Mewnwelediadau Data Mawr gan Microsoft

mewnwelediadau data mawr

Yn ôl Microsoft Tueddiadau Data Mawr Menter Fyd-eang: 2013 astudiaeth o fwy na 280 o wneuthurwyr penderfyniadau TG, daeth y tueddiadau canlynol i'r amlwg:

  • Er bod yr adran TG (52 y cant) yn gyrru'r rhan fwyaf o'r galw am ddata mawr, mae adrannau gofal cwsmer (41 y cant), gwerthu (26 y cant), cyllid (23 y cant) a marchnata (23 y cant) yn gyrru'r galw yn gynyddol.
  • Mae dau ar bymtheg y cant o'r cwsmeriaid a arolygwyd yng nghyfnod cynnar ymchwilio i atebion data mawr, tra bod 13 y cant wedi eu defnyddio'n llawn; mae gan bron i 90 y cant o'r cwsmeriaid a arolygwyd gyllideb benodol ar gyfer mynd i'r afael â data mawr.
  • Nododd bron i hanner y cwsmeriaid (49 y cant) fod twf yn y maint y data yw'r her fwyaf gyrru mabwysiadu datrysiadau data mawr, ac yna gorfod integreiddio offer cudd-wybodaeth busnes gwahanol (41 y cant) a chael offer sy'n gallu casglu'r mewnwelediad (40 y cant).

Cyhoeddodd y cwmni ei ganfyddiadau i'r Canolfan Newyddion Microsoft y bore yma, gan ddechrau wythnos o gyhoeddiadau a oedd yn canolbwyntio ar gwsmeriaid, cynhyrchion a buddsoddiadau data mawr y cwmni yn y dyfodol.

Mae gan ddata mawr y potensial i newid y ffordd y mae llywodraethau, sefydliadau, a sefydliadau academaidd yn cynnal busnes ac yn gwneud darganfyddiadau, a'i debygol o newid sut mae pawb yn byw eu bywydau o ddydd i ddydd. Susan Hauser, is-lywydd corfforaethol Grŵp Menter a Phartner Microsoft

mawr-data-microsoft