Arweinyddiaeth Gymdeithasol: Cymdeithas Arweinyddiaeth Indiana

Ffotograffau adneuo 18532595 m 2015

Roedd y bore yma yn fore anhygoel a dreuliwyd gyda'r Cymdeithas Arweinyddiaeth Indiana. Nid yn aml y cewch gyfle i siarad â grŵp o arweinwyr addysgol, gurus arweinyddiaeth, ac arweinwyr cymunedol. Mae llawer o bobl yn edrych at sefydliadau dinesig ac addysgol ac yn credu na fyddent byth yn clicied ar bynciau fel Cyfryngau Cymdeithasol.

Mewn arolwg o'r grŵp cyn y sesiwn:

 • Mae 90% o'r grŵp yn yn gyfarwydd â chyfrifiaduron.
 • Roedd 70% o'r grŵp yn gyfarwydd â blogio.
 • Roedd 67% o'r grŵp yn gyfarwydd â Web 2.0.
 • Roedd 53% o'r grŵp familar gyda rhwydweithio cymdeithasol.

Dan arweiniad George Okantey, roedd hwn yn grŵp ymgysylltiedig a oedd yn ceisio dod o hyd i gyfleoedd i wella'r ILA yn ogystal â sbarduno cyfryngau cymdeithasol yn eu priod sefydliadau. Y cwestiwn maen nhw am ei ateb yw, “Sut ydyn ni'n cysylltu'n ymwybodol â'n cenhadaeth, yn gwerthfawrogi ac yn creu dyfodol sy'n wahanol i'r gorffennol?”

Hefyd yn bresennol roedd Sir Saint Joseph, Canolfan Adnoddau Gyrfa Sir Brown, Academi Rhyddid, Datrysiadau Arweinyddiaeth Arloesol, Arweinyddiaeth Ieuenctid South Bend / Mishawaka, Rhaglen Adeiladu Cymunedau Gwell Prifysgol Talaith Ball, Mentrau Arweinyddiaeth, Canolfan Waycross, Arweinyddiaeth Sir La Porte, Canolfan Dysgu Heddwch, ac Arweinyddiaeth Prifysgol Purdue.

Gyda'r cyfle a ddaw yn sgil Cyfryngau Cymdeithasol, gall sefydliadau arweinyddiaeth ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol ar gyfer:

 • Rhannu Gwybodaeth ac Arfer Gorau (a rhannu methiannau hefyd!)
 • Deall natur esblygol arweinyddiaeth
 • Cyrchfan lle gall aelodau estyn allan at ei gilydd
 • Cydamseru'r derminoleg rhwng sefydliadau arweinyddiaeth
 • Gwella cysylltedd
 • Cynhyrchu prosesau ailadroddadwy
 • Recriwtio arweinwyr 'cyn' wrth i'r ganolfan ymddeol
 • Lle i ddarparu a rhannu adnoddau
 • Lle i feithrin arweinwyr
 • Lle i hyrwyddo'r gwaith gwych y mae sefydliadau arweinyddiaeth yn ei wneud

Bydd yn wych gweld hwyluso'r amcanion hyn trwy sefydliad fel Indiana Leadership! Credaf y gall sefydliadau sy'n brin o adnoddau ac sy'n gweithio'n galed fel y rhain elwa o gael y rhwydwaith cymorth a'r dechnoleg hon ar waith i gryfhau'r bondiau a hwyluso'r cyfathrebu.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.