InboxAware: Lleoli Mewnflwch E-bost, Monitro Cyflenwi ac Enw Da

Cyflawniad E-bost InboxAware, Monitro Lleoli Mewnflwch, Rheoli Enw Da

Mae dosbarthu e-bost i'r blwch derbyn yn parhau i fod yn broses rwystredig i fusnesau cyfreithlon wrth i sbamwyr barhau i gam-drin a niweidio'r diwydiant. Oherwydd ei bod mor hawdd a rhad anfon e-bost, gall sbamwyr neidio o wasanaeth i wasanaeth, neu hyd yn oed sgriptio eu hanfoniadau eu hunain o'r gweinydd i'r gweinydd. Darparwyr gwasanaeth rhyngrwyd (ISPs) wedi cael eu gorfodi i ddilysu anfonwyr, adeiladu enw da wrth anfon cyfeiriadau IP a pharthau, yn ogystal â gwneud gwiriadau ar bob lefel e-bost i geisio dal y tramgwyddwyr.

Yn anffodus, trwy ddigon o rybudd, mae busnesau yn aml yn cael eu hongian yn yr algorithmau ac mae eu negeseuon e-bost yn cael eu cyfeirio'n uniongyrchol i'r hidlydd sothach. Pan gafodd ei gyfeirio i'r ffolder sothach, dosbarthwyd yr e-bost yn dechnegol ac; o ganlyniad, mae cwmnïau'n anghofus i'r ffaith na dderbyniodd eu tanysgrifwyr eu neges erioed. Er bod y gallu i gyflenwi yn arfer cael ei briodoli'n uniongyrchol i ansawdd eich darparwr gwasanaeth e-bost, mae'r gallu i gyflenwi bellach yn dibynnu'n llwyr ar algorithmau.

Waeth a ydych wedi adeiladu eich gwasanaeth eich hun, a ydych ar gyfeiriad IP a rennir, neu gyfeiriad IP pwrpasol ... mae'n hanfodol monitro eich lleoliad mewnflwch. Ac, os ydych chi'n digwydd bod yn mudo i ddarparwr gwasanaeth newydd a cynhesu cyfeiriad IP, mae monitro yn broses gwbl hanfodol i sicrhau bod eich negeseuon yn cael eu gweld gan eich tanysgrifwyr.

Er mwyn monitro'n iawn a wnaeth eu e-bost gyrraedd y blwch derbyn yn hytrach na'r ffolder sothach, rhaid i chi ddefnyddio rhestrau hadau o danysgrifwyr ar draws ISPs. Mae hyn yn galluogi marchnatwyr e-bost i monitro lleoliad mewnflwch ac yna datrys problemau ar y lefel ddilysu, y lefel enw da, neu'r lefel e-bost i nodi pam y gellir cyfeirio eu negeseuon e-bost at ffolderau sothach.

Llwyfan Cyflenwi InboxAware

Mae gan InboxAware yr holl nodweddion allweddol sy'n ofynnol ar gyfer monitro eich lleoliad mewnflwch e-bost, enw da, a chyflawniad cyffredinol:

  • Monitro Enw Da E-bost - Sicrhewch dawelwch meddwl gyda rhybuddion awtomataidd a monitro trothwy. Gosodwch eich trothwyon derbyn a gadewch inni eich rhybuddio pan fydd rhywbeth yn edrych yn anghywir.
  • Profi Rhestr Hadau - wedi'i fodelu ar ôl arferion gorau a ddefnyddir gan arbenigwyr e-bost, mae monitro lleoliadau mewnflwch InboxAware yn galluogi marchnatwyr e-bost i nodi a goresgyn hidlwyr dilysu a thrapiau sbam a all atal eich e-byst cyn i chi daro anfon.
  • Adrodd ar Gyflawniad - Mae InboxAware yn rhoi golwg dryloyw a microsgopig i ddefnyddwyr o'u holl ddata e-bost, y gellir ei hidlo a'i ddyrannu heb allforio i adroddiad darllen yn unig.

Mae InboxAware yn caniatáu ichi addasu eich dangosfwrdd eich hun trwy ddewis o sawl teclyn adrodd lluosog a'u trefnu gydag ymarferoldeb llusgo a gollwng syml. Mae eu trefniant eang o widgets rhyngweithiol yn monitro eich perfformiad e-bost ar draws sawl dangosydd.

Archebwch Demo InboxAware

Datgeliad: Rydym yn defnyddio ein cysylltiadau cyswllt yn yr erthygl hon.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.