Casglu Arweinwyr Newydd Net: Nodi ac Anfon yr Arweinwyr Gorau yn Salesforce

casglu llun

Mae busnesau'n ei chael hi'n anodd dehongli mynyddoedd o ddata am eu cwsmeriaid a'r hyn sy'n eu cymell. Mae bron yn amhosibl gweld y goedwig o'r coed pan fydd pobl yn canolbwyntio ar eu system recordio yn erbyn tynnu mewnwelediadau defnyddiol o'r holl signalau mewn systemau gwahanol fel Salesforce, Marketo a Google Analytics, yn ogystal â ffynonellau anstrwythuredig o'r we.

Ychydig iawn o gwmnïau sydd â'r adnoddau neu'r arbenigedd i fwyngloddio eu data a chymhwyso analytics sy'n penderfynu pa ragolygon fydd yn prynu eu cynhyrchion, a phryd. Rhaid i'r rhai sy'n ceisio mynd i'r afael â'r her gyda sgorio plwm yn eu systemau awtomeiddio marchnata ddiffinio rheolau â llaw yn seiliedig ar reddf eu perfedd ac is-set fach o weithgaredd defnyddiwr.

Ac er bod gan rai cwmnïau lif cyson o arweinyddion i mewn, mae eraill yn dibynnu ar werthiannau allan a marchnata wedi'i dargedu i sbarduno twf. Y dull mwyaf cyffredin yw prynu rhestrau mawr o arweinwyr amheus a gobeithio dod o hyd i ychydig o ragolygon da, ond mae hyn yn gofyn am lawer o amser ac arian.

Sut mae sgorio rhagfynegol yn wahanol i sgorio plwm traddodiadol mewn awtomeiddio marchnata?

Yn lle ychwanegu pwyntiau â llaw ar gyfer gweithred benodol, mae ein modelau sgorio ymddygiad yn defnyddio dysgu peiriant pwerus i fwyngloddio'r sbectrwm llawn o ddata gweithgaredd y tu mewn i blatfform awtomeiddio marchnata cwmni. Yna gall timau gwerthu a marchnata ddefnyddio sgoriau ymddygiad i ragweld pa ragolygon fydd yn trosi yn ystod y tair wythnos nesaf.

Sut mae Infer yn ei ddatrys ac a oes unrhyw arferion gorau yn gysylltiedig â gweithredu?

Rydym yn cynhyrchu rhagfynegiadau cwsmeriaid cywir, wedi'u profi'n ystadegol trwy gydol taith y cwsmer, sy'n helpu cwmnïau i gyflawni lifftiau sylweddol mewn cyfraddau ennill, trawsnewidiadau arweiniol, maint bargeinion ar gyfartaledd a refeniw cylchol. Mae ein modelau ffit yn defnyddio rhagfynegol analytics a dysgu peiriant uwch i ddarganfod a yw rhywun yn ffit i brynu cynnyrch penodol, ac mae ein modelau ymddygiad yn penderfynu a ydyn nhw'n debygol o brynu'n fuan.

Casglwch

Rydym yn gwneud hyn trwy ddadansoddi signalau allweddol - fel model busnes cwmni, gwerthwyr technoleg, postiadau perthnasol, ffeilio cyhoeddus, presenoldeb cymdeithasol, gweithgareddau gwefan, marchnata data awtomeiddio, data defnyddio cynnyrch, a phriodoleddau eraill. Rydym wedi darganfod bod ein cwsmeriaid yn datgloi'r gwerth mwyaf pan fyddant yn defnyddio Infer nid yn unig i hidlo a blaenoriaethu eu harweinwyr, ond i optimeiddio ymgyrchoedd marchnata, gwella gwerthiannau allan, creu meithrin plwm deallus, dylunio cytundebau lefel gwasanaeth gwerthu, ac ati. Un allwedd orau matrics sgôr ffit ac ymddygiad syml 4X4 yw'r arfer rydyn ni wedi'i weld mae cwmnïau'n ei gyflogi sy'n eu helpu i ddatblygu rhaglenni o amgylch gwahanol segmentau, er enghraifft trwy anfon yr arweiniadau ffit, tebygol o brynu gorau yn uniongyrchol i'w cynrychiolwyr gorau.

Mae ein Casglu Arweinwyr Net-Newydd mae cynnig yn darparu ffynhonnell newydd o ragolygon o ansawdd uchel i dimau gwerthu trwy weithio mewn partneriaeth â darparwyr data gorau fel InsideView, a defnyddio modelau rhagfynegol wedi'u personoli i nodi arweinwyr ffit orau cwmni. Mae timau marchnata yn aml wedi defnyddio Infer i sgorio rhestrau plwm ar eu pennau eu hunain, ond nawr gallant hefyd brynu arweinyddion net-newydd gennym ni yn uniongyrchol, trosoledd ein modelau arbenigol sydd wedi'u teilwra i sgorio cysylltiadau oer, a thalu am y cyfrifon gorau yn unig.

Beth yw gwahaniaethwyr allweddol Infer?

Rydym yn unigryw yn y gofod rhagfynegol am gwpl o resymau - yn anad dim oherwydd ein set ddwfn a chanolbwyntiedig o gynhyrchion sgorio rhagfynegol deallus wallgof. Ein DNA yn cynnwys diwylliant peirianneg cryf sy'n deillio o Google, Microsoft ac Yahoo. Rydym yn ddieflig ynglŷn â chaffael data a dod o hyd i'r meysydd lle gall gwyddoniaeth data ddatgloi'r gwerth mwyaf ar gyfer gwerthu a marchnata B2B.

Proses gasglu

Cenhadaeth Infer yw helpu cwmnïau i dyfu gyda phŵer gwyddoniaeth data. Mae ein deallusrwydd rhagfynegol yn helpu i bweru nifer o wahanol gymwysiadau ar gyfer gwerthu a marchnata:

  • Hidlo - Nodwch dennyn da ar unwaith wrth hidlo'r holl sŵn (gwifrau gwael).
  • Blaenoriaethu - Blaenoriaethu arweinwyr er mwyn i Werthiannau ganolbwyntio ar ragolygon sy'n dangos signalau prynu cryf ac sy'n debygol o gael yr effaith refeniw fwyaf.
  • Arweinwyr Net-Newydd - Gwerthiannau tanwydd allan trwy nodi arweinwyr ffit orau cwmni nad ydynt yn eich cronfa ddata ar hyn o bryd.
  • Meithrin - Monitro arweinwyr mewn cronfeydd data anogaeth i anfon rhagolygon yn ôl i werthiannau cyn gynted ag y byddant yn ail-ymgysylltu.
  • Dangosfyrddau Exec - Arwain y broses o wneud penderfyniadau, sylwi ar dueddiadau sy'n dod i'r amlwg, ac olrhain pa mor dda y mae cynhyrchu galw yn tanio'ch piblinell.

Oherwydd nad adeiladu cwmni ymgynghori erioed oedd ein nod, rydym wedi parhau i ganolbwyntio ar laser ar berfformiad model a gyrru canlyniadau effeithiol, ailadroddadwy i'n cwsmeriaid yn hytrach na dibynnu'n helaeth ar wasanaethau. Dyna pam rydyn ni'n annog pobi cystadleuol ac yn gadael i'n rhagoriaeth technoleg a pheirianneg, a'n perfformiad model wneud y siarad.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.