Cynllunio Eich Strategaeth E-bost Gwyliau

amserlen gwyliau e-bost

Oeddech chi'n gwybod eich bod o dan 100 diwrnod tan y Nadolig? Mae'r gwyliau hyn yn agosáu'n gyflym - a chan fod marchnatwyr eisoes yn cael eu gwasgu am amser ac adnoddau, mae'n well ichi gael strategaeth farchnata e-bost at ei gilydd nawr er mwyn i chi allu manteisio ar y tymor. Mae angen dylunio, profi, segmentu ac amserlennu eich strategaeth e-bost heddiw os ydych chi'n gobeithio gwireddu'r enillion ar fuddsoddiad yn llawn mewn ychydig fisoedd!

Mae hyn yn ffeithlun e-bost gwyliau ei ddatblygu ar gyfer Delivra, ein noddwr marchnata e-bost!

E-bost Gwyliau E-bost