Yr Arbenigwyr Marchnata Mewnol y Byddwch Yn Dysgu O Ar-lein

marchnata i mewn

Y cydweithiwr Dave Morse o Delta faucet llongyfarchiadau i mi heddiw am wneud rhestr o 18 Arbenigwyr Marchnata Mewnol Rhaid Rhaid Gwybod ym Mhapur Gwyn Marketo: Ymhelaethu ar eich Effaith: Sut i Lluosi Effeithiau Eich Rhaglen Farchnata Mewnol.

Beth yw Arbenigwr Marchnata Mewnol?

Marchnata o'r tu allan yn cyfeirio at weithgareddau marchnata sy'n dod ag ymwelwyr i mewn, yn hytrach na bod yn rhaid i farchnatwyr fynd allan i gael sylw darpar. Mae marchnata i mewn yn ennill sylw cwsmeriaid, yn gwneud y cwmni'n hawdd ei ddarganfod ac yn tynnu cwsmeriaid i'r wefan trwy gynhyrchu cynnwys diddorol. Wicipedia

Beth ddylwn i edrych amdano wrth logi Arbenigwr Marchnata Mewnol?

Pan fyddwn yn gweithio gyda'n cleientiaid yn ein asiantaeth farchnata i mewn, mae ein dull yn dra gwahanol na'r mwyafrif o asiantaethau. Rydym yn sefydlu cyllideb gyda'n cleient ac yn gweithio ar draws cyfryngau a strategaethau i mewn i weithredu'r offer a'r prosesau sy'n tyfu'r momentwm sydd ei angen i gynyddu nifer yr arweinwyr sy'n dod i mewn.

Yn fy marn i, dylai eich arbenigwr marchnata i mewn fod yn agnostig gwerthwr (NID yw un platfform yn addas i bawb), dylai fod ag arbenigedd ar draws chwilio, cymdeithasol, cynnwys, e-bost, awtomeiddio a analytics, a dylent ddeall yn iawn sut mae strategaeth farchnata i mewn i omni-sianel yn gweithio. Ni fydd un sianel yn sicrhau'r canlyniadau y bydd y cydbwysedd cywir ohonynt i gyd.

Waw - mae hynny'n dipyn o anrhydedd ... yn enwedig cael fy enw ochr yn ochr â'r rhestr hon o farchnatwyr rhyfeddol o dalentog:

Os oes gennych ddiddordeb mewn lawrlwytho'r papur gwyn, dyma drosolwg o dudalen glanio Marketo:

Mae angen i gwmnïau sy'n ceisio manteisio ar bob ffordd o gyrraedd a chysylltu â darpar brynwyr fynd y tu hwnt i farchnata i mewn. Mae'r papur gwyn hwn yn edrych ar sut i ymgorffori marchnata i mewn i grŵp mwy o dactegau marchnata sy'n chwyddo effaith gweithgareddau marchnata i mewn.

Mae papur gwyn marchnata i mewn yn cwmpasu:

  • Marchnata Mewnol 101 - awgrymiadau a thechnegau i ddechrau
  • Ehangu gwelededd a chyrhaeddiad gydag SEO a chymdeithasol
  • Sut i osgoi camgymeriadau marchnata mewnol sy'n dod i mewn
  • Rhestr wirio ar gyfer ymhelaethu i mewn a nodi cyfleoedd hyrwyddo ychwanegol
  • Y cymysgedd marchnata delfrydol gan gynnwys awtomeiddio allan a marchnata

Oes gennych chi unrhyw bobl marchnata eraill y byddech chi'n eu hargymell? Rhowch sylwadau!

3 Sylwadau

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.