Hanes Dadansoddeg We a Chymdeithasol

Webtrends Teilsen infograffig

Rydyn ni'n caru ffeithluniau ... ac os nad ydych chi wedi sylwi, mae gennym ni gategori yn unig ar gyfer y Infographics (ynghyd â'i ben ei hun bwydo). Rydyn ni'n caru ffeithluniau gymaint fel ein bod ni wedi dechrau datblygu ein rhai ein hunain yn ogystal â rhai ar gyfer ein partneriaid a'n cleientiaid. Datblygwyd yr un hwn ar gyfer ein cleient, Webtrends, ac yn darparu hanes o gyfryngau cymdeithasol analytics a dadansoddeg gwe.

dadansoddeg cymdeithasol gwe hanes

Os hoffech chi rannu'r Infograffig hwn ar eich gwefan, mae gennych ein caniatâd llawn cyn belled â'ch bod yn darparu dolen yn ôl i'r swydd hon ac i Webtrends. Datblygwyd yr ffeithlun hwn gan ein hasiantaeth, DK New Media.