Taflen Waith: Marchnata Mewnol Wedi'i Wneud yn Syml

Untitled 1

Dim ond pan feddyliwch fod gennych handlen ar y stwff marchnata rhyngrwyd hwn, mae gwefr newydd yn dod i'r wyneb. Ar hyn o bryd, mae Inbound Marketing yn gwneud y rowndiau. Mae pawb yn siarad amdano, ond beth ydyw, sut mae cychwyn arni, a pha offer sydd eu hangen arnoch chi? Mae marchnata i mewn yn dechrau gyda gwybodaeth am ddim, a gynigir trwy sianeli cymdeithasol, chwilio, neu hysbysebu â thâl. Yr amcan yw tanio chwilfrydedd gobaith a'u cael i fasnachu eu e-bost, ac o bosibl eu rhif ffôn, ar gyfer eich cynnwys.

Felly ble ydych chi'n dechrau?

 • Dewch o hyd i gwestiwn

mae eich darpar gwsmer yn ymgodymu ag ef. Mae angen i'ch ateb roi dim ond digon o wybodaeth iddynt, (heb werthu'n agored) dangos eich arbenigedd.

 • Creu’r cynnwys - Mae lawrlwythiadau o bob lliw a llun gan gynnwys llyfrau gwaith a rhestrau gwirio, e-lyfrau, fideos, ffeiliau sain neu daenlenni. Nid oes angen iddo fod yn hir iawn neu'n gymhleth, ond digon o wybodaeth felly bydd y gobaith difrifol yn cael ei ysgogi i ofyn am fwy o fanylion am y pethau rydych chi mewn gwirionedd do gwerthu am arian.
 • Y Dudalen Glanio Bydd eich holl hyrwyddiad allanol yn gyrru traffig i'r dudalen hon. Gall fod yn dudalen ar eich gwefan, yn bost blog ar bwnc penodol a chysylltiedig, neu'n dudalen lanio gydag un pwrpas yn unig: cael pobl i fasnachu eu e-bost ar gyfer eich cynnwys Bydd cael URL unigryw ar gyfer yr ymgyrch yn caniatáu ichi fesur effeithiolrwydd sianeli marchnata unigol a pha mor gryf yw eich cyfradd trosi. I adeiladu tudalennau glanio wedi'u teilwra, rydyn ni'n hoff iawn o'r ategyn Premise ar gyfer wordpress ynghyd â ffurfwedd ar gyfer casglu data.
 • Yr Ymatebydd Auto Nid yw pawb sy'n lawrlwytho'ch gwybodaeth heddiw yn barod i'w prynu. Nid yw'n golygu na fyddant yn prynu i lawr y ffordd. Rhaid i'ch cynllun gynnwys cyfres o gyffyrddiadau i fedi buddion tymor hir. Rydym yn defnyddio'r nodwedd awtoymatebydd yn ffurfwedd i anfon e-bost, sy'n syml yn edrych fel nodyn achlysurol personol ddiwrnod neu ddau ar ôl y dadlwythiad gwreiddiol. Mae'r nodiadau hyn yn aml yn cynhyrchu sgyrsiau, adborth a cheisiadau am ragor o wybodaeth. Rydyn ni'n hoffi hefyd Cyswllt Cyson fel sylfaen ymgyrch diferu hirach.
 • Gyrru Traffig gyda Chynllun Hyrwyddo. Ni fydd pobl o reidrwydd yn dod o hyd i'ch tudalen lanio ar ddamwain. Rhannwch ddolenni ar lwyfannau cymdeithasol. Mae'n iawn gofyn i ffrindiau a phartneriaid strategol rannu'r ddolen i'w cymuned os ydych chi'n barod i wneud yr un peth drostyn nhw. (A dylech chi fod). Os oes gennych raglen e-bost reolaidd Cynhwyswch y ddolen yno hefyd. Gall hyn eich helpu i ddod o hyd i ragolygon difrifol yn eich cronfa ddata. Peidiwch â gorlethu ymwelwyr â'ch gwefan gyda gormod o ddewisiadau, ond bydd ychwanegu un alwad i weithredu mewn troedynnau, penawdau neu far ochr yn gyrru rhagolygon sydd â diddordeb i'ch tudalen lanio. A ddylech chi ddefnyddio PPC i yrru traffig i'ch tudalen lanio? Mae hynny'n dibynnu ar eich proses werthu. Os oes gennych chi strategaeth benodol i drosi cysylltiadau achosol i gleientiaid yna gallai'r buddsoddiad mewn hysbysebu dalu ar ei ganfed. Peidiwch â defnyddio PPC i adeiladu ymwybyddiaeth brand.
 • Y cyffyrddiad personol.  Mae proses awtomataidd yn agor y drws, ond os ydych chi eisiau canlyniad gwerthiant go iawn dylech godi'r ffôn a siarad â'r gobaith. A oedd y wybodaeth yn ddefnyddiol iddynt? Oes ganddyn nhw gwestiynau ychwanegol.

3 Sylwadau

 1. 1

  Erthygl dda. Pe bai gen i ddigon o ddiddordeb i edrych ar y weminar.
  Nid wyf yn gefnogwr o ofyn am dennyn oer, nad yw'n eich adnabod eto, i roi rhif ffôn i chi gael taflen waith. Fe wnes i daro'r botwm cefn ar unwaith. Nid wyf yn eich adnabod yn ddigon da, ac nid ydych yn fy adnabod yn ddigon da. Ni ddylai'r naill na'r llall ohonom fod â diddordeb mewn siarad ar y ffôn eto.
  Gyda fy nghyfeiriad e-bost, fe allech chi fod wedi parhau â'r cysylltiad, wedi fy ngwahodd i ailchwarae pe na bawn i'n ei wneud, ac ati, ac ati. Pan ddeuthum yn barod i adael i chi fy ffonio, byddai hynny oherwydd fy mod yn obaith â diddordeb . Rwy'n gefnogwr o rifau ffôn yn gynnar iawn os yw'r llinell amser penderfyniad yn fyr iawn, fel prynu car. Ni fyddwn yn gofyn tan y dudalen Diolch yn fawr, felly lleiaf yw'r cyfeiriad e-bost sydd gennyf yn gyntaf.

  • 2

   Rydym wedi dadlau llawer yn fewnol am fanteision ac anfanteision rhifau ffôn. Gwnaethom y switsh fel prawf ac rydym wedi canfod bod y canlyniadau'n gadarnhaol. Mae gennym lai o ragolygon cymwysedig yn lawrlwytho'r ffurflen.

   Er nad wyf yn argymell y strategaeth honno ar gyfer pob cleient, mae'n gweithio i ni

 2. 3

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.