9 Camgymeriadau Marwol sy'n Gwneud Safleoedd yn Araf

Sins

Mae gwefannau araf yn dylanwadu cyfraddau bownsio, cyfraddau trosi, a hyd yn oed eich rankings peiriant chwilio. Wedi dweud hynny, rwy'n synnu at nifer y safleoedd sy'n dal i fod yn araf araf. Adam dangosodd i mi safle heddiw wedi'i gynnal ar GoDaddy a oedd yn cymryd mwy na 10 eiliad i'w lwytho. Mae'r person tlawd hwnnw'n meddwl ei fod yn arbed bychod cwpl wrth gynnal ... yn lle hynny maen nhw'n colli tunnell o arian oherwydd bod darpar gleientiaid yn mechnïo arnyn nhw.

Rydyn ni wedi tyfu ein darllenwyr cryn dipyn yma, a does gen i ddim amheuaeth bod rhywfaint o'r llwyddiant wedi bod oherwydd i ni fudo iddo flywheel, gwesteiwr WordPress wedi'i reoli gyda caching gwych ac a Rhwydwaith Darparu Cynnwys powered by CDN StackPath.

Dyma 9 Camgymeriad Marwol sy'n Cynyddu Amser Llwytho'ch Tudalen:

  1. Dim Caching - sicrhau bod eich gwefan yn defnyddio Caching i gynyddu cyflymder. Mae systemau rheoli cynnwys modern yn storio cynnwys mewn cronfa ddata ac yn ei uno â thempledi dylunio i gynhyrchu'r dudalen a allbynnir. Mae'r cais a'r cyhoeddi cronfa ddata yn gostus, felly mae peiriannau caching yn arbed yr allbwn am gyfnod safonol o amser felly nid oes angen unrhyw ymholiadau.
  2. Dim Ajax - er eich bod am i gynnwys craidd fod yn ddarllenadwy a'i arddangos ar gyfer peiriannau chwilio a'i lwytho wrth agor tudalen, mae yna elfennau eraill sy'n eilradd ac y gellir eu llwytho ar ôl i dudalen lwytho trwy JavaScript. Ajax yw'r dull cyffredin ar gyfer hyn ... mae tudalen yn cael ei llwytho ac yna gofynnir am gynnwys arall ar ôl i'r dudalen lwytho - cwestiynu cynnwys ychwanegol, gweinyddwyr hysbysebion, ac ati.
  3. Gormod o JavaScript - mae gwefannau modern mor gymhleth fel eu bod yn ymgorffori sgriptiau trydydd parti o bob rhan o'r we. Gan ddefnyddio CMS, efallai y bydd gennych hefyd themâu ac ategion i gyd yn llwytho ffeiliau JavaScript ar wahân. Gellir lleihau galwadau diangen i ffeiliau sgript lluosog trwy eu galw i gyd mewn un ffeil. Gellir gohirio sgriptiau hefyd i lwytho elfennau ar ôl llwythi'r dudalen.
  4. Gormod o Ailgyfeiriadau - osgoi defnyddio adnoddau gwreiddio sy'n ailgyfeirio i dudalennau eraill. A defnyddio dolenni uniongyrchol o fewn eich llywio eich hun. Un enghraifft yw os yw'ch gwefan yn ddiogel, rydych chi am sicrhau na chyfeirir at bob elfen ar y wefan, fel delweddau, yn eu URL nad yw'n ddiogel. Byddai hynny'n gofyn bod pob delwedd ar dudalen yn cael ei hailgyfeirio'n iawn i'r ddolen ddiogel.
  5. Dim HTML5 a CSS3 - mae fframweithiau modern yn ysgafn ac yn gyflymach i'w llwytho ar safleoedd. Gall yr hyn yr arferai datblygwyr a dylunwyr orfod ei weithredu gyda delweddau a JavaScript ddefnyddio animeiddiadau CSS ac effeithiau dylunio uwch. Mae'r rhain yn llwytho'n gynt o lawer gan borwyr modern.
  6. Dim Lleihau - Gellir cywasgu meintiau ffeiliau sgript a CSS trwy leihau elfennau diangen (fel porthwyr llinell, sylwebu, tabiau a gofodau. Gelwir dileu'r elfennau hyn minio. Gall rhai systemau CMS wneud hyn yn awtomatig hefyd wrth i'r wefan lwytho a storio.
  7. Delweddau Anferth - Mae defnyddwyr terfynol yn aml yn uwchlwytho delweddau yn uniongyrchol o'u camera neu ffôn i'r we ... y broblem yw bod y problemau hyn yn aml yn sawl megabeit. Ychwanegwch griw i safle a bydd eich gwefan yn arafu'n sylweddol. Offer fel Kraken gellir eu defnyddio cyn uwchlwytho'r delweddau - neu eu hintegreiddio i safle i gywasgu delweddau yn awtomatig fel eu bod yn edrych yn wych ond bod ganddynt faint ffeil llai.
  8. Botymau Cymdeithasol Brodorol - mae botymau cymdeithasol brodorol yn ofnadwy. Mae pob un ohonynt yn cael ei lwytho'n annibynnol o'r wefan cyfryngau cymdeithasol ac ychydig o sylw sy'n cael ei roi i ba mor gyflym maen nhw'n llwytho. Ceisiwch ddefnyddio gwasanaethau trydydd parti a fydd yn gwella eu hamser llwyth yn sylweddol - neu'n ôl-lwytho'r botymau fel nad ydyn nhw'n effeithio ar gyflymder eich gwefan o gwbl.
  9. Dim CDN - mae gan rwydweithiau cyflwyno cynnwys weinyddion ledled y byd sy'n storio ac yn dosbarthu ffeiliau statig yn agosach at yr unigolyn yn ddaearyddol. Gan ddefnyddio a CDN yn ffordd wych o gynyddu cyflymder eich tudalen, yn enwedig os oes llawer o ddelweddau.

Dyma'r ffeithlun, 9 Awgrymiadau i Leihau Amser Llwytho Tudalen, O TruConversion. 378

Lleihau Cyflymder Tudalen

Datgeliad: Defnyddiais ein cysylltiadau cyswllt trwy gydol y swydd hon.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.