Y Rhestr Wirio Marchnata Mewnol: 21 Strategaeth ar gyfer Twf

marchnata i mewn

Fel y gallwch ddychmygu, rydym yn cael llawer o geisiadau i gyhoeddi ffeithluniau ar Martech Zone. Dyma pam rydyn ni'n rhannu ffeithluniau bob wythnos. Rydym hefyd yn anwybyddu ceisiadau pan ddown o hyd i ffeithluniau sy'n dangos yn syml nad yw'r cwmni wedi gwneud buddsoddiad gwych i adeiladu ffeithlun o werth. Pan wnes i glicio drwodd ar yr ffeithlun hwn gan Brian Downard, Cyd-sylfaenydd Aberystwyth Strategaethau Busnes ELIV8, Fe wnes i eu cydnabod ers i ni rannu gwaith arall maen nhw wedi'i wneud.

Yr ffeithlun hwn; fodd bynnag, yn ddim llai na pherffeithrwydd! Cyhoeddodd Brian a'i dîm a ffeithlun newydd ar sicrhau twf busnes gyda marchnata i mewn sy'n werthfawr, yn brydferth, ac yn darparu'r ystadegau sylfaenol i gefnogi pob strategaeth. Mae Brian a'i dîm yn darparu gwasanaethau ymgynghori a marchnata integredig i amrywiaeth drawiadol o gwsmeriaid menter.

Beth yw marchnata i mewn?

Mae marchnata i mewn yn strategaeth sy'n defnyddio cynnwys i ddenu rhagolygon i ymgysylltu a throsi gyda chwmnïau ar-lein. Mae cwmnïau'n defnyddio blogiau, podlediadau, fideo, eLyfrau, cylchlythyrau, papurau gwyn, chwilio organig, cynhyrchion corfforol, marchnata cyfryngau cymdeithasol, a hyrwyddiadau taledig i gyrraedd cynulleidfa darged berthnasol.

Lluniodd Brian yr ffeithlun hwn sy'n darparu rhestr wirio marchnata i mewn o 21 o strategaethau allweddol i'w defnyddio a fydd yn tyfu eich busnes gan ddefnyddio strategaethau marchnata i mewn.

Dadlwythwch y Rhestr Wirio 94 Pwynt Estynedig

Sut i Gyflymu Twf Busnes gyda Marchnata Mewnol

 1. Creu Gwerth gyda Blogio - Busnesau y mae blog yn eu cael 77% yn fwy o draffig ac 97% yn fwy o gysylltiadau na'r rhai nad ydynt.
 2. Defnyddiwch Cyfryngau Cymdeithasol i Yrru Traffig - 2.03 biliwn defnyddwyr cyfryngau cymdeithasol rhoi sianel newydd anhygoel i fusnesau gyrru traffig ac dod o hyd i gwsmeriaid newydd.
 3. Defnyddiwch SEO i Dod o Hyd i Ar-lein - 93% o brofiadau ar-lein dechreuwch gydag injan #search. Pan fyddwch chi'n optimeiddio'ch gwefan a'ch cynnwys yn iawn ar gyfer peiriannau chwilio, byddwch chi cynyddu eich safleoedd ac cael mwy o draffig.
 4. Trosoledd Cynulleidfaoedd Pobl Eraill - Mae busnesau'n gweld a Dychweliad 6-i-1 pryd y gallant ddod o hyd i gynulleidfaoedd perthnasol ac ymgysylltu â hwy ar wefannau eraill.
 5. Creu Hysbysebu Ar-lein a PPC Ar-lein - Mae ymwelwyr wedi'u hail-dargedu yn 70% yn fwy tebygol i drosi ar eich gwefan.
 6. Traffig Uniongyrchol gyda Galwadau-i-Weithredu - 70% o fusnesau nid oes gennych unrhyw alwadau i weithredu nodedig ar eu hafan.
 7. Creu Gwerth gyda Chynigion Cynnwys - Mae premiwm #content yn cynhyrchu 3 gwaith cymaint o dennynau fel marchnata traddodiadol allan costau 62% yn llai.
 8. Trosi Ymwelwyr â Tudalennau Glanio - 56% o'r holl gliciau gwefan yn cael eu cyfeirio at dudalen fewnol, nid y dudalen gartref.
 9. Defnyddiwch Ffurflenni Optio Mewn i Hybu Trawsnewidiadau - Gall busnesau sydd â #formau optio i mewn cynyddu cyfraddau trosi 1000% neu fwy!
 10. Defnyddiwch Brawf Cymdeithasol i Greu Credadwyedd - Gall #reviews Cwsmer cynyddu effeithiolrwydd marchnata 54% oherwydd Mae 88% o bobl yn ymddiried yn #reviews gan ddefnyddwyr eraill gymaint ag y maent yn ymddiried mewn argymhellion gan gysylltiadau personol.
 11. Defnyddiwch Reoli Perthynas Cwsmer i Dracio Arweinwyr - Gall CRM cynyddu refeniw 41% fesul person gwerthu pan gânt eu defnyddio i olrhain a meithrin arweinyddion.
 12. Anfon E-byst i Gau Mwy o Werthiannau - Mae gan bob $ 1 sy'n cael ei wario ar farchnata e-bost enillion cyfartalog o $ 44.25!
 13. Sefydlu Awtomeiddio Marchnata - Awtomeiddio'r magu plwm proses yn cynhyrchu a Cynnydd o 10% neu fwy mewn refeniw mewn dim ond 6-9 mis.
 14. Creu Cynnwys sy'n Canolbwyntio ar Werthiannau - 61% o bobl yn fwy tebygol o brynu gan gwmni sy'n dosbarthu #content.
 15. Defnyddiwch Analytics i Ddod o Hyd i'r Sianeli Gorau - +50% o fusnesau yn ei chael hi'n anodd priodoli gweithgaredd marchnata yn uniongyrchol at ganlyniadau refeniw.
 16. Cael Cymorth Cwsmer Anhygoel - 65% o gwsmeriaid yn gadael dros a gwasanaeth cwsmer gwael sengl profiad!
 17. Creu Sylwadau ar y Cyfryngau Cymdeithasol - 53% o bobl sy'n dilyn brandiau ar gyfryngau cymdeithasol yn fwy ffyddlon i'r brandiau hynny.
 18. Gwobrwyo Cwsmeriaid Teyrngar - Mae'n costio 5 gwaith mwy i gael cwsmeriaid newydd nag y mae i gadw'r rhai sy'n bodoli. Dyna pam mae'n hanfodol eich bod chi gwobrwywch eich cwsmeriaid ffyddlon i'w cadw i ddod yn ôl am fwy.
 19. Defnyddiwch bersonoli i yrru ymgysylltiad - Mae busnesau'n gweld cynnydd o 20% mewn gwerthiannau gyda phrofiadau wedi'u personoli ac awgrymiadau i rhowch y cynnwys a'r cynhyrchion maen nhw eu heisiau i gwsmeriaid.
 20. Defnyddiwch Offer Arolygu ac Adborth - Mae'n cymryd 12 profiad cadarnhaol i gwsmeriaid i wneud iawn am ddim ond 1 negyddol profiad. Bydd casglu adborth yn helpu dileu'r siawns o brofiad gwael i gwsmeriaid.
 21. Casglu Adolygiadau a Thystebau - Mae astudiaethau'n dangos hynny70% o ddefnyddwyr edrychwch ar #reviews y cynnyrch cyn prynu. Bydd gofyn i gwsmeriaid am adolygiadau ar yr amser iawn yn creu eiriolwyr brand bod yn denu pobl newydd.

Rhestr Wirio Marchnata Mewnol

5 Sylwadau

 1. 1
 2. 3
 3. 5

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.