Allgymorth Dylanwadol yn erbyn Eiriolaeth Brand

dylanwadwyr yn erbyn eiriolwyr

Mae Jay Baer yn un o'r prif siaradwyr ac awduron marchnata cymdeithasol rydw i'n talu sylw iddo. Yn ddiweddar, ysgrifennodd swydd blog a ffeithlun gwych sy'n darparu cymhariaeth wych o ddylanwadwyr yn erbyn eiriolwyr brand.

Mae allgymorth dylanwadwyr yn elfen allweddol o lawer o raglenni cyfryngau cymdeithasol a chysylltiadau cyhoeddus modern. Ond maent yn aml yn profi'n aneffeithiol wrth yrru ymddygiad y tu hwnt i sgwrsio cymdeithasol. Ysgrifennais swydd ynglŷn â pham mae hyn felly, o'r enw Pam fod Allgymorth Dylanwadwyr Ar-lein yn Gorlawn a Sut i'w Atgyweirio. Y mater mwyaf yw ein bod yn tueddu i ddrysu cynulleidfa â dylanwad. Nid yw cael llawer o ddilynwyr Twitter yn rhoi’r pŵer i chi yrru gweithredu, mae’n rhoi’r pŵer i chi yrru ymwybyddiaeth.

Mae swyddi “Versus” yn boblogaidd ond nid dyna'r realiti. Yn ffodus, nid oes rhaid i farchnatwyr wneud dewis rhwng buddsoddi mewn un strategaeth neu'r llall. Dyma un o'r strategaethau hynny. Yn gyntaf, mae'r prawf yn yr elw ar fuddsoddiad. Efallai y gwelwch fod rhaglen allgymorth dylanwad yn ffordd fforddiadwy o yrru sylw at eich brand ac addasiadau dilynol. Os ydych chi'n gynnyrch neu'n wasanaeth newydd, efallai na fydd gennych chi ddigon o eiriolwyr ac mae angen i chi sbarduno cynulleidfaoedd dylanwadol. Yn ail, mae meddylfryd cenfaint eithaf cryf ar y we. Gall dylanwad arwain at eiriolaeth, nid oes raid iddo fod y naill na'r llall.

Byddwn yn annog pawb i ddarllen y post ac adolygu'r infographic. Gall rhaglenni eiriolaeth brand ysgogi canlyniadau gwych ... edrychwch ar beth Zuberance yn gallu gwneud i chi!

Dylanwadwyr yn erbyn eiriolwyr

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.