Dylem roi'r gorau i ddweud dylanwadol pan fyddwn yn golygu poblogaidd

snwci

Fe'i gwelais eto heddiw ... Rhestr Dylanwadwyr arall yn 2012. Fodd bynnag, ni allwn fynd trwy'r rhestr gyfan, oherwydd roeddwn yn rhy brysur yn cribinio fy ewinedd i lawr fy wyneb a thynnu fy ngwallt allan. Nid oedd yn rhestr dylanwadwyr o gwbl, dim ond rhestr boblogrwydd arall ydoedd. I fod yn sicr ein bod i gyd yn deall y gwahaniaeth, gadewch inni fwrw ymlaen a diffinio'r ddau:

 • Poblogaidd: Yn cael ei hoffi, ei edmygu, neu ei fwynhau gan lawer o bobl neu gan berson neu grŵp penodol.
 • Dylanwadol: Cael dylanwad mawr ar rywun neu rywbeth.

I chi farchnatwyr allan yna, mae gwahaniaeth enfawr rhwng y ddau. Mae'n peli llygad yn erbyn bwriad. Os ydych chi am i lawer o bobl wneud hynny gweld eich pethau ... ewch am boblogrwydd. Ond os ydych chi am i lawer o bobl wneud hynny prynu eich pethau ... ewch am ddylanwad. Mae gan bobl neu frandiau poblogaidd lawer o bobl hynny fel nhw. Mae gan bobl neu frandiau dylanwadol bobl sydd ymddiried Iddynt.

SnookiDal ddim yn ei gael? Gellir dadlau mai un o famau mwyaf poblogaidd 2012 yw Nicole “Snooki” Polizzi. Ar Twitter, mae gan Snooki 6.1 miliwn o ddilynwyr. Mae gan Snooki sgôr Klout o 88. Pynciau Snooki cynnwys ffotograffiaeth, pizza, pobi, y fyddin, ac esgidiau. Mae enw Snooki hefyd yn gyfystyr â mamolaeth eleni ar lawer o restrau.

Diau fod Snooki poblogaidd. Ond p'un a yw hi ai peidio dylanwadol gellir dadlau ar y pynciau hyn. Efallai y bydd pobl yn edrych at Snooki am y diweddaraf mewn arddulliau esgidiau gan ei bod hi'n eicon pop ... ond mae'n amheus a fydd hi'n helpu i ddylanwadu ar eich barn ar eich pryniant camera nesaf, prynu pizza, cwestiwn y llu arfog, rysáit pobi neu gwestiwn magu plant. Dydw i ddim yn curo Snooki ... dim ond tynnu sylw at y ffaith bod Snooki yn hollol boblogaidd, ond bod ganddo ddylanwad amheus.

Y broblem yw'r rhain dylanwadu ar nid yw sgoriau a rhestrau yn wirioneddol ddylanwadol o gwbl. Nid yw rhestru Snooki fel dylanwadwr yn gywir. Os ydw i eisiau barn ar ffotograffiaeth, rydw i'n mynd i chwilio am Paul D'Andrea. Pizza? Rydw i'n mynd at fy ffrind James sy'n berchen Brozinni's. Pobi? Fy mam.

Rydych chi'n cael y pwynt. Ond a ydych chi'n sylwi ar rywbeth am fy nylanwadwyr? Nid ydyn nhw'n enwog ac nid oes ganddyn nhw filiynau o ddilynwyr na chefnogwyr. Mae ymddiriedaeth ynddynt oherwydd fy mod wedi adeiladu perthynas bersonol â phob un ohonynt dros amser ac fe wnaethant ennill fy ymddiriedaeth. Nid wyf yn diystyru y gall pobl boblogaidd fod yn ddylanwadol ... mae digon. Fodd bynnag, rwy'n disgowntio bod yn rhaid bod yn boblogaidd er mwyn bod yn ddylanwadol. Nid yw hynny'n wir.

Fel enghraifft bersonol, gwn fy mod wedi dod dylanwadol yn y gofod technoleg marchnata. Rwyf wedi ymgynghori ar gaffaeliadau a buddsoddiadau gwerth dros $ 500 miliwn yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf ac wedi darparu cyfeiriad gwych i lawer o gwmnïau. Wedi dweud hynny, dwi ddim yn boblogaidd yn y gofod. Ni fyddwch yn dod o hyd i mi yn y 10 uchaf o ormod o restrau ac nid wyf yn arwain digwyddiadau yn y cyfryngau cymdeithasol a marchnata. Rwy'n credu, pe bai'r rhestrau wedi'u hysgrifennu ar sail arweinyddiaeth ac ymddiriedaeth y diwydiant, byddwn i'n cael fy hun yn llawer uwch. Nid cwyn mo hynny ... dim ond arsylwad.

Er hynny, mae angen i ni ddod o hyd i ffordd i wahaniaethu'n well rhwng dylanwad a phoblogrwydd. Mae angen i farchnatwyr nodi dylanwadwyr a buddsoddi gyda dylanwadwyr i helpu i rannu eu cynhyrchion a'u gwasanaethau. Fodd bynnag, rhaid i farchnatwyr hefyd osgoi gwastraffu arian ar y rhai sy'n syml boblogaidd ac nad ydyn nhw'n dylanwadu ar unrhyw beth.

6 Sylwadau

 1. 1

  Rwy'n credu bod angen trydydd categori y tu hwnt i “boblogaidd” a “dylanwadol” sydd ddim ond yn “weladwy.” Ni fyddwn yn dadlau bod Snooki i gyd mor boblogaidd (“fel, edmygu neu fwynhau”) cymaint ag y mae hi'n syml yn weladwy iawn.

  Diolch am rannu, serch hynny, Doug!

 2. 2

  Douglas, fel y gwelsoch, rydym ni yn Little Bird yn credu bod poblogrwydd ymhlith arbenigwyr pwnc arbenigol yn ddirprwy da i gyfeiriad dylanwad, arbenigedd, ac ati. Pa mor dda y mae hynny'n ei wneud yn eich barn chi fel ffordd well o fesur dylanwad?

  • 3

   Helo @marshallkirkpatrick: disqus! Mae Little Bird yn gwneud gwaith mor wych wrth ddarparu gwahanol ddimensiynau o bwnc penodol fel ein bod ni'n gallu adnabod y dylanwadwyr. Hyd yn oed o fewn cilfach mae peryglon wrth edrych ar boblogrwydd yn unig. Tybed a oes gweithredoedd fel retweets, rhannu ychwanegol, ac ati sy'n dadorchuddio'r gallu i berson ddylanwadu ar un arall i weithredu. O ystyried dau gyfrif twitter - un gyda llawer o ddilynwyr ac un gydag ychydig o ddilynwyr ond mwy o ail-drydariadau - byddwn yn canolbwyntio ar yr olaf.

   • 4

    Douglass, diolch am ysgrifennu hwn. Ond nawr rydw i wedi GOT i ofyn beth mae hyn yn ei olygu: “Mae Little Bird yn gwneud gwaith mor wych wrth ddarparu gwahanol ddimensiynau a
    o ystyried y pwnc ein bod yn gallu adnabod y dylanwadwyr. "

    Rwy'n gyfranogwr beta Little Bird ond yn syml, nid wyf yn gweld hwn yn offeryn buddiol i mi. Yn amlwg rydw i'n colli rhywbeth ac mai rhywbeth yw'r hyn rydych chi'n ei wneud yn y sylw hwn. A wnewch chi ystyried bod yn fwy penodol os gwelwch yn dda? Diolch yn fawr iawn.

    • 5

     Hi @ google-8dffa4a27cb92d8c652480f605a5a5bb: disqus - gyda Little Bird, rwy'n hoffi'r ffaith bod gweithgaredd yn un o'r hidlwyr ac y gallaf gymharu gweithgaredd, gwrando, a'r arweinwyr pwnc yn erbyn y golofn a ddilynir fwyaf. Nid yw'n cynhyrchu rhestr o ddylanwadwyr ar unwaith, ond mae'n fy ngalluogi i bownsio'n ôl ac ymlaen a gwneud ychydig mwy o ddadansoddiad o'r cyfrifon.

     A dweud y gwir, nid offer fel hyn oedd y cymhelliant i ysgrifennu'r swydd hon. Yr holl restrau Dylanwadwr Uchaf nonsensical ar gyfer 2012 a wnaeth fy ysgogi. Rwy'n gwerthfawrogi offer fel Klout, Appinions, a Little Bird - sy'n ceisio llunio'r algorithmau i ddarparu canlyniadau gwell. Mae'n broblem eithaf cymhleth!

 3. 6

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.