Infochimps: Eich Arbenigwyr Llwyfan Data Mawr

infochimps

Fel asiantaeth, mae ein cleientiaid yn gofyn i ni fwy a mwy ddarganfod y meintiau enfawr o ddata y maent yn eu darparu o'u peiriannau adrodd - CRM, E-bost, Cyfryngau Cymdeithasol, ac ati. Hyd yn hyn, rydym wedi tynnu'r data hwn i mewn i ddata storio ar ein gweinydd mewnol, ei dylino, ac yna allforio'r wybodaeth yr oedd ei hangen arnom.

Mae'r data, fodd bynnag, yn dod yn anoddach eu hidlo, eu segmentu a'u haseinio. Mae'r cyfryngau cymdeithasol, er enghraifft, yn darparu tannau ac URLau o wybodaeth y mae'n rhaid eu gwerthuso fel y gellir ei thagio, ei dosbarthu a'i adrodd yn iawn. Ac mae'r ffenestr amser y gofynnir i ni wasgu trwy'r data hwn yn mynd yn llai ac yn llai. Mae maint y data yn mynd yn fwy ac yn fwy - ac yn anoddach i'w reoli. Mae angen atebion ar ein cleientiaid ... nawr.

http://www.infochimps.com/resources/webinars/real-time-analyticsRhowch atebion data mawr fel Infochimps. Dechreuodd Infochimps eu busnes gyda ffocws o reoli miloedd o setiau data gyda'r freuddwyd o ddod yn 'wikipedia' data. Fodd bynnag, dros amser, fe wnaethant ddarganfod bod y gwerth a'r arbenigedd yr oeddent yn eu darparu mewn gwirionedd yn adeiladu isadeiledd a gwasanaeth a allai reoli data mawr yn effeithiol.

P'un a ydych chi'n gychwyn newydd sy'n ffrwydro mewn twf ac yn cael ei gladdu mewn data, neu'n gwmni menter sydd angen help i ddefnyddio datrysiad a fydd yn helpu i dynnu, trin a chyflwyno data y gellir ei weithredu, gall Infochimps helpu. Budd ychwanegol i'r platfform fel gwasanaeth? Mae ganddyn nhw dros 15,000 o setiau data eisoes, ac maen nhw'n un o'r ychydig rai Gip partneriaid sy'n darparu data tân cyfryngau cymdeithasol.

Mae defnydd safonol gyda Infochimps yn gyfuniad o wasanaethau mewnol i adeiladu'r isadeiledd ynghyd â'r defnyddiwr sy'n cyrchu ac yn datblygu'r offer. Mae Infochimps yn unigryw ymhlith llwyfannau data mawr oherwydd eu hyblygrwydd o ran maint y defnydd.

Trosolwg Llwyfan Infochimps:

Seilwaith Data Mawr

Haen Seilwaith - Y peiriannau sylfaenol sy'n pweru casglu ac integreiddio data, amser real analytics, swp ar raddfa fawr analytics, a storio data.

  • Gwasanaeth Cyflenwi Data ™ - Mae DDS yn integreiddio'n ddi-dor â'ch amgylchedd presennol, yn darparu galluoedd ETL (dyfyniad-trawsnewid-llwyth) hynod scalable, ac yn galluogi dadansoddeg data amser real sy'n ffrydio.
  • Rheoli data - Boed yn HBase, Cassandra, Elasticsearch, MongoDB, MySQL, neu eraill, rydym yn sicrhau bod y storfa ddata gywir ar gyfer y swydd bob amser ar flaenau eich bysedd.
  • Cwmwl Hadoop - Perfformiwch ddadansoddiad swp ar raddfa fawr yn ôl yr angen, p'un a yw'n glystyrau Hadoop ad-hoc neu'n llifoedd gwaith cynhyrchu bob amser. Cyrchwch yr holl offer sydd eu hangen arnoch, gyda graddio a thiwnio ar alw.

Haen Gwneud Cais - Rhyngwynebau ar gyfer gwneud Data Mawr yn fwy hygyrch, gan gynnwys symlach analytics offeryn sgriptio, dangosfwrdd graffigol, ac API pwerus.

  • wukong - yn darparu symlach analytics profiad sgriptio. Ysgrifennwch eich analytics mewn Ruby sy'n gyfeillgar i ddatblygwyr, rhedeg cod yn lleol ar gyfer cylchoedd datblygu cyflymach, a throsoledd sy'n bodoli analytics sgriptiau.
  • Dashpot ™ - Creu delweddiadau amser real o ffrydio data, cael gwelededd dwfn i'ch systemau Platfform, a dechrau ac atal unedau swyddogaethol yn eich clystyrau data yn gyflym.
  • Llwyfan API - Gydag API unedig, dim ond ychydig o geisiadau ar y we yw rheolaeth y platfform a gwelededd y data ynddo. Ar hyn o bryd mewn beta.

Enghraifft: Mae cwmni cyfryngau mawr wedi adeiladu platfform gwrando cyfryngau cymdeithasol sy'n casglu tua 18 o ffrydiau o ddata cyfryngau cymdeithasol. Ychwanegir at y nant â gwybodaeth rhyw, ei agregu i wybodaeth gryno, ei chyflwyno i gownteri, mae teimladau wedi ei gymhwyso, ac yn gweithredu hysbysiadau lle gofynnir am hynny. Nod y system yw rhoi newyddion amser real i gwsmeriaid. Mae cwsmeriaid eraill yn cynnwys Cisco, BlackLocus, Runa, Cyfryngau Whaleshark, a Cava Glas.

Trefnwch demo gyda Infochimps neu e-bost info@infochimps.com am fwy o wybodaeth.

2 Sylwadau

  1. 1

    Os nad wyf yn crwydro, mae infochimp yn fath o wasanaeth a all wrando ar yr hyn y mae pobl ei angen o'r fath ar gyfryngau cymdeithasol ac yna gall cleientiaid gynllunio peth yn unol â hynny? Byddai gennyf ddiddordeb ar gyfer fy ngwefan hefyd.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.