir yw bod buddion cyfryngau cymdeithasol yn anhygoel, ond mae'r ymdrech sy'n ofynnol i gael y canlyniadau hynny yn parhau i gael ei thanddatgan gan ddiwydiant sy'n parhau i werthu ei hun a gosod disgwyliadau yn uchel iawn.

cymdeithasol cyfryngau marchnata