Dyma Sut Na Wnewch Eich Llosgi gyda Marchnata Dylanwadwyr

Depositphotos 13151676 s

Rydyn ni wedi ysgrifennu o'r blaen am y trapiau o farchnata dylanwad. Fel un sy'n cael iawndal o bryd i'w gilydd fel dylanwadwr, Rwy'n amheus o faint sy'n dylanwadu ar berthnasoedd marchnata.

Achos pwynt, yn gynharach eleni cefais wahoddiad i'r Iard Brics achos dwi'n lleol dylanwadwr ar gyfryngau cymdeithasol. Gwahoddwyd criw o bobl o'r cyfryngau cymdeithasol - pob un â sgoriau uchel ar beiriant sgorio dylanwad poblogaidd ar gyfer Indianapolis. Roedd y trac yn darparu tocynnau parcio a thocynnau ystafell ac yn mynd allan gyda'r digwyddiad. Es i ddim mewn gwirionedd - cefais wrthdaro ar y funud olaf.

Aeth un o fy ffrindiau ac fe wnaeth cellwair sut, ar un adeg, i yrrwr enwog gerdded gyda nhw ac ni sylweddolodd neb hyd yn oed ... roedd yn rhaid iddyn nhw ofyn pwy ydoedd cyn iddyn nhw daflu rhai lluniau allan ar gyfryngau cymdeithasol. Am benddelw! Methodd yr ymgyrch ddylanwadu ar bob silindr (ei gael?) A cheisiais gysylltu â'r trac yr eiliad y cefais wahoddiad i sicrhau nad oeddent yn gwastraffu eu harian. Ni alwodd neb fi yn ôl erioed. Roeddwn hyd yn oed mewn digwyddiad lle gofynnais am beth amser gyda pherson allweddol sy'n helpu i hyrwyddo'r trac ... fe wnaeth fy mwrw i ffwrdd hefyd.

Mae yna 3 elfen benodol o lwyddiannus strategaeth farchnata dylanwadwyr a chollodd yr ymgyrch hon bob un ohonynt:

  1. A oes gan y cynulleidfa gêm y dylanwadwyr y gynulleidfa rydych chi'n ceisio ei chyrraedd? Byddai'r trac wedi bod yn llawer gwell ei fyd yn gwahodd pobl â 100 o ddilynwyr sydd â diddordeb mewn rasio na gyda mi sydd â dilynwyr 30k, does gen i ddim syniad os oes unrhyw ofal am rasio oherwydd dwi byth yn siarad am rasio.
  2. Oedd yna a stori i'r dylanwadwr ei rhannu gyda'u cynulleidfa a fyddai'n atseinio? Nid stori yw dangos i fyny, bwyta bwyd am ddim, yfed cwrw, a mynd i'r trac am ddim. Byddai wedi bod yn anhygoel cael y trac i siarad am y cysylltiad teuluol, yr hanes, y gyrwyr, y dechnoleg… unrhyw beth ond lluniau cwrw.
  3. Oedd yna a galw i weithredu i fesur yr effaith o'r ymgyrch? Iawn, felly efallai y bu cynnydd mawr yn y gyfran o lais y diwrnod hwnnw oherwydd bod yr holl ddylanwadwyr cymdeithasol hyn wedi siarad am yr Iard Brics. Haha! Rwy'n hollol ddiflas - doedd DIM pigyn oherwydd roedd cannoedd ar filoedd o gefnogwyr go iawn yn siarad am y ras yn barod! Ni newidiodd y dylanwadwyr hyn unrhyw beth.

Os mai'r nod oedd cael pobl o'r tu allan i'r ffan nodweddiadol i'r trac, nid oedd yn help. Ni chlywais stori a oedd yn gymhellol…. mewn gwirionedd ni chlywais DIM stori y tu allan i'm cyfaill a oedd yn chwerthin am gael tocyn am ddim. Dylai'r straeon yr oedd angen eu hadrodd fod wedi cyd-fynd â strategaethau sy'n cyd-fynd â'n penderfyniad i brynu.

Gellid bod wedi gwneud cymaint mwy i ddal y bobl yn atebol a ymwelodd yno. Pamffled efallai ar gael eu cynhadledd gymdeithasol nesaf ar y trac, efallai cod disgownt i'w rannu â phobl am y trac, efallai rhestr o drydariadau, diweddariadau a ffotograffau a gydlynwyd i ymgysylltu â defnyddwyr am y straeon ynghylch pam y dylent fynd i'r trac, pa ddigwyddiadau sydd i ddod nesaf a ble i brynu tocynnau.

Os ydych chi'n mynd i dalu neu roi rhywbeth i ddylanwadwyr, gwnewch yn siŵr ei fod yn mynd i weithio i chi! Nid wyf yn gwrthwynebu marchnata dylanwadwyr o gwbl, dim ond nad yw'n hawdd edrych i fyny dylanwadwyr ar ryw safle a thaflu tocynnau am ddim iddynt i gyd. Gallai hyn fod wedi bod gymaint yn well!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.