Clwb Llyfrau Marchnata a Busnes Indianapolis

llyfr marchnata

Heddiw amser cinio, cwrddais â chryn dipyn o gydweithwyr i drafod Sgyrsiau Noeth. Cawsom grŵp gwych o unigolion yn cynrychioli llawer o ddiwydiannau: cyfreithiol, cysylltiadau cyhoeddus, teledu, telathrebu, rhyngrwyd, marchnata e-bost, chwaraeon, adloniant, technoleg gwybodaeth, marchnata a chyhoeddi!

Ddim yn ddrwg am ddangosiad cyntaf!

Roedd y mwyafrif ohonom wedi darllen yn llawn Sgyrsiau Noeth, roedd rhai ran o'r ffordd drwyddo, ac roedd ychydig ohonynt wedi gweithredu peth o'r deunydd o'r llyfr mewn gwirionedd. Gall fy nghydweithwyr deimlo'n rhydd i dorri i mewn os hoffent, ond dyma fy argraff o'r cinio, adborth ar y llyfr, yn ogystal â blogio yn gyffredinol:

  • Efallai na fydd blogio ar gyfer pob cwmni. Os na fyddwch yn dryloyw, efallai y byddwch yn gwneud mwy o ddrwg i'ch cwmni nag o les.
  • Bydd eich cwsmeriaid yn cael sgyrsiau gyda chi neu heboch chi. Beth am geisio rheoli cyfeiriad y sgwrs honno trwy fod y cyntaf i flogio amdani? Mae fforwm negeseuon yn aros i'ch cleientiaid ofyn. Blog yw eich cyfle i wneud sylw cyn iddo gael ei ofyn.
  • Mae polisïau blogio yn ddiwerth. Pan fydd gweithwyr yn blogio, nid yw ychwanegu post amhriodol yn llai niweidiol na'i ddweud mewn e-bost, neu dros y ffôn, neu mewn sgwrs. Mae gweithwyr yn atebol i'r hyn maen nhw'n ei ddweud trwy unrhyw gyfrwng. Os mai chi yw'r blogiwr ... pan nad ydych chi'n siŵr, gofynnwch! (Enghraifft: Ni ofynnais ganiatâd y grŵp a allwn restru eu henwau, cwmnïau, sylwadau, ac ati, felly nid wyf yn mynd i yma)
  • Roedd adnoddau yn bryder ac yn bwnc sgwrsio. Ble mae'r amser? Beth yw'r strategaeth? Beth yw'r neges?
  • Mae'n hawdd blogio, ond mae'n rhaid i chi ddysgu sut i drosoli'r technolegau y tu ôl i'ch blog ... RSS, dolenni, ôl-draciau, pings, sylwadau, ac ati.
  • Os yw blogio yn cael ei ddefnyddio fel strategaeth, beth yw'r enillion ar fuddsoddiad? Roedd hon yn drafodaeth iach. Rwy'n credu mai'r consensws cyffredinol oedd nad yw bellach yn opsiwn lle dylid gwerthuso enillion ar fuddsoddiad ... mae'n alw a disgwyliad gan eich cwsmeriaid i agor y llinellau cyfathrebu hyn. Fel arall, byddant yn mynd i rywle arall!

Os ydych chi'n weithiwr proffesiynol busnes, marchnata neu dechnoleg yn rhanbarth Indianapolis ac yr hoffech ymuno â ni ar gyfer ein Clwb Llyfrau, cofrestrwch yn Rwy'n Dewis Indy! a chyflwynwch eich stori ar pam rydych chi wedi dewis Indianapolis. Byddwn yn eich rhoi yn ein e-bost dosbarthu gydag enw'r llyfr nesaf y byddwn yn ei ddarllen a phryd y byddwn yn mynd ar drywydd hynny.

Ar nodyn ochr, cafodd Shel Israel daith yn goruchwylio ei chanslo ac mae'n agored i wneud rhywfaint o ymgynghori. Fel y mae'n ei roi, Byddaf yn Ymgynghori am Arian Morgais. Diolch yn arbennig i Mr Israel am ei lyfr ac am ysbrydoli cryn dipyn o bobl yma yn Indianapolis i fwynhau'r cyfle hwn i ni'n hunain a'n cleientiaid. Mae arnom lawer mwy na chost y llyfrau!

Diolch yn arbennig i Pat Coyle am ei haelioni wrth drefnu ein cyfarfod cyntaf yn ogystal â Myra am gynnal ein clwb a darparu cinio hyfryd!

PS: Hefyd diolch i'm merch, roeddem yn hwyr i gofrestru dosbarth. A diolch i'm cyflogwr, a dorrodd ychydig o slac imi am y prynhawn!

2 Sylwadau

  1. 1
  2. 2

    Diolch am y geiriau caredig a'r plwg galwedigaethol, Doug. Mae'n swnio fel clwb llyfrau gwych ac mae'n bwysig iawn gweld cymaint o bwyntiau allweddol y llyfr yn cael eu trafod a'u defnyddio.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.