Cau'r Bwlch Rhwng Gwerthu a Marchnata

Ergyd Sgrin 2013 03 02 yn 12.24.38 PM

Pwnc y newid twmffat gwerthu ar feddwl pob cwmni. Rhan fawr o'r newid yw sut rydyn ni'n edrych ar werthiannau, ac yn bwysicach fyth, sut mae'r strategaeth gwerthu a marchnata yn fwy cyson nag erioed. Mae angen i sefydliadau ddadansoddi sut mae eu sefydliad yn agosáu at werthiannau yn gyson fel nad ydyn nhw'n colli unrhyw gyfleoedd. A yw eich trawsnewidiadau o farchnata i werthiannau yn ddi-dor? Ydych chi'n darparu digon o wybodaeth i'r ddau barti? Ydych chi'n targedu'r rhagolygon cywir? Mae'r rhain yn gwestiynau y dylech fod yn eu gofyn yn rheolaidd.

Mae galluogi gwerthu, yn fy marn i, yn dod â'r ddau dîm (gwerthu a marchnata) at ei gilydd. Mae'n creu perthynas symbiotig, lle mae llwyddiant y naill yn dibynnu ar y llall ac i'r gwrthwyneb. O ganlyniad, mae'r timau hyn yn dod yn fwy integredig ac yn creu llifoedd gwaith a fydd yn hwyluso trosglwyddiadau llaw ac yn cadw cwsmeriaid.

Mae ein cleientiaid yn TinderBox wedi gweithio gydag amrywiaeth o wahanol sefydliadau trwy ddarparu cleientiaid meddalwedd rheoli cynigion gwerthu. Mae cynigion gwerthu yn rhan bwysig o'r broses werthu, ond maent hefyd yn cydnabod bod y rhyngweithio cyn i werthwr gyrraedd cam y cynnig yn gosod naws y berthynas wrth symud ymlaen. Bydd gwrando ar gwsmeriaid a chasglu data o farchnata mewn gwirionedd yn eich helpu nid yn unig i gyrraedd cam y cynnig, ond bydd hefyd yn eich helpu i greu cynnig cyfryngau cyfoethog sy'n apelio at ddymuniadau ac anghenion y darpar ymgeisydd hwnnw.

Buom yn gweithio gyda'r tîm yn TinderBox i wneud rhywfaint o ymchwil ynghylch galluogi gwerthiant a sut mae ei ymddangosiad yn newid y gêm. Ydych chi'n profi rhai o'r poenau gwerthu hyn? Pa newidiadau ydych chi'n eu gwneud yn eich sefydliad i alinio gwerthu a marchnata?

Infograffig Galluogi Gwerthu

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.