Cynyddu Traffig gyda'r 25 Strategaeth Profedig hyn

i fyny siart saeth

i fyny siart saethCynyddu traffig ... mae'n derm rwy'n ei glywed drosodd a throsodd. Nid fy mod i ddim yn credu mewn cynyddu traffig, ond yn aml mae marchnatwyr yn ymdrechu mor galed i gynyddu traffig nes eu bod nhw'n anghofio ceisio cynyddu cyfraddau cadw neu drawsnewid ar y traffig sydd ganddyn nhw eisoes. Dyma'r 25 strategaeth brofedig orau rydyn ni wedi'u defnyddio ar gyfer ein heiddo gwe ein hunain a'n cwsmeriaid i gynyddu traffig ... a sicrhau eu bod nhw'n cael canlyniadau ag ef!

Ffyrdd o Gynyddu Traffig:

 1. Cynyddu Traffig gyda ChwilioOptimeiddiwch eich gwefan ar gyfer peiriannau chwilio. Heb amheuaeth, dyma'r ffordd hawsaf o gynyddu traffig ... ac yn anad dim, y traffig perthnasol sy'n chwilio amdanoch chi! Deall yr allweddeiriau y mae angen i chi eu defnyddio y mae defnyddwyr peiriannau chwilio yn eu defnyddio.
 2. Defnyddio penawdau bachu sylw. Oeddech chi'n gwybod bod pobl ond yn clicio ar 20% o'r penawdau maen nhw'n eu darllen? (Wnes i ddim nes i mi ddarllen un Vince Robisch bostio). Gallwch gynyddu traffig yn sylweddol trwy ganolbwyntio cymaint o sylw ar eich teitl â'r cynnwys.
 3. Defnyddiwch gymhellol disgrifiadau meta ar eich tudalennau a'ch postiadau blog. Gall disgrifiadau meta fod yn ymyl i gael cyfraddau clicio drwodd uwch ar dudalennau canlyniadau peiriannau chwilio, mae hon wedi bod yn strategaeth allweddol i gynyddu traffig gyda'n cleientiaid.
 4. Gwiriwch eich sillafu a gramadeg. Mae rhai pobl yn mynd yn wirioneddol unionsyth ynglŷn â sillafu a gramadeg, gan adael safle cyn gynted ag y gwelant gamgymeriad. Darganfyddais yn ddiweddar Tic Ci pan adroddodd rhywun gamgymeriad sillafu wrthyf ond nid oeddwn yn gwybod pa dudalen.
 5. Dechreuwch blog ac yn aml ac yn gyson. Po fwyaf y byddwch chi'n ysgrifennu, y mwyaf o gyfle sydd i rywun ddod o hyd i'ch cynnwys. Po fwyaf cyson ydych chi, y mwyaf o bobl fydd yn dychwelyd i ddod o hyd i gynnwys newydd.
 6. Buddsoddwch mewn dylunio adnoddau. Bydd dyluniad da yn denu, bydd dyluniad gwael yn troi cwsmeriaid i ffwrdd. Mae yna ddigon o wefannau gwych allan yna gyda chynnwys anhygoel nad ydyn nhw'n denu sylw oherwydd eu bod nhw'n hyll plaen. Nid oes rhaid i ddyluniadau gwych gostio miloedd i chi ... mae yna ddigon o wefannau thema sydd â chynlluniau ac estheteg anhygoel am lai na $ 20!
 7. Ychwanegwch eich hunaniaeth neu'ch gweithwyr i'ch gwefan. Nid yw pobl yn hoffi darllen gyriant marchnata, maen nhw eisiau teimlo eu bod nhw'n darllen neges gan berson go iawn. Bydd mwy o bobl yn cael eu denu i'ch gwefan neu'ch blog a bydd mwy o bobl yn dychwelyd i'ch blog pan fyddant yn gwybod nad ydyn nhw'n delio ag ysgrifennwr cynnwys anhysbys. Byddwn yn argymell yn fawr ei ddefnyddio Proffiliau Google a thagiau rel i roi lluniau ar eich canlyniadau chwilio, hefyd!Cynyddu Traffig ar Dudalen Canlyniadau'r Peiriannau Chwilio
 8. Ychwanegwch eich cyfeiriad corfforol a rhif ffôn i'ch gwefan. Unwaith eto, mae rhywun sy'n cuddio ei hunaniaeth yn cael ei ystyried yn annibynadwy. Gadewch i bobl wybod sut i ddod o hyd i chi ... ac efallai y cewch eich synnu ar yr ymweliadau a gewch pan fyddant yn gwneud hynny! Yn ogystal, gall ychwanegu cyfeiriad corfforol ar eich gwefan wella'ch siawns o gael eich canfod mewn canlyniadau chwilio lleol.
 9. Ymgorffori a cynllun symudol i'ch gwefan neu'ch blog. Mae ffonau clyfar wedi ffrwydro mewn poblogrwydd. Pan fydd defnyddwyr ffonau clyfar yn gweld eich bod wedi cynllunio'ch gwefan ar gyfer eu dyfais, byddant yn dychwelyd. Bydd cynyddu traffig symudol a thraffig cyffredinol yn cynyddu hefyd!
 10. Cynyddu traffig gyda'r cyfryngau cymdeithasolHyrwyddwch eich presenoldeb ar y cyfryngau cymdeithasol. Pan fydd rhywun yn eich hoffi neu'n eich dilyn, rydych chi newydd ychwanegu darpar ymwelydd perthnasol i'ch rhwydwaith. Tyfwch eich rhwydwaith a byddwch yn tyfu maint y traffig o'ch rhwydwaith cymdeithasol. Cyfreithiwch eich rhwydwaith i gysylltu â chi fel y gallwch eu diweddaru o bryd i'w gilydd gyda'ch cynnwys perthnasol.
 11. Ychwanegwch gylchlythyr! Ni fydd llawer o ymwelwyr yn dod o hyd i'r hyn sydd ei angen arnynt ... ond os yw'r wefan neu'r blog yn berthnasol, byddant yn eich dilyn ar gyfryngau cymdeithasol neu hyd yn oed yn tanysgrifio i'ch cylchlythyr. Pan fyddwch chi'n cysylltu yn ôl â'ch gwefan, bydd eich cylchlythyr yn cynyddu traffig ar unwaith. Marchnata drwy e-bost yn cael elw anhygoel ar fuddsoddiad ... ac elw gwell fyth ar draffig!
 12. Ychwanegwch ddolenni i'ch llofnodion a'u hatodi i bob e-bost sy'n mynd allan. Dydych chi byth yn gwybod beth rydych chi'n mynd i ddal sylw rhywun ... ac yn amlwg, mae gennych chi berthynas eisoes â'r person rydych chi'n e-bostio.
 13. Defnyddio bwydlenni llywio effeithiol. Mae llywio effeithiol yn gwneud eich gwefan yn hawdd ei defnyddio a bydd yn cadw traffig yn dychwelyd. Bydd gosod elfennau llywio yn amlwg hefyd yn gadael i beiriannau chwilio wybod beth yw'r elfennau allweddol ar eich gwefan.
 14. Darparu offer rhyngweithiol fel cyfrifianellau, arolygon, ac arddangosiadau. Nid yw pobl yn darllen cymaint ag y tybiwch ... mae llawer yn chwilio am yr offeryn cywir i gael y wybodaeth sydd ei hangen arnynt. Bydd cyfrifiannell gwych ar safle yn cadw pobl i ddychwelyd drosodd a throsodd.
 15. Defnyddiwch ddelweddau, siartiau a ffeithluniau. Mae delweddaeth a siartiau nid yn unig yn helpu pobl i ddeall a chofio'r wybodaeth, mae strategaethau fel ffeithluniau yn ei gwneud hi'n hawdd rhannu'r wybodaeth honno a'i throsglwyddo. Yn ogystal, mae'r mwyafrif o wefannau cymdeithasol yn ymgorffori rhagolygon delwedd fel yn Facebook.Cynyddu traffig gyda facebook
 16. Hyrwyddo arweinwyr diwydiant eraill a'u blogiau. Mae sôn am eich cyfoedion yn ffordd wych o ddal eu sylw. Os yw'ch cynnwys yn deilwng, byddant yn ei rannu â'u cynulleidfa. Mae gan lawer o'r arweinwyr hynny gynulleidfaoedd anhygoel o fawr. Yn aml, pan fydd cydweithiwr yn fy nghrybwyll, mae'n rhaid i mi wneud sylwadau ar eu gwefan a rhannu'r ddolen yn gymdeithasol gyda fy nghynulleidfa. Os yw'r cynnwys yn anhygoel, mae'n debyg y byddaf hyd yn oed yn rhannu post amdano. Mae hynny'n mynd i gynhyrchu cysylltiadau yn ôl o fy safle i nhw, llednant newydd i draffig lifo trwyddi.
 17. Ychwanegwch fotymau cymdeithasol ac offer llyfrnodi cymdeithasol fel Twitter, Facebook, LinkedIn, Google a StumbleUpon i alluogi ar lafar gwlad. Mae hyn yn caniatáu i'ch cynulleidfa eich hyrwyddo ... am ddim .. i'w cynulleidfa! Yn nodweddiadol mae'n golygu llawer mwy pan fydd rhywun yn eich rhwydwaith yn argymell cynnwys. Mae canolbwyntio ar rannu cymdeithasol wedi cynhyrchu'r cynnydd mwyaf mewn traffig a welodd ein gwefan erioed.
 18. Cynyddu traffig trwy dalu amdanoTalu am ddyrchafiad. Os ydych chi wedi rhoi ymdrech i swydd wych, pam na fyddech chi'n talu i'w hyrwyddo? Os oes gennych gysylltiadau cymdeithasol ar eich gwefan fel sydd gennym ni, bydd rhai ymwelwyr yn swil i ffwrdd pan fyddant yn gweld plant 1 a 0 ar eich botymau cymdeithasol. Mae yna rwydweithiau gwych allan o bobl i ail-drydar, hoffi a +1 eich cynnwys am ychydig neu ddim.
 19. Sbriwsiwch hen gynnwys. Nid yw'r ffaith bod eich cynnwys yn hen yn golygu ei fod wedi dyddio. Ceisiwch osgoi defnyddio dyddiadau wrth adeiladu URl a'u postio ar erthyglau - rydych chi am sicrhau bod eich cynulleidfa'n meddwl eich bod chi'n weithredol a bod eich cynnwys yn dal i fod yn berthnasol. Unwaith y mis, edrychwch ar gynnwys sy'n cael ei raddio'n dda gan ddefnyddio teclyn fel Semrush ac ail-optimeiddio teitlau tudalennau, cynnwys a meta data ar gyfer yr allweddeiriau y mae'n eu rhestru.
 20. Gyrru llawer iawn o draffig gyda cystadlaethau, hyrwyddiadau a gwobrau fel PunchTab. Nid yw'r tactegau hyn bob amser yn cynhyrchu'r ymwelwyr mwyaf perthnasol, ond oherwydd eu bod yn cynhyrchu bwrlwm a hyrwyddiad, byddwch yn cadw peth o'r traffig newydd.
 21. Peidiwch â thanamcangyfrif y pŵer cyfryngau traddodiadol, yn enwedig os nad ydych chi'n gweithio yn y sector technoleg. Mae sôn am ddiwydiant a chylchgronau, cyflwyniadau masnach, cyfochrog gwerthu, cardiau busnes, hyd yn oed anfonebau ... bydd darparu URl i bobl i wefan, blog a gwefannau cymdeithasol eich cwmni yn cynyddu traffig. Cysylltiadau cyhoeddus mae gan bobl berthynas â diwydiannau ac mae ganddyn nhw'r amser a'r ddawn i gyflwyno'ch stori ... does gennych chi ddim. Mae peth o'n traffig gorau wedi bod trwy newyddiadurwyr traddodiadol mewn cwmnïau cyfryngau mawr a ysgrifennodd amdanom neu a gyfwelodd â ni.
 22. Dosbarthwch eich cynnwys yn grwpiau diwydiant on LinkedIn a fforymau. Mae rhai pobl yn SIARAD allan o rai grwpiau, ond mae eraill yn weithgar iawn - a phan fydd pobl yn gweld eich bod yn barod i helpu ac yn gwybod eich pethau, fe ddônt yn ôl i'ch gwefan yn y pen draw. Efallai y byddant hefyd yn dod o hyd i'ch trafodaethau trwy chwiliadau.
 23. Cynyddu traffig trwy safleoedd Q ac A.Yn yr un modd ag y mae grwpiau diwydiant yn helpu i gynyddu traffig, mae hynny hefyd ateb cwestiynau perthnasol Cwestiwn ac Ateb safleoedd. Mae rhai ohonynt hyd yn oed yn caniatáu ichi gyfeirio dolen yn eich ymatebion. Roedd poblogaethau Holi ac Ateb yn ffrwydro mewn poblogrwydd ond ymddengys eu bod wedi arafu rhywfaint. Fodd bynnag, dyna lle mae Folks yn chwilio am atebion - ac os oes gennych ddolen i'ch cynnwys ar gwestiwn gwych, byddant yn ei wneud yn ôl i'ch gwefan.
 24. Chwilio a monitro cymdeithasol ar gyfer geiriau allweddol a grybwyllir mewn trafodaethau y gallai eich gwefan neu'ch blog helpu gyda nhw. A oes gennych rybuddion wedi'u sefydlu ar gyfer enwau cystadleuwyr, enwau cynnyrch, allweddeiriau diwydiant? Bydd adolygu'r rhain yn rheolaidd yn eich datgelu i gynulleidfa fwy o ddarpar ymwelwyr. Bydd hefyd yn adeiladu eich rhwydwaith a'ch awdurdod personol pan fyddwch chi'n darparu gwybodaeth werthfawr.
 25. Abwyd cyswllt yn dal i fod yn ffordd effeithiol iawn o gynyddu traffig. Yn ôl Chwilia Beiriant Journal, Mae'n ymddangos bod 5 math o erthygl yn cynhyrchu llawer o backlinks a llawer o weithgaredd firaol. Maent yn Newyddion, Gwrthgyferbyniol, Ymosodiad, Adnodd a Hiwmor. Mae'r post blog hwn, fel enghraifft, yn swydd adnoddau.

2 Sylwadau

 1. 1
 2. 2

  Rhestr wych. I ychwanegu, rwyf hefyd yn defnyddio delweddau hardd ar fy nhudalennau ac yn eu rhannu ar Pinterest, Facebook, Instagram a dolen i'm gwefan. Mae creu fersiwn cyflwyno o fy nghynnwys a'u rhannu ar SlideShare.net, Scribd a gwefannau rhannu ffeiliau eraill hefyd yn helpu i dyfu fy nghynulleidfa a thraffig.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.