Cynyddu Tudalennau fesul Ymweliad a Lleihau Cyfraddau Bownsio

gyfradd bownsio

Mae'n ymddangos bod llawer o'r cwmnïau rydw i wedi gweithio gyda nhw wedi bod yn eu meddiant wrth edrych ar dudalennau fesul ymweliad a gostwng cyfraddau bownsio. Gan ei fod yn fetrig mor adnabyddus, gwelaf lawer o gwmnïau yn rhoi nodau ar waith i'w cyfarwyddwyr ar-lein eu gwneud gwella nhw. Nid wyf yn ei gynghori ac anaml y byddaf yn poeni bod fy nghyfradd bownsio dros wyth deg y cant.

Efallai mai'r ymateb mwyaf doniol i hyn a welais yw pobl yn torri i fyny eu tudalennau neu eu postiadau blog fel bod yn rhaid i bobl glicio dolen i barhau i'r dudalen nesaf i gwblhau darllen yr erthygl. Mae hyn hefyd yn gyffredin â gwefannau sy'n cael eu talu trwy hysbysebu…. gall mwy o edrychiadau tudalen gyfateb â mwy o refeniw a mwy o hysbysebion i'w gosod.

Yn ddigon sicr, mae'r tudalennau fesul ymweliad yn cynyddu ac mae cyfraddau bownsio'n gostwng - peidiwch byth â meddwl bod trosiadau'n gostwng hefyd, serch hynny, oherwydd bod darllenwyr yn llidiog ni allant gyrraedd y cynnwys yr oeddent yn edrych amdano.

Os ydych chi am gynyddu tudalennau bob ymweliad yn ddiffuant a lleihau cyfraddau bownsio, byddwn yn argymell y canlynol:

  • Gwnewch eich tudalen yn hawdd ei darllen! Ysgrifennwch gynnwys pithy, hynod gymhellol sy'n ei ddefnyddio penawdau, is-benawdau, rhestrau bwled, rhestrau wedi'u rhifo, a thermau beiddgar yn effeithiol. Bydd hyn yn caniatáu i bobl dreulio'ch post yn haws a phenderfynu a ydyn nhw am blymio i mewn ymhellach ai peidio. Mae glanio ar dudalen enfawr o destun yn ffordd ddi-ffael o wneud i bobl bownsio.
  • Rhowch ddewisiadau amgen i'ch ymwelwyr! I gyd-fynd â'ch cynnwys gyda cynnwys cysylltiedig. Trwy gyflenwi postiadau cysylltiedig, tudalennau, neu alwad i gamau gweithredu ynghyd â'ch cynnwys, rydych chi'n cyflenwi rhai opsiynau ychwanegol i'ch darllenydd yn hytrach na chael eu bownsio'n gyfan gwbl. Ar gyfer WordPress, rwy'n defnyddio'r ategyn Swyddi Cysylltiedig WordPress. Mae'n gywir iawn.

Yn bersonol, credaf fod cyfraddau bownsio a thudalennau fesul ymweliad yn fetrig chwerthinllyd i fusnesau fesur eu llwyddiant marchnata ar-lein. Oni bai eich bod chi'n gallu darparu rhyw fath o gydberthynas rhwng trawsnewidiadau â golwg ar dudalennau, pam fyddech chi'n poeni pe bai pobl yn dod o hyd i'ch gwefan ac yn bownsio? Efallai nad nhw oedd yr ymwelydd iawn? Efallai bod eich gwefan yn dirwyn i ben ar ganlyniad chwilio uchel am allweddair amherthnasol. A ydych yn mynd i gosbi eich tîm marchnata am hynny?

Fel busnes, dylai eich gwefan neu'ch blog fod yn gyrru arweinwyr newydd, yn helpu i gadw cwsmeriaid cyfredol, neu'n helpu i greu awdurdod i chi yn eich diwydiant (sy'n gyrru arweinwyr newydd ac yn helpu i gadw cwsmeriaid). Dylai trosiadau fod yn fetrig i chi! Nid Tudalennau fesul Ymweliad na Chyfraddau Bownsio. Rwy'n hapus os yw fy nghwsmeriaid yn glanio ar fy safle, yn dod o hyd i'r ffurflen gyswllt, ac yn bownsio!

PS: Os ydych chi'n gyhoeddiad ar y we a bod eich arian yn dod o refeniw hysbysebu, yna efallai yr hoffech chi boeni am gyfraddau bownsio a thudalennau fesul ymweliad oherwydd ei fod yn cydberthyn yn uniongyrchol â refeniw eich gwefan. Rwy'n siarad yn llym am gwmnïau a'u gwefannau, serch hynny.

Un sylw

  1. 1

    Darllen gwych, diolch am ei rannu Douglas!

    Yr hyn sy'n gwneud safleoedd yn fwy deniadol i aros yn hirach yw'r ffaith o wybod beth sydd ei angen arnyn nhw a gallu ei roi iddyn nhw mor haws â phosib. Bydd hynny'n cynyddu trosiadau yn sicr! Yr hawsaf a gyrhaeddon nhw yno, yr hawsaf maen nhw'n dod o hyd i'r hyn maen nhw'n chwilio amdano a pho fwyaf y byddan nhw'n ymddiried ynoch chi y tro nesaf!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.