Grym Marchnata Unigol

Roedd delweddu mewn personoli mewn marchnata digidol

Cofiwch pan gyflwynodd Nike ei ymgyrch Just Do It? Llwyddodd Nike i gyflawni ymwybyddiaeth a graddfa brand enfawr gyda'r slogan syml hwn. Roedd hysbysfyrddau, teledu, radio, print ... 'Just Do It' a'r Nike swoosh ym mhobman. Roedd llwyddiant yr ymgyrch yn dibynnu i raddau helaeth ar faint o bobl y gallai Nike eu cael i weld a chlywed y neges honno. Defnyddiwyd y dull penodol hwn gan y mwyafrif o frandiau mawr yn ystod y cyfnod marchnata torfol neu 'oes yr ymgyrch' ac ar y cyfan roedd yn atseinio gyda defnyddwyr ac yn gyrru gwerthiannau. Gweithiodd marchnata torfol.

Ymlaen yn gyflym tua 30 mlynedd, ewch i mewn i'r Rhyngrwyd, ffonau symudol a chyfryngau cymdeithasol, ac rydym yn byw mewn oes wahanol iawn. Er enghraifft, gwariodd pobl $ 25 biliwn ar bryniannau a wnaed o ffonau a thabledi yn 2012 yn unig, Mae 41% o e-bost yn cael ei agor ar ddyfeisiau symudol ac mae'r person cyffredin yn gwario chwe awr y mis ar Facebook. Mae technoleg ddigidol yn rhan annatod o fywydau defnyddwyr ac o ganlyniad, mae defnyddwyr eisiau mwy o'u rhyngweithio â brandiau. Maent am glywed gan frandiau ar y sianel gywir, ar yr amser iawn a gyda negeseuon perthnasol. I gefnogi hyn, a arolwg defnyddwyr diweddar Responsys wedi dod o hyd i'r canlynol:

Personoli Infograffig

Mae awydd cynyddol defnyddwyr i gael perthnasoedd mwy personol â brandiau yn sicr wedi newid y gêm i farchnatwyr. Mae'n cymryd technoleg soffistigedig a smarts marchnata i ddatblygu perthnasoedd tymor hir â chwsmeriaid ac effeithio ar y llinell waelod. Heddiw, mae angen i farchnatwyr ddarparu profiadau unigol i gwsmeriaid ar draws amrywiaeth o sianeli digidol - ac ar raddfa enfawr.

Mae MetLife yn enghraifft wych. Os yw defnyddiwr yn ymweld â gwefan MetLife i holi am bolisi yswiriant, y tu ôl i'r llenni, maent yn cael eu cynnwys mewn rhaglen hynod unigololedig sydd wedi'i chynllunio i helpu'r defnyddiwr i gwblhau'r broses gymhleth oftentimes. Mae'n cychwyn ar y Wefan, ond gall barhau trwy e-bost, arddangos a SMS i gael hysbysiadau a cheisiadau dilynol. Ar hyd y ffordd, mae'r negeseuon wedi'u personoli i gyd-destun penodol pob defnyddiwr. Wedi'i wneud yn dda, mae'r rhaglen hon yn arwain at brofiad cwsmer gwych, wrth annog y defnyddiwr i orffen y broses a dod yn gwsmer MetLife. Mewn un achos o'r fath gyda MetLife, roedd gan y gerddorfa hon o negeseuon marchnata ar draws sianeli digidol foddhad cwsmeriaid uwch na'r broses draddodiadol, a yrrir gan asiantau.

Mae'r Mae Responsys Interact Marketing Cloud wedi'i adeiladu i helpu marchnatwyr i wneud y math hwn o gerddorfa farchnata. Mae'r platfform wedi'i ganoli'n llwyr o amgylch y cwsmer, gan ailddiffinio'r ffordd y mae marchnatwyr gorau'r byd yn rheoli eu perthnasoedd digidol ac yn cyflwyno'r marchnata cywir i'w cwsmeriaid ar draws e-bost, symudol, cymdeithasol, arddangos a'r we. Ac mae'n darparu un ateb cydweithredol i dimau marchnata i gynllunio, gweithredu, optimeiddio a threfnu rhaglenni marchnata aml-lwyfan, traws-sianel. Mae'r Interact Marketing Cloud yn grymuso marchnatwyr i ddefnyddio eu data, eu ffordd, i gyflwyno'r negeseuon mwyaf perthnasol sy'n cadw cwsmeriaid i ymgysylltu ac i brynu trwy gydol y cylch bywyd.