Pa Gwestiynau sydd Angen Ateb i Werthuso Strategaeth Farchnata Mewnol Eich Cwmni?

Cwestiynau Marchnata Mewnol

Rwy'n gweithio gyda gobaith ar hyn o bryd sy'n gwybod bod angen cymorth arnyn nhw gyda'u presenoldeb digidol a'u hymdrechion marchnata i mewn ... ond nid ydyn nhw'n gwybod ble i ddechrau na'r llwybr sy'n angenrheidiol i gyrraedd y lle maen nhw ei angen. Tra dwi wedi ysgrifennu'n helaeth am y taith farchnata ystwyth i ddatblygu eich aeddfedrwydd marchnata, nid wyf yn siŵr fy mod erioed wedi ysgrifennu am yr elfennau sy'n angenrheidiol ar gyfer llwyddiant.

Gan fy mod i'n gweithio gyda'r cleient hwn, rydw i wedi bod yn cyfweld â'u tîm gwerthu, marchnata ac arweinyddiaeth i ddeall mwy am eu rhagolygon, eu cylch gwerthu, a thaith y cwsmer sy'n gyrru'r ymrwymiadau hynny.

Nodyn ochr ar hyn ... mae mwyafrif helaeth o'r busnesau rwy'n gweithio gyda nhw yn dweud wrthyf fod busnes yn aml yn cau ar lafar, trwy bartneriaethau, neu mewn digwyddiadau diwydiant. Rwyf am fod yn glir nad wyf byth yn edrych ar eich ymdrechion marchnata i mewn i ddisodli neu ddarparu llwybr cyfochrog i'r ymdrechion hynny - nid yw hynny'n nodweddiadol mewn gwirionedd.

Y Senario Marchnata Mewnol Nodweddiadol

Dyma senario cyffredin a welaf o ran marchnata i mewn:

 • Mae gobaith yn gofyn i'w cydweithwyr am gynnyrch neu ddarparwr gwasanaeth.
 • Gallai hyn ddigwydd trwy'r cyfryngau cymdeithasol, e-bost, neu ar lafar personol.
 • Yna mae'r gobaith yn mynd i beiriant chwilio i chwilio am eich cwmni. Yno maen nhw'n gweld eich lleoliad ac, efallai, rhai graddfeydd.
 • Yna mae'r gobaith yn mynd i'r cyfryngau cymdeithasol ac yn gweld eich bod chi'n weithredol ac yn ymatebol i anghenion cwsmeriaid. Fe wnaethant hyd yn oed weld lle gwnaethoch drin cwyn cwsmer yn braf.
 • Yna mae'r gobaith yn mynd i'ch gwefan lle maen nhw'n ymchwilio i weld a oes gennych chi'r cynnyrch sydd ei angen arnyn nhw ai peidio neu a oes gennych chi'r arbenigedd sydd ei angen arnyn nhw.
 • Maen nhw'n edrych trwy'ch gwefan am brofiad diwydiant, tystebau, defnyddio achosion, ac - yn y pen draw - rhywfaint o wybodaeth gyswllt.
 • Maen nhw'n galw ac yn trefnu apwyntiad.
 • Mae'r cwmni'n gofyn sut y clywodd y gobaith amdanyn nhw, ac maen nhw'n dweud iddyn nhw gael eu cyfeirio gan gydweithiwr.

Ar ôl i chi gau'r gobaith, dyma sut mae'r siwrnai honno i gwsmeriaid yn edrych ar bapur:

 • Cyfeirio Cwsmer

Sylwch ar unrhyw beth ar goll? Wel, mae yna dunnell ar goll - ond nid ydych chi'n ei golli - oherwydd nad oeddech chi'n gwybod beth gafodd eich presenoldeb digidol ar daith y cwsmer. Ni wnaethoch unrhyw beth ychwaith i fesur effaith yr holl elfennau, felly mae eich arweinyddiaeth yn diystyru marchnata i mewn yn gyfan gwbl ... a dim ond dweud wrthych am fynd ar fwy o ddrysau.

Sut olwg sydd ar Farchnata Mewnol Effeithiol?

Pan fyddaf yn sgrinio cwmni rydw i eisiau gwneud busnes ag ef, neu rydw i'n cynorthwyo cwmni i wella eu hymdrechion marchnata i mewn, mae yna rai elfennau gwahanol iawn rydw i'n eu hadolygu ar ôl siarad â'u tîm gwerthu a marchnata a deall eu cwsmeriaid. taith. Ar lefel uchel, dyma beth rydw i'n edrych arno:

Er mwyn i safle fod yn gweithredu'n llawn ar gyfer ymdrechion i mewn, mae angen rhai hanfodion:

 • Chwilio Optimeiddio - Pan mae rhagolygon yn chwilio'ch brand, eich cynhyrchion, neu'ch gwasanaethau ar-lein - ydyn nhw'n dod o hyd i chi?
  • Iechyd Safle - mae eich gwefan mewn cyflwr eithaf da, er bod rhai problemau gyda thagiau teitl a dyblygu meta disgrifiad. Fe wnes i hefyd ddod o hyd i 404 ar un elfen. Gellir gosod pob un o'r rhain mewn oriau heb unrhyw waith mawr.
  • Chwiliadau Brand - a ellir dod o hyd i'ch cwmni'n hawdd gan ddefnyddio'ch brand ar wefannau, safleoedd partner, safleoedd diwydiant a mapiau?
  • Cynnwys - a ydych chi'n cael eich darganfod ac yn olrhain y pynciau cynnwys sy'n sbarduno ymgysylltiad gwirioneddol sy'n arwain at drawsnewidiadau?
 • Optimeiddio Cymdeithasol
  • Profiad Cwsmer - Pan fydd rhagolygon yn ymchwilio i chi ar-lein, a ydych chi'n ymatebol ac yn ymgysylltu â'ch cymuned?
  • Enw da - Pan fydd rhagolygon yn edrych ar enw da eich cwmni ar-lein, a ydyn nhw'n dod o hyd i adolygiadau ac ymatebion sy'n adlewyrchu'n dda ar eich brand?
  • Rhannu - Pan fydd eich cwsmeriaid a'ch partneriaid yn dymuno rhannu eich gwybodaeth ar-lein, a yw'r cynnwys hwnnw wedi'i optimeiddio? A yw teitlau, disgrifiadau a delweddau yn gymhellol? Oes gennych chi fotymau rhannu i'w gwneud hi'n hawdd rhannu gwybodaeth feirniadol?
  • Cysylltu - Oes gennych chi bresenoldeb cymdeithasol lle gall eich cwsmeriaid eich dilyn ac ymgysylltu â chi ar gyfryngau cymdeithasol? A yw'r wybodaeth honno ar bob tudalen o'ch gwefan?
  • Influencer - A oes arbenigwyr yn eich diwydiant sy'n cael eu dilyn yn dda? Ydyn nhw'n ymwybodol ohonoch chi? A ydych wedi gwneud unrhyw allgymorth iddynt?
 • Trawsnewid Optimization - A yw'n syml i obaith ddod o hyd i gymorth a gofyn amdano? Gall hyn gynnwys naill ai ffurflenni, bots, ffenestri sgwrsio, a dolenni rhif ffôn.
 • Integreiddio CRM - Pan ofynnir am wybodaeth neu pan fydd targed yn ymgysylltu, a yw'r wybodaeth honno'n cael ei chofnodi a'i dosbarthu i'ch tîm gwerthu? Allwch chi olrhain arweinyddion o ffynhonnell (uniongyrchol, chwilio, cymdeithasol, e-bost, print) hyd at drawsnewidiad?
 • Cadw ac Upsell - Sut ydych chi'n cyfathrebu'n aml â chleientiaid cyfredol i sicrhau eu bod yn deall eich twf a'ch galluoedd? Ydych chi'n addysgu'ch cleientiaid ac yn adeiladu gwerth fel partner yn eu llwyddiant? Oes gennych chi hysbysiadau porwr? Cylchlythyrau E-bost? Ymgyrchoedd diferu? Hysbysiadau Ap Symudol neu SMS?
 • Llyfrgell Cynnwys - A oes gan eich gwefan ddigon o wybodaeth y gall rhagolygon hunanwasanaethu eu hymdrechion ymchwil heb eich gwahardd fel partner? A yw eich llyfrgell gynnwys hawdd i'w chwilio? A yw'ch cynnwys wedi'i gategoreiddio a'i dagio'n dda? A yw'ch cynnwys yn hawdd ei dreulio a'i lawrlwytho? Oes gennych chi adnoddau cynnwys sy'n cynnwys fideos, ffeithluniau, achosion defnyddio, papurau gwyn, podlediadau, yn ogystal ag erthyglau?
 • Dangosyddion ymddiriedolaeth - Pa mor ddibynadwy yw eich brand ar ac oddi ar eich gwefan?
  • Ar safle - A oes gan eich gwefan ddangosyddion (tystebau, ardystiadau, adnoddau, logos cleientiaid, achosion defnyddio) i roi lefel o hyder i obaith eich bod yn ddibynadwy ac yn gallu gweithio gyda chwmnïau fel hwy?
  • Oddi ar y safle - A oes gan eich cwmni bresenoldeb ar wefannau partner, safleoedd diwydiant, a chyfeiriaduron ansawdd ar-lein? A yw'ch cwmni'n rhestru'r allfeydd cyfryngau a'r dolenni cysylltiedig sydd wedi sôn amdanoch chi? A oes gan eich cwmni dîm cysylltiadau cyhoeddus sy'n gweithio i gael mwy o welededd i chi?
 • Targedu - a yw'ch gwefan yn targedu diwydiannau, swyddi, llwyfannau ac ati y mae gennych brofiad o weithio gyda nhw? A yw'r rhain wedi'u trefnu'n dda yn eich llywio fel y gall rhagolygon ddod o hyd i'r wybodaeth sydd ei hangen arnynt yn hawdd?

Nid yw Marchnata Mewnol yn gorffen yno

Os oes gennych chi hynny i gyd yn ei le, mae hynny'n anhygoel ... ond nid yw'n gorffen yno! Un mater allweddol gyda'r mwyafrif o gwmnïau yw nad oes ganddyn nhw'r angenrheidiol prosesau yn ei le i fwydo'r ymdrechion marchnata i mewn. Rhai cwestiynau yno:

 • Llwyddiant Cleient - O fewn eich staff, pwy sy'n gyfrifol am ddilyn i fyny gyda chleient i sicrhau eu llwyddiant? A oedd llwyddiant y prosiect yn berthnasol i'w rannu yn eich portffolio ar-lein? Datblygu achos defnydd? Tysteb cwsmer? Bwydo'ch cylchlythyr sydd wedi'i ddosbarthu i gwsmeriaid a rhagolygon eraill?
 • atgyfeiriadau - Os cawsoch lwyddiant gyda chleient, a ydych yn gofyn iddynt ledaenu'r gair ar eich rhan? A oes ganddynt gydweithiwr diwydiant mewn adran arall neu mewn cwmni arall y gallant yn bersonol rannu eich llwyddiant ag ef?
 • Arolygon - A ydych chi'n cipio data arolwg i ddeall sut y daeth y gobaith o hyd i chi, pam y gwnaethoch eich dewis chi, a sut y gallech wella'r gallu i'r gobaith nesaf hunanwasanaeth a chysylltu â chi ar gyfer eu prosiect nesaf?
 • Dadansoddeg - A ydych chi'n defnyddio mapiau gwres, llif defnyddwyr, ymgyrchoedd, olrhain digwyddiadau, a phrofi A / B i wneud y gorau o'ch presenoldeb digidol a'i gwneud hi'n haws i'r gobaith nesaf ymgysylltu â chi ar-lein?
 • dangosfwrdds - A oes gennych ddangosfwrdd syml sy'n cynorthwyo'ch tîm i ddeall iechyd cyffredinol eich ymdrechion marchnata i mewn ar-lein a sut y gallant gyfrannu at ei lwyddiant?

A ydych chi'n cymryd yr holl wybodaeth honno ac yn gwella'ch ymdrechion? Yn iawn ... gadewch i ni gyrraedd y gwaith!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.