Yn y 25 mlynedd nesaf, Fy Rhagfynegiadau

Depositphotos 13612930 s

Mae'n hwyl meddwl am y dyfodol a'r hyn a allai ddod yn ei sgil. Dyma gasgliad o fy rhagfynegiadau ...

 1. Bydd monitorau cyfrifiaduron yn hyblyg, yn ysgafn, yn llydan ac yn rhad. Wedi'u gwneud yn fawr o blastigau, bydd y prosesau gweithgynhyrchu yn rhatach ac yn rhatach.
 2. Bydd cydgyfeiriant ffôn, teledu a chyfrifiadura yn gyflawn i raddau helaeth.
 3. Bydd ceir ac awyrennau yn dal i redeg ar nwy.
 4. Bydd ynni'r Unol Daleithiau yn dal i gael ei gyflenwi i raddau helaeth gan lo.
 5. Bydd meddalwedd cyfrifiadurol wedi diflannu i raddau helaeth, a Meddalwedd fel Gwasanaeth yn ei le. Yn syml, bydd gan gyfrifiaduron borwyr ac apiau proffil bach wedi'u galluogi ar y rhyngrwyd gyda datastores mawr.
 6. Bydd diwifr ar gael ym mhobman, gydag atebion integredig ... siopa gyda diwifr, gwylio digwyddiad chwaraeon gyda diwifr, ac ati.
 7. Bydd dyluniad cymwysiadau yn newid o raglennu i gymwysiadau a gynhyrchir gan ddefnyddwyr gan ddefnyddio rhyngwynebau defnyddwyr.
 8. Bydd GPS ym mhobman, a bydd systemau gwybodaeth ddaearyddol yn cael eu defnyddio i'n holrhain ni, ein plant, ein ffonau, ein ceir, ac ati.
 9. Bydd offer cartref yn barod ar gyfer y Rhyngrwyd, gyda rheolyddion cymwysiadau syml ar gael ar y we.
 10. Bydd systemau larwm a chamerâu i gyd yn barod ar y rhyngrwyd ac yn ddi-wifr, gan ganiatáu i gwsmeriaid a phersonél brys gysylltu a gwirio materion o bell.
 11. Bydd systemau adnabod hunaniaeth yn symud y tu hwnt i olion bysedd, wynebau a pheli llygaid - a byddant mewn gwirionedd yn defnyddio cynnig i ddatblygu proffiliau a matsys.
 12. Ni fydd gan gyfrifiaduron unrhyw rannau symudol ar gyfer cof (dim gyriannau cylchdro, disgiau, CDs, na DVDs)
 13. Bydd cerddorion a'u cerddoriaeth yn cael eu contractio gan gorfforaethau, gan gysylltu cerddoriaeth â brandiau. Dosberthir cerddoriaeth heb unrhyw gost.
 14. Bydd dyfeisiau cyfieithu personol a chyfieithwyr digidol amser real ar gael ar gyfer cyfarfodydd neu gynadleddau fideo, gan wneud iaith a thafodiaith yn amherthnasol.
 15. Bydd arian yn absennol o'n bywyd beunyddiol i raddau helaeth, yn lle byddwn yn defnyddio arian cyfred electronig.
 16. Darganfyddir dyfeisiau ar gyfer llawfeddygaeth sy'n trin meinwe heb ei gyffwrdd yn gorfforol.
 17. Bydd llywodraethau gormesol yn parhau i ostwng oherwydd y Rhyngrwyd ac Economïau Byd-eang.
 18. Bydd y bwlch rhwng cyfoeth a thlodi yn dirywio ond bydd newyn a diffyg maeth yn cynyddu.
 19. Bydd crefyddau yn methu i raddau helaeth ac yn dod yn systemau cymorth ysbrydol mwy cymunedol.
 20. Bydd y Rhyngrwyd yn esblygu i wahanol haenau, masnachol, preifat, diogel ac ati sy'n annibynnol ar ei gilydd.
 21. Bydd Enwau Parth yn dod yn amherthnasol i raddau helaeth wrth i chwiliad adnabod iaith a chydnabod cynnwys ddod yn amlwg. Ni fydd y mwyafrif o bobl hyd yn oed yn defnyddio dot com's anymore.
 22. Bydd datblygwyr yn esblygu i Integreiddwyr a fydd yn esblygu i Logistegwyr wrth i ieithoedd cyfrifiadurol ddod yn atebion mwy aneglur a chreadigol gan ddefnyddio llu o offer yn dod yn bwysicach.
 23. Bydd byrddau cylched yn dod yn brin - bydd systemau plug-in foltedd isel gyda chylchedau integredig solidified yn dod yn fwy cyffredin. Dim sodr, dim gwifrau, dim gwres ... yn debycach i Legos.
 24. Bydd mapio meddyliau trwy ysgogiadau trydanol a chemegol yn golygu ei fod yn dod i mewn i feddygaeth. Trin y cemegau a'r ysgogiadau trydanol hynny fydd nesaf. Ni fydd pils mor gyffredin gan y bydd gan bob meddyginiaeth ffyrdd i'w cymryd yn lleol heb unrhyw boen, pigiad na threuliad.
 25. Bydd meddygaeth yn gwella gordewdra.

Oeddech chi wir yn meddwl fy mod i'n mynd i ddweud Heddwch y Byd? Nope.

3 Sylwadau

 1. 1
 2. 2
 3. 3

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.