E-Fasnach a ManwerthuInfograffeg MarchnataCymdeithasol Cyfryngau Marchnata

15 Ffyrdd o Gynyddu Eich Cyfradd Trosi E-Fasnach

Rydyn ni wedi bod yn gweithio gyda storfa fitamin ac ychwanegiad ar-lein i helpu i gynyddu eu gwelededd chwilio a'u cyfraddau trosi. Mae'r ymgysylltu wedi cymryd cryn dipyn o amser ac adnoddau, ond mae'r canlyniadau eisoes yn dechrau dangos. Roedd angen ail-frandio ac ailgynllunio'r safle o'r gwaelod i fyny. Er ei fod yn safle cwbl weithredol o'r blaen, nid oedd ganddo lawer o'r elfennau angenrheidiol i adeiladu ymddiriedaeth a hwyluso'r trawsnewidiadau i'w ymwelwyr.

Gallai eich siop e-fasnach fod yn gollwng arian mewn mwy o ffyrdd nag y gwyddoch. Helpwch i blygio'r tyllau yn eich bwced, waeth pa mor fach ydyn nhw, a chadwch fwy o'r gwerth rydych chi wedi gweithio mor galed i'w ddarparu i'ch cwsmeriaid! Jake Rheude, Cyflawniad y Stag Goch

Yn ôl Sefydliad Baymard, mae 68.63% o gwsmeriaid ar-lein yn cefnu ar eu troliau siopa ar-lein Mae yna lawer o resymau pam y gallai hynny ddigwydd y tu hwnt i reolaeth eich gwefan ... ond gadewch i ni edrych yn ddwfn ar eich safle e-fasnach a beth allwch chi ei wneud amdano. Mae'r ffeithlun hwn o Cyflawniad y Stag Goch cerdded trwy sawl un o'r meysydd ffocws. Rydyn ni wedi ychwanegu ychydig o'n rhai ein hunain hefyd!

Sut i Gynyddu Cyfraddau Trosi Ar-lein

 1. Cyfryngau Cymdeithasol - Mae 84% o siopwyr ar-lein yn adolygu o leiaf un safle cyfryngau cymdeithasol cyn prynu. Cynyddu eich ymgysylltiad cyfryngau cymdeithasol.
 2. Fideos Cynnyrch - Gall defnyddio fideos cynnyrch gynyddu pryniannau cynnyrch 144%!
 3. Hygyrchedd - Er nad yw'n gymaint o flaenoriaeth yn yr UD â thramor, mae buddion safle hygyrch yn mynd ymhell y tu hwnt i'r cwsmeriaid ag anableddau. Mae safleoedd hygyrch hefyd wedi'u optimeiddio ar gyfer chwilio organig.
 4. dylunio - Llwybrau trosi clir, swyddogaethol sy'n weladwy.
 5. Adolygiadau a Sgoriau - Mae adolygiadau a graddfeydd cynnyrch yn darparu gwybodaeth hanfodol i siopwyr felly nid oes angen iddynt adael eich gwefan.
 6. Tystebau - Mae tystebau cleientiaid yn hanfodol, gan roi adborth i siopwyr mwy newydd y gallant ddisgwyl profiad uwch gyda'ch sefydliad.
 7. Argymhellion Cynnyrch - Weithiau nid yw ymwelwyr yn glanio ar y dudalen cynnyrch delfrydol, felly gall darparu cynigion perthnasol iddynt yn seiliedig ar werthiannau, fel cynhyrchion, neu argymhellion cwsmeriaid gynyddu cyfraddau trosi.
 8. Bathodynnau Diogelwch - Arddangos bathodynnau archwilio trydydd parti i adael i ymwelwyr wybod eich bod yn poeni am eu diogelwch.
 9. Polisi Preifatrwydd - Byddwch yn dryloyw i gwsmeriaid ar sut rydych chi'n eu holrhain ac yn defnyddio eu gwybodaeth.
 10. Opsiynau Talu - Cynnig taliadau PayPal, Stripe, Amazon, a phob cerdyn credyd i sicrhau y gall eich ymwelydd dalu'r ffordd yr hoffent.
 11. Postio - Mae prynwyr yn gwerthfawrogi costau a hysbysiadau. Bydd 28% o siopwyr ar-lein yn cefnu ar eu trol os yw'r costau cludo yn rhy uchel
 12. Polisi dychwelyd - Mae 66% o ddefnyddwyr yn darllen polisïau dychwelyd cyn prynu, Ei wneud yn gyflym, yn syml ac o fewn cyfnod o amser bydd eich cwsmeriaid yn gyffyrddus â nhw!
 13. Talu - Profwch eich proses ddesg dalu i sicrhau ei bod yn hollol syml. Peidiwch â gofyn am ormod o wybodaeth, cadwch dudalennau wedi'u cynllunio'n glir, a monitro ymddygiad defnyddwyr gyda mapiau gwres a dadansoddeg datblygedig.
 14. Cyflymu - Bydd materion perfformiad a thudalennau llwytho araf yn dinistrio'ch cyfraddau trosi. Optimeiddio am gyflymder a bydd yn talu ar ei ganfed.
 15. ffôn symudol - Mae trawsnewidiadau symudol bellach yn cyfrif am dros 50% o ychydig o wefannau e-fasnach ein cleientiaid. Os nad ydych chi wedi'ch cynllunio ar gyfer y defnydd symudol gorau posibl, rydych chi'n colli gwerthiannau.

Cynyddu Cyfraddau Trosi

Douglas Karr

Douglas Karr yw sylfaenydd y Martech Zone ac arbenigwr cydnabyddedig ar drawsnewid digidol. Mae Doug yn a Prif Siaradwr Cyhoeddus a Marchnata. Ef yw VP a cofounder Highbridge, cwmni sy'n arbenigo mewn cynorthwyo cwmnïau menter i drawsnewid yn ddigidol a gwneud y mwyaf o'u buddsoddiad technoleg gan ddefnyddio technolegau Salesforce. Mae wedi datblygu strategaethau marchnata digidol a chynhyrchion ar gyfer Dell Technologies, GoDaddy, Salesforce, Tueddiadau gwe, a SmartFOCUS. Douglas hefyd yw awdur Blogio Corfforaethol ar gyfer Dymis a chyd-awdur Y Llyfr Busnes Gwell.

3 Sylwadau

 1. Yn wir swyddi defnyddiol. Mae'r strategaethau hyn yn bwysig ar gyfer Cynyddu Marchnata Cymdeithasol gan mai marchnata cymdeithasol yw'r duedd ddiweddaraf sy'n rhedeg allan yn y farchnad.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol