Llif Gwaith Cynhyrchu Infograffig

Llif gwaith cynhyrchu infograffig

Rheoli cynhyrchu ffeithlun i'm cleientiaid yn Highbridge ac am y Martech Zone, Rydw i wedi dysgu peth neu ddau am gynhyrchu ffeithluniau. Mae'n cymryd amser i wella'ch llif gwaith a'ch dyluniad dros amser. Gall cynhyrchu infograffig gymryd wythnosau neu fisoedd i'w gynhyrchu os nad oes gennych gynllun cywir ar waith, neu lif gwaith cywir. Dyma ychydig o awgrymiadau i gwtogi (gobeithio) ar amser a'ch cael ar y trywydd iawn.

1. Taflwch syniadau am gysyniad “sy'n deilwng o gyfranddaliadau”.

Llif gwaith cynhyrchu infograffigP'un a ydych chi'n cynhyrchu ffeithlun ar gyfer cleient neu ar gyfer eich busnes eich hun, mae angen i chi feddwl am thema gyffredinol a fydd yn gweithio i'r busnes wrth law. Mae bod yn “deilwng o gyfranddaliadau” yn cynnwys un neu ddau o bethau:

  • A yw'n berthnasol? 
  • A yw'n boeth? Sizzle.
  • A yw'n amgylchynu pwnc sy'n “deilwng o chwilio”?

Ar ôl i chi gael cysyniad, crëwch bosibiliadau teitl cwpl. Sicrhewch eu bod yn apelio at eich marchnadoedd targed a'u bod yn cynnwys geiriau allweddol yn y teitl. Mae cyfuniadau allweddair 3 - 5 gair yn gweithio orau. Enghraifft: Mae ein ffeithlun diweddaraf yn cynnwys y cyfuniad allweddair “marchnata cynnwys symudol, ”Ond mae'n dwyn y teitl priodol i ddenu cliciau.

Awgrym cysyniad: Os gwelwch yn dda, os gwelwch yn dda, peidiwch â gor-feddwl hyn. Ni ddylai hyn gymryd mwy nag wythnos i weithio allan a phinio gyda'ch cleient (neu'n fewnol).

2. Ymchwil, ymchwil, ymchwil.

Mae'n bwysicach cael mwy o ddata i dynnu ohono na dim digon. Lluniwch restr pwyntiau bwled o'r mathau o stats rydych chi'n edrych amdanyn nhw. Mae yna adnoddau cost-effeithiol a fydd yn mynd allan ac yn cael y data i chi. Ond mae gennych chi'r Rhyngrwyd ar flaenau eich bysedd hefyd. Treuliwch ychydig o amser i fynd allan ac ymchwilio i'r pynciau rydych chi wedi penderfynu arnyn nhw.

Awgrym ymchwil: Rwy'n argymell copïo a gludo'r holl ddolenni a oedd yn ddefnyddiol i chi mewn dogfen, yna mynd yn ôl ac adolygu pob dolen oddi yno. Copïwch a gludwch y wybodaeth o'r dolenni hynny sy'n berthnasol i chi yn y doc, yna rhowch y ddolen yn uniongyrchol o dan y data o'r ffynhonnell honno fel eich bod chi'n gwybod o ble y cafodd ei dynnu (bydd hyn yn bwysig yn nes ymlaen).

3. Amser stori!

Dyma fy nghamau i greu stori gydlynol:

a. Ar ôl i chi orffen y cam ymchwil, ewch yn ôl a darllenwch y ddogfen gyfan. Beth sydd ei angen? Beth yw “meh”? Cynhwyswch yr hyn sy'n wirioneddol gymhellol yn eich barn chi, oni bai bod yr ystadegau ategol yn hanfodol i ddangos pwysigrwydd stat penodol. Gwnewch yn siŵr eich bod yn golygu'r cynnwys fel ei fod yn “eich llais,” ond gwnewch yn siŵr ei fod yn dal i adlewyrchu'r hyn y mae'r stat yn ei ddweud nad oes unrhyw ddryswch.

Awgrym cynnwys: Gwiriwch hyd y doc. Os yw dros 5 tudalen (yn fras - yn dibynnu ar ba mor drwm yw'r siart neu'r testun), ewch yn ôl a thorri mwy.

b. Pan fydd y doc yn cael ei dorri i lawr, edrychwch ar drefn y data. Gweld a yw'n adrodd stori neu'n gydlynol. Grwpio data gyda'i gilydd mewn adrannau sy'n gwneud synnwyr. Rhowch y data mwyaf cymhellol tuag at y gwaelod.

c. Gyda chysyniad, mae neges gyffredinol neu alwad i weithredu. Beth yw'r wybodaeth bwysicaf rydych chi am i'ch cynulleidfa ei chymryd ohoni? Ar waelod y doc cynnwys, cynhwyswch baragraff neu frawddeg fer yn adlewyrchu hyn. Os oes gennych chi arweinydd meddwl yn eich busnes, meddyliwch am gynnwys eu headshot a'u teitl wrth ei ymyl i'w bersonoli.

4. Y rhan hwyl: dylunio.

Dylai fod gan ddylunydd ddogfen gynnwys derfynol mewn llaw, gyda theitl, llif cynnwys, ac adnoddau. Bydd hyn yn arbed amser yn y cyfnod dylunio. Peth arall i'w drosglwyddo yw enghreifftiau o ffeithluniau rydych chi wedi'u gweld a'u hoffi fel y gallant gael syniad am liwiau a ffontiau.

Cofiwch y nodyn hwnnw a ddywedais am roi eich dolenni adnoddau yn union o dan y cynnwys y gwnaethoch ei dynnu ohonynt? A yw'r dylunydd wedi rhoi uwchysgrifau wrth ymyl diwedd y data (1, 2, 3) a fydd yn cyfeirio'r dolenni cynnwys ar waelod yr ffeithlun. Edrychwch ar ein infograffig galluogi gwerthu gwnaethom gyda TinderBox i weld enghraifft.

Peidiwch â chael dylunydd yn fewnol neu ar gyllideb? Dyma ychydig o awgrymiadau ar gyfer cynhyrchu infograffig busnesau bach.

Awgrymiadau dylunio: Rhoi adborth amserol a chlir ar y dyluniad. Bydd dylunydd da yn rhoi pyt o'r dyluniad i chi cyn llenwi'r ffeithlun cyfan fel y gallwch weld a ydyn nhw'n mynd i'r cyfeiriad cywir. Peidiwch â bod ofn dweud “Rwy'n hoffi'r hyn a wnaeth y dylunydd yma gyda'r ffeithlun hwn” neu “newid y lliwiau.”

Llinell amser gyffredinol: 3 wythnos oedd fy nghofnod gorau, ond yn gyffredinol, rwy'n ei weld yn cymryd tua 4 - 6 wythnos i gynhyrchu ffeithlun solet. Yn enwedig os ydych chi'n gweithio gyda chleient.

Cael hwyl ag ef. Byddwch yn barod, ond cewch hwyl yn ystod y reid.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.