Atlas Infegy: Atebion Deallus o'r Cyfryngau Cymdeithasol

Mewngofnodi Logo InfegyAtlas

Ar goll o lawer o'r ymchwil yr wyf yn ei weld ar-lein, yw cyd-destun yr ystadegau a ddarperir. Rwy'n gweld bod yr ystadegau'n gamarweiniol (yn aml at bwrpas) ac yn seiliedig ar ffenestri o amgylchiadau delfrydol neu ddigwyddiadau anghyffredin. Fodd bynnag, maen nhw'n cael eu rhannu beth bynnag. Achos pwynt, rwy'n eithaf hyderus y byddai bron unrhyw gyfrwng yn dweud wrthych fod ganddyn nhw'r enillion gorau ar fuddsoddiad.

Mae'n amhosibl i bawb fod y gorau ... ac yn bwysicach fyth, mae'r gorau yn oddrychol. Gallai'r cyd-destun o'i gwmpas gynnwys maint y cwmnïau, cost y trwyddedu, nodweddion y cleient sy'n ei yrru i ben y gorau. Yn fwyaf diweddar, gwelais gymhariaeth o systemau CMS wedi'u labelu fwyaf poblogaidd - ond nid oedd ganddo unrhyw gyd-destun ym maint a phwrpas y cynnwys a oedd yn cael ei gyhoeddi, yr adnoddau mewnol i'w datblygu ar y CMS, a hyblygrwydd y CMS ar draws cyfryngau. Nid yr hyn sydd orau i un cwmni yw'r gorau i gwmni arall - dyna pam Highbridge wedi dod yn werthwr cyrchu dros y blynyddoedd. Gan ddefnyddio cyd-destun, rydym yn paru'r cwmni â'r datrysiad priodol.

Dyma fideo gwych sy'n siarad â Atlas Infegy, platfform monitro cymdeithasol sy'n cael ei ddefnyddio i helpu brandiau i wneud penderfyniadau gwell yn seiliedig ar sgyrsiau amser real ar draws cyfryngau cymdeithasol. Yn ein enghraifft uchod, gallai deallusrwydd cymdeithasol ddarparu dadansoddiad o'r firmagraffig sy'n gysylltiedig â chwmni i gyd-fynd â'r atebion y dylent eu hosgoi neu fod â diddordeb ynddynt.

Mae Infegy Atlas yn blatfform deallusrwydd cymdeithasol a ddatblygwyd i ateb cwestiynau trwy bedwar maes ffocws allweddol:

  • Discovery - Gan grwydro trwy fwy na 100 o bwyntiau data sydd wedi'u tueddu, mae Infegy Atlas yn cynhyrchu straeon yn awtomatig i ddweud wrthych beth sy'n digwydd gyda'ch pwnc, yn tynnu sylw at ddigwyddiadau allweddol dros amser, ac yn disgrifio'r data, gan fynd â chi y tu hwnt i'r siartiau ac yn syth at atebion.
  • cymharu - Rhedeg hyd at chwe phwnc unigryw ar unwaith, a bydd Infegy Atlas yn rhoi mewnwelediad cyfoethog i chi o sut maen nhw'n cymharu, beth sy'n eu gwneud yn wahanol, a'r hyn sydd ganddyn nhw yn gyffredin. Dadansoddir setiau data gyda'i gilydd, gan roi gwybodaeth newydd i chi sy'n amhosibl ei darganfod gydag un pwnc yn unig.
  • Ieithyddiaeth - Mae Atfegy Atlas yn cael ei bweru gan Ieithyddiaeth Infegy, yn gallu darllen a dehongli testun yn debycach i fod dynol na meddalwedd. Mae'r dechnoleg hon, a ddatblygwyd yn Infegy dros fwy na saith mlynedd, yn gallu dadansoddi iaith yn hynod gymhleth, gan roi dadansoddiad dibynadwy a chyfoethog o sylwebaeth gymdeithasol i chi.
  • Dyddiad - Y casgliad data cymdeithasol sy'n rhedeg hiraf yn y busnes, wedi'i gyrchu'n fras o nifer o sianeli, wedi'i normaleiddio i adlewyrchu'r boblogaeth yn gyffredinol, a'i hidlo'n sbam yn drylwyr i sicrhau canlyniadau cywir, dibynadwy

Dyma 10 ffordd y gellir defnyddio'r wybodaeth hon fel asiantaeth:

atgy-atlas

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.