Y Fargen Fawr Newydd o Farchnata Dylanwadwyr - gydag Enghreifftiau

offer marchnata dylanwadwyr

Dylwn ddechrau trwy ddweud peidiwch â cholli Douglas Karrcyflwyniad ar farchnata dylanwadwyr yn Social Media Marketing World!

Beth yw marchnata dylanwadwyr?

Yn y bôn, mae'n golygu argyhoeddi pobl ddylanwadol, blogwyr neu enwogion sydd â dilyniadau mawr i hyrwyddo'ch brand ar eu cyfrifon ar-lein personol. Yn ddelfrydol byddent yn ei wneud am ddim, ond y gwir amdani yw eich bod chi'n talu i chwarae. Mae hon yn farchnad sy'n tyfu a gall yr enillion arwain at lwyddiant mawr i'ch brand wrth gael ei actifadu'n gywir.

Rwy'n gwybod y gallai hyn swnio ychydig ali-gefn digidol ond nid oes unrhyw beth newydd na chysgodol ynglŷn â'r math hwn o hysbysebu, nac fel yr ydym ni yn y diwydiant yn hoffi ei alw allgymorth. Yn y gorffennol byddech chi'n clywed, Mae Nike yn cymeradwyo Michael Jordan or Mae Roger Federer yn gwneud 71 miliwn y flwyddyn gan noddwyr. Wrth i amser fynd yn ei flaen aeth cwmnïau yn fwy ymosodol, Talodd Nadal $ 525,000 i wisgo oriawr yn yr agoriad Ffrengig or Tiffany & Co. yn talu $ 750,000 i Anne Hathaway i'r Oscars. Heddiw, mae'r cwmnïau hyn i mewn rhyfeloedd cynnig gwastad i dalu pobl i hyrwyddo eu cynhyrchion (gadewch i ni ei alw'n beth ydyw) gyda sêr fel Jennifer Lawrence.  

Ond beth am weddill y byd? A oes pobl ddylanwadol eraill y gall brandiau dalu arian i hyrwyddo eu cynhyrchion? A oes gan bobl sy'n blogio neu sydd â chyfrifon cyfryngau cymdeithasol poblogaidd ddigon o gyrhaeddiad i'r farchnad i achosi gwefr cyfryngau cymdeithasol?  

Ydw. Ac mae diwydiant cyfan yn cael ei ffurfio o amgylch y math hwn o hysbysebu, enw cod marchnata dylanwadwyr. Mae Fortune 500 o gwmnïau yn ei alw hysbysebu brodorol, Mae cwmnïau marchnata cynnwys yn ei alw hysbysebion ac yn fwyaf enwog Allgymorth Blogger neu Ddylanwadwr. Ni ddylid cymysgu hyn fideos noddedig neu “trydariadau noddedig”Neu swyddi Facebook wedi'u hyrwyddo. Offer yw'r rhain sydd wedi'u hadeiladu'n uniongyrchol mewn llwyfannau cyfryngau cymdeithasol fel Twitter a Facebook.

Gwelwch, nid yw'r pwerdai cyfryngau cymdeithasol hyn yr hyn yr oeddent yn arfer bod. Unwaith yn lle i deulu a ffrindiau rannu lluniau ac aros mewn cysylltiad, mae bellach wedi dod yn behemoth hysbysebu wedi'i iro'n dda yn barod i dargedu cynulleidfaoedd gyda chywirdeb anghredadwy. Defnyddir yr un llwyfannau hyn i sianelu gwybodaeth gan bob math o blogwyr, personoliaethau a phobl sy'n hyrwyddo cynhyrchion ledled y byd. Ond nid yw'r holl gynnwys yn cael ei greu yn gyfartal. Gyda dylanwadwyr allan yna yn cyrraedd miliynau o bobl o fewn demograffeg arbenigol, mae'r gêm wedi newid i hysbysebwyr.

Ffoniwch yr hyn a wnewch, mae'r llinell lwyd rhwng brandiau sy'n creu cynnwys a brandiau sy'n creu hysbysebion a ddyluniwyd i edrych fel cynnwys wedi'i chroesi amser maith yn ôl. Heddiw, mae mor brif ffrwd fel bod y Diweddarodd FTC eu canllawiau ar arnodiadau yn 2009 a canllawiau ar hysbysebu digidol yn 2013. Ei garu neu ei gasáu, mae'n gyfreithiol, mae brandiau yn ei wneud, ac mae crewyr cynnwys yn elwa ohono, amser mawr.

Felly, sut all eich brand elwa o farchnata dylanwadwyr? Ydych chi'n gwybod a yw'n iawn i fusnes? Gadewch i ni adolygu rhai enghreifftiau, meddalwedd a strategaethau a all eich rhoi ar ben ffordd ar gyflymder marchnata digidol!

Enghreifftiau Marchnata Dylanwadwyr

Yn dibynnu ar eich cyllideb efallai y gallwch wneud hynny dylanwadu ar rhywun enwog, allfa cyfryngau, blog neu ddim ond rhywun poblogaidd ar Facebook. Gadewch i ni adolygu rhai enghreifftiau o'r rhain i ddeall yn well sut mae marchnata dylanwadwyr yn gweithio.

 • Youtubers - Cymerwch Pixiwoo, Maen nhw'n chwiorydd sydd â 1.7 miliwn o ddilynwyr â diddordeb mewn colur. Maent yn rhedeg cylchgrawn colur digidol am ddim ac wedi lleoli eu hunain trwy eu blog, sianel Youtube, a dolenni cyfryngau cymdeithasol fel arbenigwyr mewn colur. Sylwch ar y GWEITHIO GYDA NI: Ymholiadau busnes… ar yr adran amdanaf i ar y dudalen.

 • Pinterest - Pinterest o un o'r marchnadoedd mwyaf dylanwadol ar y we. Llawer PinPro's fel hoffwn eu galw, cael miliynau o ddilynwyr a dylanwad cryf dros yr arferion prynu yn y cymunedau hynny. Rhowch i mewn Kate Arends, PinPro gyda 2.6 miliwn o ddilynwyr a dylanwad mawr yn y categori harddwch a ffasiwn. Mae Kate yn rhedeg a Bwrdd cynhyrchion ar ei Pinterest pob un â dolen ar ble i brynu'r eitem.

Kate Arends Tudalen Cynnyrch Pinterest

 • Twitter - Twitter yw gwlad y cyfyngiad 140 cymeriad, ond nid yw hyn wedi atal miloedd o bwerdai cymdeithasol dylanwadol rhag cyrraedd miliynau o ddefnyddwyr ar gyfer eu brandiau. Cymerwch er enghraifft @MrScottEddy - y Llysgennad Brand Byd-eang ar gyfer @Zipkick - ap archebu teithio. Gyda dros hanner miliwn o ddilynwyr, gallwch weld pam ei fod yn PR gwych i Zipkick!

llysgennad scott-eddy-zipkick

 • Facebook - Mae gan bron unrhyw ddylanwadwr ar unrhyw rwydwaith Facebook. Nid Facebook yw prif ffynhonnell dylanwad defnyddwyr, ond mae'n bendant yn ychwanegiad cryf at arsenal dylanwadwr. Os ydych chi'n mynd i dalu am ddylanwadwr, byddan nhw'n postio cynnwys ar draws pob sianel, gan gynnwys Facebook. Gyda'r ystod eang o fath o gynnwys, mae'r platfform hwn yn offeryn negeseuon gwych. Gellir gweld un enghraifft o hyn gyda Sydney Leroux, chwaraewr pêl-droed a enillodd fedal aur yn y Gemau Olympaidd.

Mae Sydney Leroux yn defnyddio ei twitter a Facebook i hyrwyddo diod chwaraeon Body Armour.

 • Vine - Poblogaidd Poblogaidd (306K) Megan Cignoli yn gweithio i gryn dipyn o frandiau ar Vine, gan gynnwys datblygu'r un fideo Vine hwn ar gyfer Warner's Bras. Yn ôl Ddywediad, dechreuon nhw eu hymgyrch #getcomfortable gyda sero o ddilynwyr a gorffen gyda bron i 5,000. Roedd cyfanswm y gweithredoedd cymdeithasol yn agos at 500,000 o hoffterau, sylwadau a diwygiadau, gan gyrraedd 9.8 miliwn posibl.

 • Blogiau - Ydych chi wedi gofyn Douglas Karr am y Martech Zone'S dylanwadu? Mae wedi dod yn gyrchfan ganolog ar y we i farchnatwyr sy'n ymchwilio neu'n penderfynu ar eu penderfyniad prynu platfform marchnata nesaf. Martech Zone mae gan asiantaeth lewyrchus y tu ôl iddi, Highbridge, sy'n cynorthwyo brandiau mawr a chwmnïau technoleg marchnata i dyfu eu cyfran o'r farchnad. Maent hefyd yn ymgynghori â buddsoddwyr ar gyfleoedd buddsoddi, ymchwil gystadleuol, ac ati. Ar y dudalen hysbysebu, mae Doug yn manylu ar ei wefan a'i draffig cymdeithasol ac yn cynnig ffordd hawdd i frandiau gysylltu.

Ymgynghorwyr Technoleg Marchnata

 • Instagram: @Swopes yn bell o fod yn brif ddylanwadwr ar Instagram, ond mae hi'n dal i dueddu 250K trawiadol iawn yn dilyn. Gyda'r mathau hynny o rifau gallai'ch brand gael ei gydnabod ac elwa o ymgyrch argraffiadau lwyddiannus iawn. Mae gan @Swopes dorf parti iau, mwy bywiog yn dilyn felly roedd yr hysbyseb hon gan Moet & Chandon mewn sefyllfa dda a derbyniodd bron i 7.5K hoff.

Ymgyrch Dylanwadwyr Instagram Swopes

Ble ydych chi'n dod o hyd i Ddylanwadwyr?

Rydych chi'n gwybod nawr bod y dylanwadwyr allan yna ac mae brandiau'n eu defnyddio, ond a ydych chi'n gwybod sut? Dewch i ni ddweud bod yna ffordd hawdd a ffordd galed. Y ffordd galed yw'r dull cyntaf a ddefnyddir yn y diwydiant, ymchwil. Roedd hyn fel arfer yn golygu dod o hyd i oriau hir yn dod o hyd i, cysylltu, argyhoeddi, trafod, curadu cynnwys, gweithredu, olrhain a mesur. Gall hyn ddod yn llethol ac fel rheol mae'n cymryd sawl person sy'n gweithio'n llawn amser i'w gyflawni. Gofynnwch i unrhyw PR, SEO, asiantaeth farchnata gymdeithasol neu ddigidol arall a byddant yn dweud wrthych faint o amser y gall y math hwn o farchnata gymryd llawer o amser.  

Yn ôl 5 mlynedd yn ôl byddai'r cwmni SEO y gwnes i ei reoli yn cysegru 1 gweithiwr i ddod o hyd i blogwyr a chysylltu â nhw ac un arall i drafod, rheoli ac olrhain ymgyrch ... ar gyfer un cleient yn unig! Jeff Foster, Prif Swyddog Gweithredol Tomoson.

O'r rhwystredigaeth i ddod o hyd i ddylanwadwyr a'u cysylltu â nhw'n fforddiadwy ac mewn modd amserol, mae marchnadoedd dylanwadwyr wedi dechrau ffurfio. Adeiladodd cwmnïau lwyfannau a oedd yn caniatáu:

 1. Dylanwadwyr i gofrestru a dangos eu dilynwyr cymdeithasol a thraffig gwefan.
 2. Brandiau i brynu hysbysebion noddedig gyda chlicio botwm.

 

Y marchnadoedd dylanwadwyr platfformau mwyaf poblogaidd yw:

Tomoson

Tomoson yn caniatáu i frandiau bostio cynnwys yr angen a grëwyd a chael blogwyr perthnasol i wneud cais am yr erthygl. Mae hyn yn arbed diwrnodau o waith ac yn helpu'r brand i gulhau'r ysgrifennwr perffaith. Mae blogwyr dylanwadol yn llythrennol ar flaenau bysedd brandiau ar Tomoson.com Pob un â phroffiliau yn dangos eu cyfrif dilynwyr trawiadol a'u cilfachau marchnad

Dylanwadu ar Feddalwedd Marchnata

Mae yna feddalwedd ar gael hefyd sy'n caniatáu i farchnatwyr ddod o hyd i bobl ddylanwadol yn benodol ar gyfryngau cymdeithasol. Yn wahanol i'r marchnadoedd uchod, nid yw'r blogwyr a welwch trwy'r offer meddalwedd hyn yn optio i mewn. Ni wnaeth y bobl ddylanwadol hyn arwyddo eu hunain a dweud ydw, rwy'n barod i wneud swydd noddedig”Am $ 500. Yn lle mae'r feddalwedd yn cropian trwy'r we, gan chwilio am ddilyniannau uchel a thraffig uchel ar y we. Ar ôl eu crynhoi, mae hyn yn caniatáu i frandiau ddod o hyd i'r dylanwadwyr hyn ac estyn allan atynt.

Chwilio Tomoson

On Tomoson mae'n hawdd iawn dod o hyd nid yn unig i blogwyr dylanwadol ond blogwyr perthnasol, yn barod i ysgrifennu cynnwys cyffrous a eillio ar gyfer eich cynnyrch.

Strategaeth Farchnata Dylanwadwyr

Pan feddyliwch am strategaeth, mae angen ichi feddwl yn gyntaf am eich brand. Pwy yw eich demograffig targed, a beth yw eu hobïau? Pwy ydych chi'n ceisio eu cyrraedd? Y blogiwr Mommy sydd wrth ei fodd yn crefft ac yn treulio'i dyddiau yn pinio i ffwrdd ar Pinterest? Y teithiwr cyllideb fawr sy'n gosod jetiau i chwilio am lun Instagram gwych? Neu efallai mai'r ferch yn ei harddegau sy'n dysgu pa golur sy'n gweithio orau gyda'i gwedd ar Youtube. Mae'n ymwneud â'r brand a'r targed. Gall dylanwadwyr fod yn ddewis pwerus mewn marchnata digidol pan gânt eu defnyddio'n gywir a chaiff cynnwys da, ysbrydoledig, doniol neu ddefnyddiol ei gyflwyno i'r demograffig targed cywir.

Cymerwch Marriott er enghraifft, Fe ddaethon nhw o hyd i 8 blogiwr hynod ddylanwadol gyda chymorth Diamond PR, rhoi credydau gwesty iddyn nhw yn Florida a gadael iddyn nhw fwynhau'r hyn roedden nhw eisiau ei wneud yn ôl eu diddordebau eu hunain. Ar ôl iddynt fwynhau'r cloddiadau am ddim, aethant ar eu priod sianeli a dweud wrth y byd am eu profiadau anhygoel ym mhob un o'u lleoliadau yn Florida Marriott.

Pan fyddwch chi'n gwerthu profiad (yn hytrach na chynnyrch) fel Marriott, roedden nhw'n ei chael hi'n well gadael i'r dylanwadwyr ei gael am ddim a dweud wrth y byd amdano. Roedd hwn yn dacteg wych ac yn ddienyddiad chwaethus iawn. TheOutReachMarketer yn adrodd ar ganlyniadau'r ymgyrch hon:

 • Wedi ennill 39 post blog
 • Gyda'i gilydd, cyrhaeddodd yr 8 blogwr 1,043,400 o ymwelwyr misol unigryw
 • Mae # blogioFL cyrhaeddodd hashnod bron i 8 miliwn o ddanfoniadau llinell amser Twitter
 • Trwy Facebook ac Instagram, cyrhaeddodd y blogwyr bron i 30,000 o bobl trwy eu dilynwyr eu hunain

Enghraifft dda arall yw pan daflodd Wendy y ffordd yn ôl, gan gysylltu â blogwyr mamau a ffasiwn / steil gan roi cwpon rhewllyd am ddim i bob un ohonynt. Y nod oedd hyrwyddo bod rhew ar gael bellach mewn conau waffl. Gofynnwyd i bob un o'r blogwyr bostio cynnwys a oedd yn cynnwys delweddau deniadol ynghyd ag atgofion da a ddaeth yn ôl trwy fwynhau rhewllyd Wendy. Sgoriodd Wendy yn fawr ar yr un hon gyda chynnwys gwych wedi'i rannu ar hyd a lled sianeli cyfryngau cymdeithasol.

Yr allwedd i lwyddiant wrth ddefnyddio marchnata dylanwadwyr yw adnabod eich brand a'ch marchnad darged y tu allan. Mae angen i chi wybod eu hoff / cas bethau, hobïau a'u diddordebau. Chwyddseinyddion ad yn unig yw dylanwadwyr digidol. Yr hyn sydd bwysicaf o ran ROI a chyrhaeddiad neges yw ansawdd y cynnwys, a chyfeiriad yr hyrwyddiad. Os ydych chi'n darparu cynnwys GWYCH a'i anelu at y bullseye rydych chi'n sicr o'i fwrw allan o'r parc.

3 Sylwadau

 1. 1

  Dwi'n caru Tomoson! Rwy'n eu defnyddio trwy'r amser i gael cynhyrchion anhygoel i'w hadolygu ar gyfer fy nghefnogwyr ac mae wedi bod yn brofiad gwych. Rwyf newydd orffen fy 29ain adolygiad ar eu cyfer.

 2. 2

  Rwy'n ddylanwadwr ar Tomoson ac maen nhw wedi bod yn hyfryd gweithio gyda nhw. Rwyf wedi gwneud llawer o adolygiadau gonest ar eu cyfer ac nid oes gennyf unrhyw gwynion. Mae'r cwmnïau sy'n gweithio gyda Tomoson wedi bod yn hyfryd gweithio gyda nhw hefyd.

 3. 3

  Erthygl wych - rydw i wedi chwarae o gwmpas gyda rhai o'r llwyfannau a grybwyllir yn y post yn ogystal â Grouphigh (da ar gyfer dod o hyd i flogiau dylanwadol). Meddyliau ar y ffyrdd gorau o ddod o hyd i ddylanwadwyr ar lwyfannau fel Snapchat neu hyd yn oed Tumblr?

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.