Cael eich E-bost i'r Mewnflwch

rhagolwg cyflawnadwyedd

Mae GetResponse wedi cyhoeddi syml infographic rhoi dealltwriaeth i farchnatwyr sut i wella eu gallu i gyflenwi e-bost yn ogystal â whitepaper ar y pwnc hefyd.

O GetResponse: Oeddech chi'n gwybod, yn ôl ymchwil ddiweddar gan MarketingSherpa, na fydd un o bob chwe e-bost yn cyrraedd ei gyrchfan - hy mewnflwch y tanysgrifiwr? Bydd y rhai nad ydyn nhw wedi cael eu rhwystro gan hidlydd sbam, gan wneud hyd yn oed templed e-bost harddaf y byd yn ddiwerth. Y newyddion da yw, gellir newid hyn. A gyda'n profiad o ddarparu + 99% o gyflawnadwyedd, rydym yn gwybod sut i'w newid. Wrth gwrs, rydyn ni am i chi wybod hefyd. Felly fe wnaethon ni lunio “rhestr fer” o'r camau hanfodol a hyd yn oed benderfynu ei gwneud yn fwy “hawdd ei defnyddio”. Roedd ffeithlun yn ymddangos yn berffaith.

infograffig cyflawnadwyedd

Yn ddiweddar, gwnaethom gyfarfod â chwmni a oedd yn anfon eu holl e-bost allan o'u system eu hunain ac nad oeddem yn deall rhai o fanteision defnyddio darparwr gwasanaeth e-bost. Dyma ychydig:

  • Mae gan ddarparwyr gwasanaeth e-bost brosesau rheoli bownsio. Lawer gwaith, mae gan ddefnyddwyr flychau derbyn llawn neu mae eu e-bost i lawr dros dro. Bydd ESPs yn ail-ystyried yr e-byst pan fydd meddal bownsio ac amddiffyn eich cwmni trwy ddad-danysgrifio cyfeiriadau e-bost gyda galed bownsio (h.y. nid yw'r cyfeiriad e-bost yn bodoli).
  • Mae darparwyr gwasanaeth e-bost wedi adrodd. Er bod blocio delweddau yn blocio'r gallu i weld a yw derbynwyr yn agor eich e-bost ai peidio, gall agor a mesur cyfraddau clicio drwodd ar ddolenni helpu'ch cwmni i wella eu cynnwys neu eu dyluniad trwy gyflenwi gwybodaeth adrodd wych.
  • Mae darparwyr gwasanaeth e-bost yn cwrdd ag amodau rheoliadol ar gyfer dosbarthu e-bost a phreifatrwydd data. Gall torri deddf CAN-SPAM yr UD neu gyfarwyddeb Ewrop 2002/58 / EC yr UE (Erthygl 13 yn benodol) arwain at gyfeiriadau IP ar y rhestr fer, neu waeth, dirwyon torri gwirioneddol. Bydd defnyddio ESP parchus yn sicrhau nad ydych yn torri unrhyw ddeddfau.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.