Sut i Berchen ar Drawsnewid Digidol gyda Pherthynas Dylanwadol

dylanwadu ar farchnata dylanwad 2 yn y dyfodol

Mae eich cwsmeriaid yn dod yn fwy gwybodus, wedi'u grymuso, yn gofyn llawer, yn graff ac yn anodd dod o hyd iddynt. Nid yw tactegau a metrigau'r gorffennol bellach yn cyd-fynd â sut mae pobl yn gwneud penderfyniadau ym myd digidol a chysylltiedig heddiw.

Trwy weithredu technoleg, gall marchnatwyr effeithio'n sylfaenol ar y ffordd y mae brandiau'n gweld taith y cwsmer. Mewn gwirionedd, CMOs sy'n arwain 34% o drawsnewid digidol o'i gymharu â dim ond 19% sy'n cael ei arwain gan CTOs a CIOs.

Ar gyfer marchnatwyr, daw'r shifft hon fel cleddyf ag ymyl dwbl. Trwy ysgogi trawsnewid digidol, gall Prif Swyddogion Meddygol effeithio ar bob micro-foment ar hyd taith y cwsmer. Ar y llaw arall, gyda 70% o'r ymdrechion i newid mewn sefydliadau yn methu, sut y gall trawsnewid digidol a arloeswyd gan farchnatwyr weld llwyddiant?

Cyflwyno Dylanwad 2.0: Dyfodol Marchnata Dylanwadwyr

Er mwyn eich helpu i ddod o hyd i'ch ffordd yn y dirwedd esblygol hon, gwnaethom weithio mewn partneriaeth â Marchnata TopRank a Brian Solis, Prif Ddadansoddwr, Altimeter Group, i arolygu marchnatwyr gweithredol o fentrau blaenllaw, gan gynnwys American Express, 3M, Adobe, a Microsoft. Ein cenhadaeth? I ddarganfod sut mae'r arfer o farchnata dylanwadwyr yn esblygu a darparu fframwaith sy'n cysylltu'r dotiau rhwng “marchnata dylanwadwyr” heddiw a “chysylltiadau dylanwadwyr” yfory.

Dylanwad 2.0: Dyfodol Marchnata Dylanwadwyr mae'n ymwneud â darganfod byd cysylltiadau dylanwadwyr - disgyblaeth newydd sy'n mynd y tu hwnt i'r holl farchnata sy'n cael ei yrru gan berthynas, wedi'i adeiladu ar sylfaen o empathi a chanolbwynt y cwsmer. Mae'r ymchwil newydd hon yn taflu goleuni ar strategaethau Dylanwad 2.0, sy'n uno grwpiau a oedd unwaith yn wahanol i effeithio ar werthiannau, boddhad cwsmeriaid a chadw.

Dadlwythwch yr Adroddiad Llawn

Er y byddwn yn eich annog yn fawr i wneud hynny dadlwythwch yr adroddiad llawn i gael yr ymchwil sydd ei hangen arnoch i lywio'r tir newydd hwn yn hyderus, byddaf yn rhoi cipolwg i chi ar dri mewnwelediad mawr yn yr adroddiad.

  1. Mae Perchnogion a Chysylltwyr Rhaglenni Dylanwadol wedi'u Datgysylltu

Un o'r prif heriau sy'n effeithio ar ddyfodol marchnata dylanwadwyr yw ei fod yn aml yn cael ei gyfranno. Mae hyn yn atal dylanwad rhag ennill sylw gweithredol a bod o fudd i'r ymdrech trawsnewid digidol fwy. Ar yr un pryd, fe wnaethon ni ddysgu bod trawsnewid digidol a chysylltiadau dylanwadwyr fel ei gilydd yn effeithio ar bob agwedd ar fusnes.

Fe wnaethon ni ddarganfod hynny Mae 70% o raglenni dylanwadwyr yn eiddo i farchnata, ond mae swyddogaethau eraill, gan gynnwys gen galw, cysylltiadau cyhoeddus, cynnyrch, a chyfryngau cymdeithasol, yn ymgysylltu'n weithredol â dylanwadwyr hefyd. Dywed 80% o farchnatwyr fod tri neu fwy mae adrannau'n gweithio gyda dylanwadwyr, sy'n golygu bod angen i ddylanwad fod yn eiddo traws-swyddogaethol yn hytrach na pherchennog unigol traddodiadol marchnata. Mae dylanwad angen grŵp o hyrwyddwyr ar draws yr amrywiol swyddogaethau hyn i ennill sylw gweithredol ac effeithio ar daith y cwsmer ar bob pwynt cyffwrdd.

marchnata dylanwadwyr

  1. Perthynas Dylanwadwyr yr Effeithir arnynt gan Feistrolaeth Taith y Cwsmer

Dim ond hanner (54%) y marchnatwyr sydd wedi mapio taith y cwsmer yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Mae mwyafrif bach y cwmnïau sy'n mapio'r siwrnai yn ennill persbectif strategol sy'n canolbwyntio ar y cwsmer ac sy'n cael effaith cryfach y tu hwnt i'r tîm marchnata. Mae mapio siwrneiau yn angenrheidiol er mwyn i gwmnïau gael mewnwelediadau ac yn y pen draw, mantais gystadleuol.

Pe baech yn ategu'r broses mapio siwrneiau cwsmer gyda llwyfan Rheoli Perthynas Dylanwadol (IRM), byddech yn nodi nid yn unig yr holl ddylanwadwyr allweddol yn eich busnes, ond hefyd yn datgelu sut mae pob un yn dylanwadu ar daith y cwsmer yn unigryw. Brian Solis, Prif Ddadansoddwr, Grŵp Altimeter

Gall darganfod pwy sy'n dylanwadu ar eich cwsmeriaid ar bob cam o daith y cwsmer eich helpu chi i adnabod y dylanwadwyr sydd fwyaf cyd-fynd â'ch brand yn well. Yn ogystal, mae'n anochel bod y broses mapio cwsmeriaid yn datgelu dylanwadwyr newydd sy'n effeithio ar benderfyniadau ar gamau tyngedfennol. Bydd y broses mapio cwsmeriaid yn naturiol yn gwthio marchnatwyr i ailfeddwl am ymdrechion marchnata dylanwadwyr.

traackr

  1. Ehangu Cyllidebau Dylanwadwyr Yn Nodi Blaenoriaethu Strategol

Bydd parhau i fynd at farchnata dylanwadwyr fel arfer yn achosi ichi golli rheolaeth ar eich brand a'r gallu i gystadlu mewn byd lle mae cwsmeriaid yn rheoli. Mae'n bryd blaenoriaethu cysylltiadau dylanwadwyr. Rhaid i arweinwyr alinio dylanwadwyr yn strategol â phob pwynt cyffwrdd cwsmer ond, rhaid iddynt hefyd fuddsoddi mewn Dylanwad Rheoli Perthynas platfform i redeg ac optimeiddio ymrwymiadau tymor hir yn fwy effeithiol.

55% o farchnatwyr disgwylir i gyllidebau dylanwadwyr ehangu. Ymhlith y gyllideb ar gyfer marchnatwyr sy'n defnyddio technoleg yn syfrdanol Mae 77% yn bwriadu gwario mwy. O edrych ar y siartiau isod, daw'n amlwg yn gyflym y bydd mwyafrif helaeth y cyllidebau marchnata dylanwadwyr yn ehangu yn ystod y misoedd nesaf.

Os ydych chi mewn busnes, rydych chi yn y busnes dylanwadol. Mae newid bob amser yn dechrau ar un llinell gyllidebol felly mae angen rhywfaint o hyrwyddwr yn y sefydliad i ddweud ein bod ni'n mynd i roi cynnig ar hyn a gweld beth sy'n digwydd. Philip Sheldrake, Partner Rheoli, Euler Partners

cyllideb marchnata dylanwadwyr

Gosod y Sefydliad Dylanwad 2.0

Eich tro chi ydyw. Fel marchnatwr, sut y byddwch chi'n trawsnewid digidol yn gyflym? Trwy ddysgu mwy am sut mae cwsmeriaid yn gwneud penderfyniadau a beth sy'n dylanwadu arnyn nhw. Ewch â'ch gwybodaeth Dylanwad 2.0 y tu hwnt i'r tri chanfyddiad allweddol hyn. I gael deg cam y gellir eu gweithredu a dechrau gosod y sylfaen ar gyfer Dylanwad 2.0, lawrlwythwch Dylanwad 2.0: Dyfodol Marchnata Dylanwadwyr. Dysgu mwy am fapio teithiau, trawsnewid digidol, a dylanwadu heddiw.

Dadlwythwch yr Adroddiad Llawn

dylanwad 2 0

 

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.