Marchnatwyr Chwith yn erbyn yr ymennydd dde

marchnatwyr ymennydd

Mae'r ffeithlun hwn o Marketo yn rhy glyfar i beidio â rhannu.

Mae seicolegwyr a damcaniaethwyr personoliaeth wedi credu ers amser maith bod gwahaniaethau rhwng ochr dde ac ochr chwith yr ymennydd. Mae ochr dde eich ymennydd yn gyfrifol am greadigrwydd, tra bod yr ochr chwith yn trin y manylion a'r gweithredu. Mae'r ochr chwith yn ddadansoddol tra bod yr ochr dde yn artistig. Fel marchnatwr, y math o feddyliwr rydych chi'n ei arwain yw'r ymgyrchoedd rydych chi'n eu dylunio. Felly pa fath o farchnatwr ydych chi?

Hoffwn feddwl amdanaf fy hun fel rhywbeth eithaf cytbwys ... er nad oes gen i lawer o dalent greadigol, rydw i wedi tyfu i wir garu’r effaith y mae creadigrwydd yn ei chael ar farchnata. Yn syml, mae pobl wedi blino ar y brif ffrwd, felly gall meddwl y tu allan i'r niferoedd fod o fudd gwirioneddol i'ch cleientiaid neu'ch brand!

Infograffeg Ymennydd Marketer

8 Sylwadau

 1. 1

  Mae hon yn wir yn swydd wych, Douglas. Ac mae'n ddiddorol iawn nodi'r effaith anhygoel y mae creadigrwydd yn ei chael ar farchnata a sut mae tueddiadau cyfryngau cymdeithasol wedi ei gwneud yn llawer mwy diddorol. Un peth a ddysgais cyn i mi ddod yn awdur poblogaidd ac ymhell cyn i Inc Magazine bleidleisio fy nghwmni fel un o'r cwmnïau sy'n tyfu gyflymaf yw gweithredu creadigrwydd mewn ymgyrchoedd marchnata yn creu ffactor waw ac yn ychwanegu mwy o werth i gwsmeriaid. 

  • 2

   Daniel - rydych chi'n hollol gywir. Rwyf wedi gweld cwmnïau wedi'u cynllunio'n hyfryd ac wedi'u brandio'n dda yn llamu heibio'r gystadleuaeth! Diolch gymaint am stopio wrth y wefan - bydd angen i ni eich cael chi ar ein sioe radio yn fuan!

 2. 3

  Hei Doug!
  Diolch am bostio! Rydw i fy hun yn dod o fewn y categori marchnatwr Right-Brain. Mae'n wych gweld pa briodoleddau y byddaf yn colli allan arnyn nhw serch hynny!

  Blwyddyn Newydd Dda i chi!
  Jason

 3. 4

  Cafwyd canlyniadau annisgwyl i'r ffeithlun hwn. Rwy'n ysgrifennu ac yn bwyta gyda fy llaw chwith, ac yn gwneud popeth arall gyda'r dde. Yn y cyfamser, mae sylwadau’r ffeithlun o amgylch adran “ymennydd” y graffig yn bendant yn fy ffitio fel math creadigol “ymennydd cywir”. Ac eto, mae pob categori marchnata oddi tano yn fy mhaentio fel marchnatwr “ymennydd chwith”. Byddaf yn ystyried yr un hon am ychydig.

 4. 6

  Yn fy mywyd proffesiynol rwyf wedi bod yn Ddadansoddwr Systemau a
  Rhaglennydd, am hwyl rydw i'n arlunydd cain - un o fy hoff lyfrau yw Drawing on
  Ochr Dde'r Ymennydd. Rwyf bellach yn astudio Marchnata; mae gan yr erthygl hon
  o roi persbectif newydd imi ar yr angen am agwedd gytbwys tuag at
  Marchnata.

  • 7

   @ twitter-259954435: disqus Rwyf wedi sylwi bod gan lawer o'r bobl fwyaf talentog rydw i wedi gweithio gyda nhw yn y diwydiant hobi creadigol y tu allan i'w gwaith ... celf, cerddoriaeth, ac ati. Mae'n eithaf diddorol gweld faint mae'r arfer creadigol hwnnw'n ei gynnig i yrfa wych yn defnyddio'r ddwy ochr!

 5. 8

  Diolch am rannu hyn, Douglas. Fe gysylltodd y dotiau i mi.

  Fy rhagdybiaeth: mae ymennydd chwith yn fwy na Folks yr ymennydd dde gyda marchnata yn un o'r ffyrdd i chwistrellu rhywfaint o bresenoldeb ymennydd chwith i'r gymysgedd. Mae'n gwneud synnwyr o ystyried ein hysfa naturiol i ymddiried mewn pethau y gallwn eu mesur, rhywbeth go iawn, ac sy'n cynyddu gwerth cyfranddaliwr. Ydych chi'n gwybod a oes ystadegyn o'r fath yn bodoli? Hefyd, beth am y gydberthynas rhwng personoliaeth a gweithredoedd neu ymddygiadau?

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.