11 Ffyrdd o Gynyddu ROI Eich Marchnata Cynnwys

gyrru gwerthiannau gan ddefnyddio marchnata cynnwys

Efallai y dylai hyn fod yn ffeithlun wedi bod yn un argymhelliad enfawr… cael darllenwyr i drosi! O ddifrif, rydym ychydig yn ddryslyd ynghylch faint o gwmnïau sy'n ysgrifennu cynnwys cyffredin, nid yn dadansoddi eu sylfaen cwsmeriaid, ac nid yn datblygu strategaethau tymor hwy i yrru darllenwyr i mewn i gwsmeriaid.

Daw fy ymchwil i ar hyn Jay Baer a nododd fod post blog sengl yn costio $ 900 i gwmni ar gyfartaledd. Cymysgwch hyn â'r ffaith bod 80-90% o'r holl draffig blog yn dod o 10-20% o'r swyddi rydych chi'n eu cyhoeddi. Mae'r ddau stat hynny yn tynnu sylw at ba mor bwysig yw treulio mwy o amser ac ymdrech ar bob darn o gynnwys rydych chi'n ei gyhoeddi.

Er bod marchnata cynnwys yn cael ei gyffwrdd fel tacteg über effeithiol sy'n cynhyrchu tair gwaith cymaint o arweinwyr â marchnata traddodiadol allan, dim ond 6% o farchnatwyr sy'n ystyried bod eu hymdrechion yn “effeithiol iawn.” Felly sut allwn ni ailffocysu ein hymdrechion marchnata cynnwys i sicrhau eu bod yn cael effaith wirioneddol ar y llinell waelod? I ddarganfod Pure Chat mewn partneriaeth â'r arbenigwyr marchnata cynnwys lleol yn Llais clir i (gwneuthurwyr platfform marchnata cynnwys anhygoel!) i greu'r awgrymiadau hyn a fydd yn eich helpu i wella'ch twmffat marchnata o greu cynnwys i drosi. Arielle Hurst, Sgwrs Pur

11 Ffyrdd o Gynyddu'r ROI Marchnata Cynnwys

Mae'r ffeithlun hwn o Pure Chat a Clearvoice o'r enw Drive Sales with Content yn darparu 11 awgrym i ailffocysu'ch ymdrech i yrru gwerthiannau.

 1. Cadwch at y Twnnel - Mae Google yn galw'r rhain eiliadau… Yr amseroedd pan fydd y prynwr yn chwilio am wybodaeth a gallwch fod yn bresennol i helpu i'w tywys yn eu penderfyniad prynu.
 2. Cynhwyswch Dystebau - Dylanwadwr penderfyniadau prynu yw deall pwy sydd eisoes wedi gwneud y penderfyniad. Trwy hyrwyddo'r cwmnïau hynny, rydych chi'n rhoi gwybod i'ch darllenydd fod pobl eraill wedi dod i'r casgliad yn ddiogel bod y pryniant yn un gwych.
 3. Ehangu ar Swyddi Llwyddiannus - Rydyn ni'n gwneud hyn trwy'r amser! Rydym yn cymryd swydd sydd wedi'i chymryd i ffwrdd ac yna'n gwneud micrograffig i rannu ar cymdeithasol, ffeithlun, ac efallai hyd yn oed gweminar neu e-lyfr. Dyma'r union beth a arweiniodd at ein ebook diweddaraf gyda Meltwater!
 4. Arbrofi gyda Hysbysebion Niche - gall hysbysebion cymdeithasol ac allweddeiriau cynffon hir ddarparu cyfraddau cost-fesul-clic isel iawn a gyrru traffig perthnasol iawn i'ch cynnwys.
 5. Ffugio Partneriaethau Cynnwys - Rydym yn gweithio gyda ar hyn o bryd VentureBeat i yrru rhai partneriaethau cynnwys adref mewn gwirionedd. Mae eu hymchwil fanwl yn fudd enfawr i'n darllenwyr felly mae'n gwneud synnwyr mawr ein bod ni'n dechrau troshaenu ein cynulleidfaoedd gyda'n gilydd a chroes-hyrwyddo'r cynnwys rydyn ni'n ei gynhyrchu.
 6. Arbenigwyr y Diwydiant Trosoledd - Ein Podlediadau Cyfweliad yn ymwneud yn llwyr â masnachu cynulleidfaoedd ac adeiladu hygrededd yn ein diwydiant. Yn ogystal, mae'r manteision hyn yn darparu cyngor anhygoel i'n cynulleidfa!
 7. Peidiwch ag anghofio'r CTA - Os gallaf ddarllen eich cynnwys ac nad oes llwybr i ymgysylltu â chi ymhellach (neu unrhyw opsiynau eraill fel ffurflen tanysgrifio e-bost), yna pam cyhoeddi?
 8. Ychwanegu Sgwrs Fyw - Nid yw ysgrifennu'n ddigon. Nid yw hyrwyddo yn ddigon. Weithiau mae angen i chi annog eich darllenwyr a gofyn iddyn nhw sut y gallwch chi helpu. Byddwch yn synnu at yr ymateb!
 9. Arweinwyr Retarget - Gan fod prynwyr yn gwneud penderfyniadau prynu, maent yn aml yn bownsio o amgylch canlyniadau chwilio, rhwydweithiau cymdeithasol ac adnoddau eraill. Mae ail -getio yn cadw'ch brand a'r cyfle ar frig y meddwl!
 10. Dilyniant gyda Dilysrwydd - Mae 30-50% o'r gwerthiannau'n mynd i'r gwerthwr sy'n ymateb gyntaf. Ydych chi hyd yn oed yn ymateb o gwbl?
 11. Defnyddiwch Ymgyrchoedd Meithrin E-bost - Nid yw pawb yn barod i brynu ar yr ymgysylltiad cyntaf, ond efallai y byddan nhw'n barod i ymgysylltu â chi i lawr y ffordd. Meithrin e-bost yw'r ffordd orau o gadw mewn cysylltiad â nhw a byddan nhw'n estyn allan pan fyddan nhw'n barod!

[box type = "download" align = "aligncenter" class = "" width = "90%"] Gwnewch yn siŵr eich bod yn lawrlwytho fy Ebook diweddaraf a ysgrifennwyd ar gyfer Meltwater, Sut i Fapio'ch Cynnwys i Deithiau Cwsmer Anrhagweladwy, i gael golwg fanylach ar ysgrifennu cynnwys a fydd yn cynyddu eich enillion ar fuddsoddiad marchnata. [/ blwch]

Cynyddu ROI Marchnata Cynnwys

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.