InfluencerActive: Dewch o hyd i Ddylanwadwyr B2B yn Hawdd Ar Gyfer Eich Ymgyrch Farchnata Dylanwadwyr Nesaf

Dylanwadwr Gweithredol: Dewch o hyd i Ddylanwadwyr B2B ar gyfer Marchnata Dylanwadwyr

Heddiw, ymunais â dros 100 o ddylanwadwyr B2B eraill yn lansiad Dylanwadwr Gweithredol. Dyma'r farchnad ddigidol ddylanwadol B2B gyntaf i frandiau B2B neu B2C ddarganfod a llogi dylanwadwyr yn uniongyrchol. Mae'r farchnad dylanwadwyr hunanwasanaeth fyd-eang yn unigryw oherwydd ei bod yn cysylltu marchnatwyr brand â dylanwadwyr wedi'u curadu sydd wedi adeiladu enw da a chredadwy sylweddol ar amrywiol sianeli. Sefydlir y cwmni gan Anthony James (“AJ”), sydd â bron i 30 mlynedd o brofiad marchnata ac sydd ei hun yn ddylanwadwr adnabyddus gyda mwy na 2 filiwn o ddilynwyr ar LinkedIn

Mae Dod o Hyd i Ddylanwadwyr yn Her

I farchnatwyr byd-eang, mae dod o hyd i'r dylanwadwr cywir i ddyrchafu'r brand a thalu'r premiwm y maen nhw'n ei fynnu wedi bod yn broblem mewn marchnata dylanwadwyr ers amser maith, yn fwyaf arbennig i SMBs. Hefyd, mae brandiau B2B yn gyfyngedig o ran manteisio ar farchnata dylanwadwyr ac yn aml maent yn dibynnu ar swyddi noddedig neu hysbysebu, a all fod yn ddrud ac yn aneffeithiol. Rhagwelir twf gwariant sylweddol mewn marchnata dylanwadwyr, ond gall dod o hyd i'r dylanwadwyr cywir fod yn her i fusnesau.

marchnata dylanwadwyr b2b dylanwadol

Gall Dylanwadwr Gweithredol helpu i yrru effaith trwy ddarparu marchnad gyhoeddus o ddylanwadwyr fetio y gellir eu hidlo'n hawdd. Y platfform:

  • Mae'n darparu proffil o'r dylanwadwr yn ogystal â'u offrymau - gyda phrisiau tryloyw.
  • Gall dylanwadwyr ddarparu offrymau sy'n cynnwys siarad, cyflwyniadau rhithwir, ymdrechion marchnata cynnwys, hyrwyddo cyfryngau cymdeithasol, neu bron unrhyw beth sydd ganddyn nhw i'w gynnig.
  • Yn symleiddio'r broses i farchnatwyr B2B ddod o hyd i'r dylanwadwr cywir yn y diwydiant fertigol cywir mewn ffordd fwy cost-effeithiol i gefnogi eu hymgyrchoedd ymwybyddiaeth plwm-gen ac ymwybyddiaeth brand. 
  • Mae'n democrateiddio mynediad at ddylanwadwyr ac yn darparu ffordd fwy egalitaraidd i'w cyrchu a'u cynnwys mewn 11 gwlad, yr UD, Asia-Môr Tawel, ac Ewrop. Mae'n cynnig cyrhaeddiad lefel gyntaf cyfun o 30+ miliwn o bobl a chyrhaeddiad rhwydwaith o 150+ miliwn o bobl - niferoedd sy'n tyfu bob dydd.  
  • Mae'n cynnig cyfathrebu uniongyrchol gan y marchnatwr i bob dylanwadwr a phroses syml ar gyfer eu hintegreiddio i ymgyrch farchnata i gynyddu'r effaith.
  • Mae'n cynnig maes twf newydd i'r diwydiant MarTech trwy gysylltu dylanwadwyr busnes (B2B) â phrynwyr B2B. Yn y gorffennol, nid yw dylanwadwyr B2B wedi gallu masnacheiddio eu rhwydweithiau oherwydd cyfyngiadau LinkedIn, a'r unig ffordd y gall dylanwadwr unigol gael dylanwad allan o LinkedIn yw trwy offrymau sy'n bodoli eisoes fel cynlluniau InMail. Mae swyddi a noddir ar LI yn ddrud ac yn aneffeithiol.

Yn anad dim, nid oes unrhyw ffioedd tanysgrifio nac angen postio briffiau a archwiliwyd gan gyfryngwr. Mae ymgysylltu'n uniongyrchol rhwng busnes a dylanwadwr, a dim ond os yw dylanwadwr yn cytuno i ymgysylltu y mae cost.

Gweld Fy Mhroffil A'm Cynigion ar InfluencerActive

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.